Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett
Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

2 Verneting Norsk produsent kjøper komponenter for sin produksjon Selgeren bruker en underleverandør fra Tyskland for enkelte deler og monterer komponenten ved sitt anlegg i Sverige Komponenten levers til fabrikk i Norge Delene fra underleverandøren hadde mangler. Produkter som blir solgt fører til skader hos sluttkjøperen, erstatningsansvar for produsenten, produksjonsstopp. Hvilken domstol er kompetent for produsentens søksmål mot underleverandøren?

3 Verneting Norsk podusent forhandler med sveitsisk kjøper
Etter å ha sett prototyp, avbryter kjøperen forhandlinger og får varene produsert i Kina Hvilken domstol er kompetent?

4 Kvalifikasjon Ingen formell avtale mellom partene – saken er erstatningsrettslig Saksøktes alminneligeverenting Skadestedet Avtalt verneting

5 Skadestedet Domstolen ved stedet der skaden ble voldt eller oppstod
Luganokonvensjon art 5 nr 3 Domstolen ved stedet der skaden oppstod, eller der virkningen inntraff Tvl § 4-5 tredje ledd Handlingsstedet eller virkningsstedet

6 Direkte skade Stedet der den umiddelbare virkning av handlingen inntreffer Følgeskaper, økonomisk tap gir ikke grunnlag for verneting Rt s. 897 C-220/88 /Dumez France) C-364/93 (Marinari) C-186/02 (Kronhofer) C- 189/08 (Zuid Chemie)

7 Lovvalg Gresk skip forliser i norsk farvann
Oljesøl forurenser den norske kysten Hvilket lands rett regulerer forholdet?

8 Skadestedets rett Saken avgjøres etter skadestedets rett
Rt s (bokhandlerdommen) Rt s. 531 (krigsforbryterdommen) Hensyn til rettsenhet Roma II art 4

9 Lovvalg Norsk podusent forhandler med sveitsisk kjøper
Etter å ha sett prototyp, avbryter kjøperen forhandlinger og får varene produsert i Kina Produsenten taper mulighet til fortjeneste Hvilket lands rett regulerer forholdet?

10 Kvalifikasjon Ingen formell avtale mellom partene – saken er erstatningsrettslig Rt s. 897 Roma II art 12

11 Kvalifikasjon Uberettiget berikelse Uanmodet forretningsførsel
Prekontraktuelt ansvar Luganokonvensjon: verneting for erstatningsrett Roma II: Samme tilknytningsfaktor som for delikt eller kontrakt, avhengig av saksforholdet

12 Lovvalg To norske skip kolliderer i engelsk farvann
Hvilket lands rett regulerer forholdet?

13 Felles hjemlandsrett Rt. 1923 II s. 58 (Irma Mignon)
Roma II art 4 annet ledd

14 Lovvalg Enterprisekontrakt mellom engelsk oppdragsgiver og norsk entreprenør Entreprenørens ansatte opptrer uaktsomt i Norge og forvolder skade i Norge Kontrakten har en lovvalgsklausul: Engelsk rett

15 Nær tilknytning Snevert unntak
Roma II art 4 tredje ledd: forutgående forhold mellom partene Bedre å formulere særskilte tilknytningsfaktorer for typetilfeller Felles hjemlandsrett Prektontraktuelt ansvar Uberettiget berikelse Uanmodet forretningsføring Produktansvar

16 Lovvalg Hvilket lands rett regulerer forholdet?
Norsk produsent kjøper komponenter for sin produksjon Selgeren bruker en underleverandør fra Tyskland for enkelte deler og monterer komponenten ved sitt anlegg i Sverige Komponenten levers til fabrikk i Norge Delene fra underleverandøren hadde mangler. Produkter som blir solgt fører til skader hos sluttkjøperen, erstatningsansvar for produsenten, produksjonsstopp. Hvilket lands rett regulerer forholdet?

17 Handlingsstedet eller skadestedet?
Verneting: valgmulighet Lovvalg: kun skadestedet Roma II fortale pkt 16 Krav om påregnelighet? Handlingsstedets adferdsnormer er relevante Roma II art 17 Roma II fortale pkt 34

18 Partsautonomi? Tradisjonelt: partsautonomi kun for kontraktsrett
Roma II art 14 Etter den skadevoldende handlingen hvis en av partene ikke er næringsdrivende Forutberegnelighet Bred definisjon av “utenfor kontrakt”


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Erstatningsrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google