Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forrang Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forrang Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forrang Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

2 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Situasjonen Fellesskapsregelen er virksom i nasjonal rett –Umiddelbart anvendbar, eller –Direkte virkning Faktum lar seg subsumere under den fellesskapsrettslige regelen Regler gitt av nasjonale myndigheter tilsier en annen, og uforenlig, løsning –Lov Særlig om utøvelse av forvaltningsmyndighet –Grunnlov/konstitusjon

3 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Problem Hvordan løse regelkonflikten? Skal regelkonflikten løses likt uavhengig av hvilken rettsakttype fellesskapsregelen følger av? Betydningen av nasjonale regler om hvilke domstoler som har kompetanse til å sette lovgivning til side Betydningen av at nasjonal rett foreskriver andre, og strengere kriterier for vedtakelse av regler som fraviker visse typer av nasjonale regler enn tilslutningen til EU, og vedtakskriteriene i EU Motstridsvirkninger ut over den enkelte sak?

4 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EF-domstolens løsning Sak 6/64, Costa v ENEL –Forrang, for all fellesskapsrett fremfor nasjonal rett Sak 11/70, Internationale Handelsgesellschaft Sak 106/77 Simmenthal –Alle nasjonale domstoler Sak 213/89 Factortame –Nasjonale domstoler skal kunne gi midlertidig forføyning mot ikrafttredelsen eller anvendelsen av en nasjonal rettsregel som påstås være i strid med fellesskapsretten, dersom parten ville lide uopprettelig skade om den nasjonale regelen ble anvendt, og anførselen er sannsynliggjort (Fumus boni juris-kravet) Den nasjonale regelen settes til side – den er ikke ugyldig

5 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Nye problemer Garantier og grunnleggende rettigheter svarende til dem man i nasjonal rett finnes ikke i skreven fellesskapsrett Nasjonal motstand –So lange I (Bundesverfassungsgericht)

6 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EF-domstolens svar Utvikling av grunnleggende, uskrevne rettsprinsipper, gjerne inspirert av nasjonal rett Illustrasjon av teknikken –Sak 44/79, Liselotte HauerSak 44/79, Liselotte Hauer I dag, referanse til menneskerettigheter og grunnleggende rettigheter i traktaten Utstrakt bruk av EMK og praksis fra EMD

7 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Uløste problemer Fremdeles konfliktpotensiale Flere nasjonale domstoler har uttalt at de vil respektere prinsippet om fellesskpasrettens forrang, men bare der den regelen det er tale om ligger innenfor den kompetanse medlemsstaten har overført fellesskapet. Og omfanget av denne, er det opp til nasjonale domstoler å ta stilling til.


Laste ned ppt "Forrang Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google