Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingenes disposisjon Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingenes disposisjon Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingenes disposisjon Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Internasjonal privatrett Interlegalrett, lovvalg, conflict of laws, choice of law, private international law Er i utgangspunkt ikke internasjonal Harmonisering internasjonalt bør etterstrebes

3 IPRs funksjon I et internasjonalt forhold er potensielt flere lands rettssystemer anvendbare Lovkonflikter løses ved bruk av lovvalgsregler IPR har ingen materiellrettslig regulering IPR har regler som utpeker hvilket lands materiell rett som bør anvendes

4 Når er et lovvalg nødvendig 1) Retten fra flere land er potensielt anvendbar på ett forhold, og 2) De potensielt anvendbare lover har forskjellige materielle reguleringer

5 Kan lovvalg bli overflødig? - I Ved internasjonale konvensjoner forsvinner forskjellene i den materielle regulering –Konvensjonenes materielle rekkevidde er begrenset –Antall ratifiserende stater er begrenset –Selv ved autonome tolkning kan anvendelsen variere fra land til land

6 Kan lovvalg bli overflødig? - II Ambisjoner om enhetlig regulering innenfor kontraktsrett ( Lex mercatoria, UNIDROIT, PECL) –Er ikke uten tomrom –Har ikke domstol eller annen autoritative tolkningsinstans for å fylle tomrom –Kan ikke fravike statenes internasjonalt preseptoriske regler –Er en tillegg til, ikke en erstatning av, nasjonal rett

7 Typer av lovvalgsregler Gjensidige Ensidige

8 Lovvalgsregelens fundament Tilknytningsfaktorer

9 Lovvalgs effekt En dommer anvender sin egen IPR IPR kan utpeke en utenlandsk rett Da anvender dommeren den utenlandske materielle rett

10 Unntak Ved ekstraordinære tilfeller: – Anvender dommeren enkelte regler fra sitt eget eller et tredje rettsystem (internasjonalt preseptoriske regler) –Lar dommeren være å anvende enkelte regler fra det utpekte rettsystem, hvis anvendelsen ville stride mot fundamentale prinsipper i domstollandets system (ordre public)

11 Betydning av forumvalget Dommeren anvender sin igjen IPR Forskjellige IPR kan utpeke forskjellige materielle rett Valg av forum er utgangspunkt for valg av IPR

12 Kilder Vi tar utgangspunkt i norsk IPR (forutsetter norsk forum) IPR lite kodifisert i Norge Tradisjonelt er skandinavisk IPR blitt lagt vekt på Europeisk IPR relevant (høringsnotat 1985 basert på Roma I)

13 IPRs bransjer Personrett Familierett Arverett Selskapsrett Kontraktsrett Erstatningsrett Tingsrett … Prosess

14 Litteratur Personrett, familierett, arverett: –Thue, Internasjonal privatrett, 2002, pkt 1- 219, 240-257, 323-332, 338-490, 502-512, 546-613

15 Litteratur Selskapsrett: –Gaarders Innføring i Internasjonal privatrett ved Lundgaard, 2000, 183-189

16 Litteratur Kontraktsrett: –Cordero Moss, Lectures on International Commercial Law, 2003, 77-103 –http://europa.eu.int/cgi-bin/eur- lex/udl.pl?REQUEST=Service- Search&LANGUAGE=en&GUILANGUAGE=e n&SERVICE=all&COLLECTION=com&DOCI D=502PC0654

17 Litteratur Erstatningsrett: –Gaarders Innføring i Internasjonal privatrett ved Lundgaard, 2000, 261-269 –http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/civ il/applicable_law/fsj_civil_applicable_law_en.h tm

18 Litteratur Tingsrett: –Gaarders Innføring i Internasjonal privatrett ved Lundgaard, 2000, 281-293

19 Litteratur Prosess: –Gaarders Innføring i Internasjonal privatrett ved Lundgaard, 2000, 43-65 –http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/civ il/recognition/fsj_civil_recognition_general_en. htm

20 Forelesningsplan Kontraktsrett Internasjonalt preseptoriske regler Ordre public Erstatning Prosess


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingenes disposisjon Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google