Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INDUSTRIJURISTSEMINARET 2004 12. mars 2004 Internasjonale kontrakter og nasjonal rett Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INDUSTRIJURISTSEMINARET 2004 12. mars 2004 Internasjonale kontrakter og nasjonal rett Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INDUSTRIJURISTSEMINARET 2004 12. mars 2004 Internasjonale kontrakter og nasjonal rett Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Giuditta Cordero Moss g.c.moss@jus.uio.no •1985-1996 Industrijurist (Fiat S.p.A., Norsk Hydro ASA) •1999-2002, Advokat (partner, Advokatfirmaet Hjort DA, Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA ) •Førsteamanuensis dr.juris, UiO ( Internasjonal privatrett, komparativ rett, internasjonal forretningsjuss ) •Honorary Lecturer, Centre for Energy, Petroleum & Mineral Law & Policy •Internasjonale kontrakter •Internasjonal tvisteløsning, voldgift, lovvalg •Internasjonal finansiering, project financing •Kontrakter og tvisteløsning i Russland

3 Disposisjon •Betydning av nasjonal rett for internasjonale kontrakter •Hvordan utpekes bakgrunnsretten •Er loven som partene valgte alltid den eneste bakgrunnsretten •Er nasjonal rett like viktig for internasjonale kontrakter når partene har valgt internasjonal voldgift som tvisteløsning

4 Internasjonale kontrakter •Skrevet i legalease •Lange •Detaljerte •Dekker nok de fleste situasjoner

5 Er int. kontrakter ”Bibelen”? •Kan jeg stole på at mitt forhold reguleres uttømmende av kontrakten? •Kan jeg regne med at alt det som er regulert i kontrakten kan håndheves?

6 Underleverandørs tilbud •Internasjonal anbud for bygging av infrastruktur •Norsk entreprenør deltar med bud basert bl.a. på priser innhentet fra underleverandører i forskjellige land •Entreprenøren får tildelt oppdraget •Underleverandøren øker prisen før entreprenøren aksepterer tilbudet

7 Tilbudet er ugjenkallelig ”This offer is binding on the offeror and cannot be revoked before 30 days have elapsed from the date hereof” Underleverandøren trekker tilbudet tilbake før fristen er utløpt

8 Er underleverandøren bundet? Ja Ikke uten aksept Kun hvis tilbudet har ”induced action” NorgeEnglandUSA Tyskland Russland Italia

9 Partielle force majeure •Norsk produsent kjøper ”customised” deler av utenlandsk leverandør (ikke tilgjengelig hos andre leverandører) •Pga force majeure blir leverandørens kapasitet halvert •Leverandøren har leveringsforpliktelser overfor flere kjøpere •Med den reduserte kapasitet kan leverandøren innfri kun en forpliktelse

10 Force Majeure klausulen •”Non performance by a party hereto of its obligations hereunder is excused if such party was prevented from fulfilling its obligations by an event beyond such party’s control, that was not foreseeable and that could not be prevented or overcome by using reasonable efforts.”

11 Hva kan kjøperen gjøre? Kreve hele oppfyllelse hvis bestillingen er eldst Kreve hele oppfyllelse uansett Kreve oppfyllelse pro rata med de andre kjøpere NorgeEnglandTyskland Italia Russland

12 Ingen enhetlig nasjonal kontraktsrett •Er internasjonale kontrakter underlagt en mer enhetlig kontraktsrett? –Lex mercatoria –UNIDROIT prinsipper av 1994 –Principles of European Contract Law (PECL)

13 En enhetlig internasjonal/europeisk kontraktsrett? PECL og ugjenkallelig tilbudPECL og partiell force majeure Art. 2:202: Tilbud er ikke bindende inntil det er akseptert, dog det kan ikke trekkes tilbake om det inneholder en frist eller sier at det er ugjenkallelig Art. 1:103: PECL kan ikke fortrenge internasjonalt preseptoriske regler Consideration? Art. 8:108: Intet om partiell force majeure Art. 1:106 (2): Tomrom skal fylles ved anvendelse av prinsipper som ligger under PECL, eller ved å anvende bakgrunnsretten

14 Internasjonale kontrakter og nasjonal rett •Noen ganger, og på overraskende vis: •Fortrenger bakgrunnsretten kontrakten •Må bakgrunnsretten suppleres av kontrakten

15 Internasjonale kontrakter og nasjonal rett •Kontrakten kan ikke overkjøre preseptoriske regler –”No consideration shall be due” –”No duties to be paid upon import” •Kontrakten kan/bør struktureres med hensyn til bakgrunnsretten –Sørge for (betinget) aksept –Regulere partiell force majeure –Allokere ansvar for toll avgift mellom partene

