Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EØS-avtalen – og noen alternativer Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EØS-avtalen – og noen alternativer Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU"— Utskrift av presentasjonen:

1 EØS-avtalen – og noen alternativer Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU http://www.neitileu.no

2 Nei til EU krevde utredning:

3 Hva EØS er : ● Frihandel med varer (egne unntak for jordbruks- og fiskeriprodukter) og fri bevegelighet for kapital, tjenester og personer. ● Felles konkurranseregler og harmonisering av selskapsretten. ● Felles veterinært regelverk (men fortsatt toll for handel med landbruksvarer). ● Samarbeid om miljøvern, utdanning, forskning, forbrukerspørsmål og sosiale spørsmål. ● Konsultasjonsordninger der EØS-landene blir rådspurt om fremtidig EU-regelverk som kan gjelde for EØS. ● En felles beslutningsprosess der nye EØS-regler vedtas ved enstemmighet mellom EFTA-landene og EU. ● Egne institusjoner (overvåkingsorgan og domstol) for EØS- regelverket. ● En låne- og tilskuddsordning for støtte til økonomisk utjevning i EU. ● Norge betaler omlag 3,6 milliarder kroner i året for EØS- medlemskapet.

4 Hva EØS ikke er : ● EUs tollunion og handelspolitikk overfor tredjeland. ● Den felles landbrukspolitikken. ● Fiskeripolitikken. ● Pengeunionen (ØMU). ● Samordning av skatte- og avgiftspolitikken. ● Den utenriks- og sikkerhetspolitiske samordningen.

5 Postdirektivet

6 Datalagrings- direktivet

7

8 Forbrukerdirektivet

9

10

11

12 Sveits sine avtaler med EU Frihandelsavtalen fra 1974 ble etter en ny folkeavstemning i mai 2000 utvidet med syv avtaler på bestemte områder: ● En avtale om innføring av et felles arbeidsmarked. ● En avtale om handelen med landbruksvarer. ● En avtale om gjensidig konkurranse om offentlige innkjøp og anlegg. ● En avtale om samarbeid om felles varestandarder. ● En avtale om veitransporten gjennom Alpene. ● En avtale om flytransport. ● En avtale om forskningssamarbeid. Utviklet videre med flere avtaler, per i dag totalt ca 120 rammeavtaler.

13

14

15 Flere mulige alternativer: ● Reforhandling med utgangspunkt i EØS-avtalen. ● Oppsigelse av EØS-avtalen og et handelsregime basert på den tidligere frihandelsavtalen samt WTO- regelverket. ● En oppgradert handelsavtale, eventuelt supplert med avgrensede samarbeidsavtaler (sveitsisk inspirasjon). Dette forutsetter også en oppsigelse av EØS-avtalen.

16 Hvordan kan man si opp EØS-avtalen? Det heter i EØS-avtalens artikkel 127: «Hver avtalepart kan trekke seg fra denne avtale ved å gi minst tolv måneders skriftlig varsel til de andre avtaleparter. (...) Straks etter varselet om at en avtalepart akter å trekke seg fra avtalen, skal de andre avtalepartene sammenkalle en diplomatisk konferanse for å vurdere de endringer det måtte være nødvendig å gjøre i avtalen.»

17 Sagt om bortfall av EØS-avtalen «Betydningen av EØS-avtalen er meget sterkt overdrevet. At vi uten denne avtalen ville «spille hasard med norske arbeidsplasser», slik det har vært hevdet, har intet grunnlag i den virkelige verden. Mange tror at EØS er avgjørende for markedsadgangen til EU. Dette er ikke riktig. Ved bortfall av EØS ville den tidligere handelsavtalen med EU tre i kraft i samsvar med bestemmelsene i § 120 i avtalen. Norge ville kunne selge sine varer uten toll og andre handelshindringer akkurat som før.» Hallvard Bakke, tidligere handelsminister og leder for Sosialdemokrater mot EU i 1994, i Dagsavisen 20. januar 2003.

18 Første alternativ: ● Reforhandling med utgangspunkt i EØS- avtalen.

19 Andre alternativ: ● Oppsigelse av EØS- avtalen og et handelsregime basert på den tidligere frihandelsavtalen samt WTO-regelverket.

20 Tredje alternativ: ● En oppgradert handelsavtale, eventuelt supplert med avgrensede samarbeidsavtaler. Dette forutsetter også en oppsigelse av EØS- avtalen.

21 Takk for oppmerksomheten www.neitileu.no


Laste ned ppt "EØS-avtalen – og noen alternativer Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google