Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalgets rekkevidde i kontrakt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalgets rekkevidde i kontrakt"— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalgets rekkevidde i kontrakt
Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Kontraktens gyldighet
Art. 8 Roma Regulert av retten som ville være bakgrunnsrett etter konvensjonen hvis kontrakten var gyldig Manglende samtykke i henhold til rett i landet hvor parten har fast bopel ved urimelighet

3 Kontraktens formkrav Art. 9 Roma Som 8.1, eller
rett i det landet hvor kontrakten ble inngått (hvis alle partene tilstede) rett i ett av landene hvor en av partene befinner seg

4 Lovvalgets rekkevidde
Art. 10 Roma Tolkning Oppfyllelse Rettslige konsekvenser av kontraktsbrudd Foreldelse Rettslige konsekvenser av ugyldighet

5 Andre konfliktregler-I
Utgangspunkt: partsautonomi gjelder innenfor avtalefrihet Utenfor partsautonomi er: Personenrett Selskapsrett [Erstatningsrett] Skatterett Import-eksport Verdipapir På disse områder finnes det særskilte konfliktregler Erstatningsrett er utenfor avtalefrihet (man blir erstatningsansvarlig om det finnes ansvarsgrunnlag, uansett hva man har avtalt) men man kan inngå avtaler om erstatning

6 Andre konfliktregler-II
Selv innenfor avtalefriheten kan det være særskilte konfliktregler som begrenser partsautonomien: Tingsrett Forbrukeravtaler Arbeidsavtaler Forsikringsavtaler […]

7 Partsautonomiens rekkevidde
Roma I, art. 1     (a) status or legal capacity of natural persons (but:Article 11) (b) contractual obligations relating to wills and succession, matrimonial or family relationship (c) bills of exchange, cheques, promissory notes, other negotiable instruments (d) arbitration agreements and agreements on the choice of court (e) law of companies and other bodies corporate or unincorporate (f) legal representation by agent or company organ (g) trusts (h) evidence and procedure (but: Article 14) 3. Contracts of insurance which cover risks situated in the territories of the Member States of the European Economic Community. 4. It applies to contracts of re-insurance. Art. 11: ved felles bopel: incapacity fra annet land kan ikke gjøres gjeldende ved motpartens aktiv god tro Art 14: if the governing law of contract has rules on presumtion or burden of proof

8 Partsautonomiens rekkevidde - III
Roma I Art. 5 – Consumer contracts Roma I Art. 6- Employment contracts Roma I Art.9 – Formal validity Fast eiendom ? Roma I art.4.3 4.3 har presumsjon om lex rei sitae, men utelukker ikke anvendelse av art. 3. Dette gjelder kun de obligasjonsrettslige aspekter av kontrakten, ikke de tingsrettslige – om eiendom er ervervet, om det gjelder mot tredjepart.

9 Lovvalg i personrett Rettslig handleevne ”Hjemlandsrett” ”Domisil”
Statsborgerskap ved strengere krav Med mindre motparten som befinner seg i samme land er i aktsom god tro (Roma I art.11)

10 Lovvalg i selskapsrett
Foretaksregisterlov l.78/85 §1-2:    Med norske foretak menes i denne lov ethvert foretak med hovedkontor i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Andre foretak er utenlandske. Utenlandske foretak: Hovedsete/Inkorporasjon Lugano, art. 53:foretaks domisil er: ”Sete” – avgjøres ved IPR i lex fori Brussel I, art. 60: foretaks domisil er: Statutory seat Central administration, eller Principal place of business Hovedsete: tyskland, norge Inkorporasjon: Italia Sveits England Partene kan velge lov for aksjonæravtale – men de kan ikke omgå f. eks. regler om kapitalforhøyelse ved å velge russisk rett (der det kan vedtas av styret uten generalforsamling)

11 Lovvalg i tingsrett Lex rei sitae Ved tingsrettslige sprs.
Ved obligatoriske krav: Roma I, art. 4.3: Situs er presumsjon – men partsautonomi er ikke utelukket

12 Lovvalg i forbrukerrett
Forbrukerkjøpsloven §3 Roma I art. 5: Lovvalg tillatt, men beskyttelsen i forbrukerens lands (habitual residence) rett anvendes hvis: if in that country the conclusion of the contract was preceded by a specific invitation addressed to him or by advertising, and he had taken in that country all the steps necessary on his part for the conclusion of the contract, or if the other party or his agent received the consumer's order in that country, or if the contract is for the sale of goods and the consumer travelled from that country to another country and there gave his order, provided that the consumer's journey was arranged by the seller for the purpose of inducing the consumer to buy. Forbrukerkjøpsloven § 3: Lov utenfor EØS kan ikke velges ved tilknytning til EØS, hvis beskyttelse er mindre

13 Lovvalg i arbeidsrett Ikke særskilt lovvalgsregel i norsk IPR
Rt s.1319: ikke kollisjonsrettslig partsautonomi Roma I art. 6: Lovvalg tillatt, men beskyttelsen i følgende lands rett anvendes: the country in which the employee habitually carries out his work in performance of the contract, even if he is temporarily employed in another country; or if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the country in which the place of business through which he was engaged is situated Rt s. 1319: ikke for kortvarige arbeidsforhold i Norge Dette og forbruker har egentlig karakter av OMR: basert på hensyn mer enn på tilknytningsfaktor. De er organisert som lovvalgsregel av hensyn til forutsigbarhet

14 Lovvalg i forsikringsrett
Lov om lovvalg i forsikring n111/1992 Livsforsikring: der forpliktelsen består Annen forsikring: der risikoen består Alt.: forsikringstakerens bosted Større virksomheter: fritt valg


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalgets rekkevidde i kontrakt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google