Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalgets rekkevidde i kontrakt Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalgets rekkevidde i kontrakt Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalgets rekkevidde i kontrakt Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Kontraktens gyldighet Art. 8 Roma –Regulert av retten som ville være bakgrunnsrett etter konvensjonen hvis kontrakten var gyldig –Manglende samtykke i henhold til rett i landet hvor parten har fast bopel ved urimelighet

3 Kontraktens formkrav Art. 9 Roma –Som 8.1, eller rett i det landet hvor kontrakten ble inngått (hvis alle partene tilstede) rett i ett av landene hvor en av partene befinner seg …

4 Lovvalgets rekkevidde Art. 10 Roma –Tolkning –Oppfyllelse –Rettslige konsekvenser av kontraktsbrudd –Foreldelse –Rettslige konsekvenser av ugyldighet

5 Andre konfliktregler-I Utgangspunkt: partsautonomi gjelder innenfor avtalefrihet Utenfor partsautonomi er: –Personenrett –Selskapsrett –[Erstatningsrett] –Skatterett –Import-eksport –Verdipapir … På disse områder finnes det særskilte konfliktregler

6 Andre konfliktregler-II Selv innenfor avtalefriheten kan det være særskilte konfliktregler som begrenser partsautonomien: –Tingsrett –Forbrukeravtaler –Arbeidsavtaler –Forsikringsavtaler –[…]

7 Partsautonomiens rekkevidde Roma I, art. 1 (a) status or legal capacity of natural persons (but:Article 11) (b) contractual obligations relating to wills and succession, matrimonial or family relationship (c) bills of exchange, cheques, promissory notes, other negotiable instruments (d) arbitration agreements and agreements on the choice of court (e) law of companies and other bodies corporate or unincorporate (f) legal representation by agent or company organ (g) trusts (h) evidence and procedure (but: Article 14) 3. Contracts of insurance which cover risks situated in the territories of the Member States of the European Economic Community. 4. It applies to contracts of re-insurance.

8 Partsautonomiens rekkevidde - III Roma I Art. 5 – Consumer contracts Roma I Art. 6- Employment contracts Roma I Art.9 – Formal validity Fast eiendom ? Roma I art.4.3

9 Lovvalg i personrett Rettslig handleevne ”Hjemlandsrett” –”Domisil” –Statsborgerskap ved strengere krav Med mindre motparten som befinner seg i samme land er i aktsom god tro (Roma I art.11)

10 Lovvalg i selskapsrett Foretaksregisterlov l.78/85 §1-2: Med norske foretak menes i denne lov ethvert foretak med hovedkontor i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Andre foretak er utenlandske. Utenlandske foretak: Hovedsete/Inkorporasjon Lugano, art. 53:foretaks domisil er: –”Sete” – avgjøres ved IPR i lex fori Brussel I, art. 60: foretaks domisil er: –Statutory seat –Central administration, eller –Principal place of business

11 Lovvalg i tingsrett Lex rei sitae –Ved tingsrettslige sprs. –Ved obligatoriske krav: Roma I, art. 4.3: Situs er presumsjon – men partsautonomi er ikke utelukket

12 Lovvalg i forbrukerrett Forbrukerkjøpsloven §3 Roma I art. 5: Lovvalg tillatt, men beskyttelsen i forbrukerens lands ( habitual residence ) rett anvendes hvis: –if in that country the conclusion of the contract was preceded by a specific invitation addressed to him or by advertising, and he had taken in that country all the steps necessary on his part for the conclusion of the contract, or –if the other party or his agent received the consumer's order in that country, or –if the contract is for the sale of goods and the consumer travelled from that country to another country and there gave his order, provided that the consumer's journey was arranged by the seller for the purpose of inducing the consumer to buy.

13 Lovvalg i arbeidsrett Ikke særskilt lovvalgsregel i norsk IPR –Rt. 1985 s.1319: ikke kollisjonsrettslig partsautonomi Roma I art. 6: Lovvalg tillatt, men beskyttelsen i følgende lands rett anvendes: –the country in which the employee habitually carries out his work in performance of the contract, even if he is temporarily employed in another country; or –if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the country in which the place of business through which he was engaged is situated

14 Lovvalg i forsikringsrett Lov om lovvalg i forsikring n111/1992 –Livsforsikring: der forpliktelsen består –Annen forsikring: der risikoen består –Alt.: forsikringstakerens bosted –Større virksomheter: fritt valg –…


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Lovvalgets rekkevidde i kontrakt Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google