16 Fremgangsmåte ved ikke enhetlig kontraktsrett •Kontraktens tekst må tolkes i lys av den nasjonale bakgrunnsrett •Den nasjonale bakgrunnsrett utpekes via lovvalgsregler (partsautonomi er en av dem) •Lovvalgsregler er en del av hver lands intern rett •Europa har enhetlige lovvalgsregler for kontrakt (Romakonvensjon av 1980)

17 Fremgangsmåte ved ikke enhetlig kontraktsrett – forts. •Dommeren anvender sitt lands lovvalgsregler •Første skritt: identifisere verneting •Deretter: anvende lovvalgsregel •Den utpekte rett anvendes for å tolke/utfylles/fortrenge kontrakten

18 Anvendelse av lovvalgsreglene •UGJENKALLELIG TILBUD •Verneting: –Luganokonvensjon art. 2 eller 5.1 •Bakgrunnsrett: –Italiensk underleverandør: italiensk rett –Engelsk underleverandør: engelsk rett •FORCE MAJEURE •Verneting: –Luganokonvensjon art. 2 eller 5.1 •Bakgrunnsrett: –Italiensk leverandør: italiensk rett –Engelsk leverandør: engelsk rett

19 Den viktigste lovvalgsregel er partsautonomi •Partenes rett til å utpeke bakgrunnsretten er en lovvalgsregel basert på den anvendbare IPR –Forutsetning: Internasjonal kontrakt eller ei –Formkrav: Skriftlighet eller ei –Effekt: Tredje lands rett eller tilknyttede rett –Rekkevidde: Fortrengt av andre lovvalgsregler (rettslig handleevne, fast eiendom, pant osv)

20 Hvilket lands rett skal velges? •”I am entering into a licence agreement, which law is most favourable to licencees?” •Stabil og lett tilgjengelig rett •Motpartens rett bør ikke nødvendigvis unngås

21 Valg av et tredje lands rett: er alle problemer løst? •Utgangspunkt: Verken min eller min motpartens rett skal anvendes, hvis vi har valgt et tredje lands rett •Likevel: Både min og min motpartens rett anvendes i noen grad

22 Partsautonomiens rekkevidden •Noen regler blir anvendt uansett partenes lovvalg: –Hvis dommerens IPR har egne, eksklusive lovvalgsregler, eller –Hvis området reguleres (i dommerens rett eller i en annen, nær tilknyttede rett) av preseptoriske regler som er ansett som så viktig at de skal anvendes selv om bakgrunnsretten er en annen (internasjonalt preseptoriske regler)

23 Områder tradisjonelt utenfor partsautonomiens rekkevidde •Egne lovvalgsregler: –Rettslige handleevne –Selskapsrett –Verdipapirrett –Tingsrett –Erstatningsrett –Tollregler –Skatteregler –Valutaregler •Internasjonalt preseptoriske regler: –Agentur –Arbeidsmiljø –Forbrukervern –Forsikring –Konkurranse –Hvitvasking –Embargo

24 Er jeg trygg hvis avtalen strider mot en utenlandsk lov? - I •Min medkontrahent ønsker å unngå importavgift i sitt land og ber meg utstede 2 fakturaer, en til ham og en til hans off- shore selskap •Kontrakten reguleres av svensk rett (nøytral) •Jeg kan straffes i Norge etter toll. § 64

25 Er jeg trygg hvis avtalen strider mot en utenlandsk lov? - II •Min medkontrahent ønsker å unngå beskatning i sitt land og ber meg lage et fiktiv leieforhold i Norge slik at han kan motregne sin reelle inntekt mot sine fiktive leieutgifter •Kontrakten reguleres av svensk rett (nøytral) •Jeg kan straffes i Norge etter str. § 317

26 Er jeg trygg hvis avtalen strider mot en utenlandsk lov? - III •Jeg vet at min medkontrahent overfører vederlaget til meg i konvertibel valuta pga bestikkelser som han gjør ved sentralbanken i sitt land •Kontrakten reguleres av svensk rett (nøytral) •Jeg kan straffes i Norge etter str. §128

27 Konklusjon: Internasjonale kontrakter som ”Bibelen”? •En internasjonal kontrakt bør skrives med bakgrunnsretten i mente •Den valgte lov er ikke nødvendigvis den eneste som anvendes •Internasjonalt preseptoriske regler i alle land med nær tilknytning bør tas hensyn til •Lovvalgets rekkevidde avhenger av den anvendbare IPR •Alle potensielle foras IPR bør sjekkes


Laste ned ppt "INDUSTRIJURISTSEMINARET 2004 12. mars 2004 Internasjonale kontrakter og nasjonal rett Førsteamanuensis dr. juris Giuditta Cordero Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google