Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Tingsrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Tingsrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Tingsrett
Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

2 Verneting – fast eiendom
Norsk kjøper Fast eiendom i Italia Betaler ikke hele prisen Selgeren saksøker kjøper Hvilken domstol er kompetent?

3 Verneting – fast eiendom
Norsk kjøper Fast eiendom i Italia Sprøsmål om avtalen er gyldig Hvilken domstol er kompetent?

4 Verneting – fast eiendom
Norsk kjøper Fast eiendom i Italia Selger vil bygge i strid med servitutt Kjøper vil få fastsettelsesdom om eiendomsrettens omfang Hvilken domstol er kompetent?

5 Kvalifikasjon Søksmål gjelder oppfyllelse eller gyldighet av avtalen – er kontraktsrettslig Saksøktes alminnelige verneting Oppfyllelsesstedet Avtalt verneting

6 Kvalifikasjon Søksmålet gjelder eiendomsretten eksistens – er tingsrettslig Rt s. 654 Rt s. 807 Rt s. 1089 Domstolen der eiendommen ligger Luganokonvensjon art 22 nr 1: tvungent verneting Tvl § 4-5 nr 1:alternativt verneting

7 Verneting - løsøre Norsk debitor Engelsk kreditor Generalpant
Søksmål om generalpantets gyldighet Avtalt verneting: England Hvilken domstol er kompetent?

8 Ikke kvalifikasjon for løsøre
Selv om søksmålet gjelder tinglige rettigheter, gjelder de alminnelige vernetingsregler Saksøktes alminnelige verneting Oppfyllelsesstedet Avtalt verneting

9 Mulighet for omgåelse Verneting i medhold av avtalen
Generalpant er ikke gyldig etter norsk rett Hvis engelske domstoler anvender engelsk rett, er generalpant gyldig Engelsk dom anerkjennes og tvangsfullbyrdes i Norge etter Luganokonvensjonen

10 Lovvalg – fast eiendom Norsk kjøper Fast eiendom i Italia
Betaler ikke hele prisen Hvilket lands rett regulerer forholdet?

11 Lovvalg – fast eiendom Norsk kjøper Fast eiendom i Italia
Sprøsmål om avtalen er gyldig Hvilket lands rett regulerer forholdet?

12 Lovvalg – fast eiendom Norsk kjøper Fast eiendom i Italia
Selger vil bygge i strid med servitutt Kjøper vil få fastsettelsesdom om eiendomsrettens omfang Hvilket lands rett regulerer forholdet?

13 Kvalifikasjon Spørsmål om oppfyllelse eller gyldighet av avtalen – er kontraktsrettslig Partsautonomi Hvis ikke partene har foretatt et valg, særskilt tilknyntingsfaktor: eiendommens beliggenhet

14 Kvalifikasjon Spørsmålet gjelder eiendomsretten eksistens – er tingsrettslig Retten i landet der eiendommen ligger

15 Lovvalg - løsøre Norsk debitor Engelsk kreditor Generalpant
Lovvalgsklausul: engelsk rett Spørsmål om generalpantets gyldighet Hvilket lands rett regulerer forholdet?

16 Kvalifikasjon Spørsmålett gjelder pantets gyldighet– er tingsrettslig
Retten i landet der tingen ligger RG 1958 s. 646 RG 1963 s. 528 Realregistrerbart løsøre: Der registeret føres

17 Når tingen beveger seg Norsk oppdragsgiver sender varer for viderforedling til russisk produsent Avtalen spesifiserer at varene er oppdragsgiverens eiendom I Russland blir varene brukt som sikkerhet for et lån som den russiske part tar opp Lånet misligholdes og den russiske banken vil realisere pantet Hvilket lands rett regulerer forholdet mellom den norske part og den russiske banken?

18 Lex rei sitae Mellom partene: Der tingen befant seg da den tinglige rettighet ble stiftet Rettvern overfor tredje part: Der tingen befinner seg på en hver tid RG1958 s. 646

19 Overdragelse av fordringer
Norsk forhandler tar opp lån i England Overdrar som sikkerhet fordringer som den har overfor kjøperne Forhandler-kjøper Forhandler-banken Kjøper-banken Forhandlers kreidtorer-banken Bankens kreditorer-forhandler

20 Kvalifikasjon Kontraktsrettslig: Tingrettslig: Forhandler-kjøper
Forhandler-banken Kjøper-banken Tingrettslig: Forhandlers kreidtorer-banken Bankens kreditorer-forhandler

21 Godtroerverv Norsk museum kjøper bilde Fransk galeri selger
Opprinnelige eier krever tilbakeføring Beliggenhet da tingen ble overdratt (utvidet vindikasjonsrett)


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Tingsrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google