Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DROP-IN METODEN PÅ SYKEHUSSKOLE / REHABILITERINGSINSTITUSJON Hvordan jeg arbeider med metoden Prosjekt Elevdeltakelse Veileder for spesialisthelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DROP-IN METODEN PÅ SYKEHUSSKOLE / REHABILITERINGSINSTITUSJON Hvordan jeg arbeider med metoden Prosjekt Elevdeltakelse Veileder for spesialisthelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 DROP-IN METODEN PÅ SYKEHUSSKOLE / REHABILITERINGSINSTITUSJON Hvordan jeg arbeider med metoden Prosjekt Elevdeltakelse Veileder for spesialisthelsetjenesten Tove Pedersen Bergkvist

2 HVORDAN ORGANISERES ARBEIDET MED METODEN PÅ VHSS? Metoden skal prøves ut fra januar 2015 på noen grupper Lærer på skoleavdelinga = Drop-In medarbeider For å fange opp elever som strever med sin elevrolle i forkant av opphold: Spørsmål til elevens kontaktlærer og til elevens foresatte -> «tidlig intervensjon» Lærerbesøk / telefonsamtale med andre lærere Eleven får øvelse(r) som han/hun kan øve på under oppholdet -> involvering av andre fagpersoner i tverrfaglig team Rapport sendes til skole og hjem Evaluering -> implementering

3 «Før var jeg alltid sist, stod og så på, nå tørr jeg si at jeg vil være først. Når jeg tenker på det, får jeg en sånn artig følelse i magen av å greie det!» Sofie, 4. trinn SOFIE

4 SVEIN 12 ÅR, MED DIAGNOSEN CP Går og løper, men ikke like fort som de andre. Ikke utredet kognitivt ennå. Ønske om forandring: At de andre kan sentre mer når de spiller fotball i friminuttene. Svein`s forståelse: læreren må ordne opp for han. Han ser ikke at han kan gjøre noen grep som ikke involverer læreren Svein trenger veiledning videre av læreren (konkret støtte til Svein videre med oppgaven, og i andre situasjoner (overførbarhet)

5 SVEIN, OFFER ELLER AKTØR I EGET LIV? MOR Styres av følelser SKOLE/LÆRER Styres av mor Avventer kognitiv utredning SPES.HELSETJ Styres lite kunnskap om funksjon i lokal kontekst Hva skal til for å komme dit han ønsker (fotball)? Kommer han noen gang dit? Hvordan veilede Svein slik at hans selvforståelse er realistisk ift det han kan mestre? Når skal det skje?? Hvem gjør det? Fritid

6 HVORFOR METODEN VIRKER Utgangspunkt: Elevens ønske om forandring -> konkretiseres til en øvelse som eleven skal jobbe med -> mestring. Veiledning av eleven, jeg har tro på deg! Bygge opp elevens tro på et han / hun skal klare det; selvfølelse! «Guts» og «viljemuskel» Prosess rundt erkjennelse av annerledeshet Overføringsverdien til lokal kontekst blir styrket

7 UTFORDRINGER OG MULIGHETER VED BRUK AV METODEN Den enkelte elev sine utfordringer avgrenser hvilke forandringer det er mulig å få til Sykehus / rehabiliteringsinstitusjon - annen kontekst enn lokal skole Overføring! Når ønske om forandring tar lengre tid enn innleggelsen og lokal lærer / skole ikke anvender Drop-In metoden Kognitivt funksjonsnivå Erkjennelse av annerledeshet (for barnet, for foresatte) Samhandling krever lik forståelse og lik forståelse av språk Elev = pasient = barn = deltaker!


Laste ned ppt "DROP-IN METODEN PÅ SYKEHUSSKOLE / REHABILITERINGSINSTITUSJON Hvordan jeg arbeider med metoden Prosjekt Elevdeltakelse Veileder for spesialisthelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google