Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingsplan Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingsplan Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss."— Utskrift av presentasjonen:

1 INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingsplan Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss

2 Utgangspunkt-I En italiensk borger bosatt i Norge gifter seg i Norge og skifter navn til fordels for ektefelles navn I henhold til norsk rett blir det tidligere navnet borte eller til mellomnavn I henhold til italiensk rett blir det nye navnet lagt til det tidligere – men det tidligere navnet forblir eneste etternavn Hvilket navn skal hun/han ha på sitt pass?

3 Utgangspunkt - II En italiensk og en norsk part inngår en kontrakt om agentur Etter noen år oppstår en tvist og krav opp til 5-6 år gamle blir lagt frem I henhold til norsk rett er de kravene som er eldre enn 3 år foreldet I henhold til italiensk rett er de kravene som er eldre enn 10 år foreldet Hvilke krav kan legges frem?

4 Internasjonal privatrett For å foreta et valg mellom italiensk og norsk rett må man anvende lovvalgsregler Lovvalgregler utgjør internasjonal privatrett

5 IPRs bransjer Personrett Familierett Arverett Selskapsrett Kontraktsrett Erstatningsrett Tingsrett … Prosess

6 Kilder Vi tar utgangspunkt i norsk IPR (forutsetter norsk forum) IPR lite kodifisert i Norge Tradisjonelt er skandinavisk IPR blitt lagt vekt på Europeisk IPR relevant (høringsnotat 1985 basert på Roma I, høringsnotat 2003 om Grønnboken om Roma I)

7 Forelesningsplan Lovvalg i kontraktsrett –Partsautonomi –Nærmeste tilknytning –Begrensninger: Internasjonalt preseptoriske regler Andre lovvalgsregler –Ordre public Lovvalg i erstatningsrett –Kvalifikasjon –Handlingsstedet og virkningsstedet Internasjonal prosess –Valg av verneting –Anerkjennelse av dommer

8 Litteratur Personrett, familierett, arverett: –Thue, Internasjonal privatrett, 2002, pkt 1- 219, 240-257, 323-332, 338-490, 502-512, 546-613

9 Litteratur Selskapsrett: –Gaarders Innføring i Internasjonal privatrett ved Lundgaard, 2000, 183-189

10 Litteratur Kontraktsrett: –Cordero Moss, : Lovvalgsregler for internasjonale kontrakter: Tilsynelatende likheter og reelle forskjeller mellom europeiske og norske regler, TfR 2007 –Green Paper on the Conversion of the Rome Convention of 1980, COM (2002) 654(01) http://europa.eu.int/cgi-bin/eur- lex/udl.pl?REQUEST=Service- Search&LANGUAGE=en&GUILANGUAGE=en&SER VICE=all&COLLECTION=com&DOCID=502PC0654

11 Litteratur Erstatningsrett: –Gaarders Innføring i Internasjonal privatrett ved Lundgaard, 2000, 261-269 –Proposal for a EU Regulation on the law applicable to non-contractual obligations http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/civ il/applicable_law/fsj_civil_applicable_law_en.h tm

12 Litteratur Tingsrett: –Gaarders Innføring i Internasjonal privatrett ved Lundgaard, 2000, 281-293

13 Litteratur Prosess: –Gaarders Innføring i Internasjonal privatrett ved Lundgaard, 2000, 43-65 –Brussels I http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/civ il/recognition/fsj_civil_recognition_general_en. htm

14 Forklarende rapporter Giuliano/Lagarde om Romakonvensjonen, O.J. 1980 C 282, s. 1 ff. Jenard/Möller om Luganokonvensjonen, O.J. 1990 C 189, s. 57 ff Schlosser om (bl.a.) Danmarks tiltredelse til Brusselskonvensjonen, O.J. 1979 C 59 s. 71ff.

15 Links Judicial Cooperation –http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/civil/fsj_ci vil_intro_en.htmhttp://ec.europa.eu/justice_home/fsj/civil/fsj_ci vil_intro_en.htm Hague Conference –http://www.hcch.net/index_en.phphttp://www.hcch.net/index_en.php Akademiet om europeisk rett –http://www.rome-convention.org/http://www.rome-convention.org/


Laste ned ppt "INTERNASJONAL PRIVATRETT Forelesingsplan Professor dr. juris Giuditta Cordero Moss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google