Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva slags spørsmål skal man stille på hvilke nivåer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva slags spørsmål skal man stille på hvilke nivåer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva slags spørsmål skal man stille på hvilke nivåer?
Stille spørsmål Hva slags spørsmål skal man stille på hvilke nivåer?

2 De ulike stadiene Kunnskap Forståelse Problemløsning Analyse Syntese
Evaluering

3 Hvem gjorde denne handlingen
Kunnskap. Dette spørsmålsnivået bruker man når elevene er i ferd med å starte sin egen tekstproduksjon. Bilder, tegninger og lignende vil kunne hjelpe med å gi riktig svar – og man finner gjerne svaret direkte i teksten. Spørsmålene er av typen: Hva gjorde x når…. Hvem gjorde denne handlingen Hvilket navn ga x til y Når møtte x y

4 Forståelse. Dette spørsmålsnivået er for å se om eleven forstod fakta og kan tolke dem – og det er kanskje dette nivået man bruker mest når man skal lære et nytt språk. Her blir man spurt om å sammenligne, se forskjeller, illustrere og klassifisere. Det brukes ofte muntlige spørsmål og støtte gjennom for eksempel venndiagram. Spørsmålene er av typen: Hvorfor gjorde x dette Hvordan vil x …. Sammen-lign x med y (og bruk ordet…) Lag en tegning som viser hvordan x følte seg når… Finn et bilde (i boka/på nett) som illustrerer følgende setning…. Hvorfor var x slem mot y

5 Problemløsning. Dette nivået handler om å bruke kunnskap man (nylig) har fått til å løse problemer på ulike måter. Stikkord er bygge, velge, konstruere, utvikle, organisere, velge ut, løse og identifisere. Spørsmålene er av typen: Hvorfor sendte x et brev Hva ville du gjøre hvis du skulle… Kan du fortelle hvordan du ville.. Skriv en ny slutt på historien Hvilke spørsmål ville du stille x hvis du fikk anledning

6 Analyse. På dette spørsmålsnivået har man kanskje ikke nok vokabular og språk for å uttrykke svar. Målet er at man skal bli i stand til å fullføre; klassifisering, kontrastering, sammenligning, kategorisering og sette i rekkefølge/”tidslinje”: Hvordan vet vi at x var bekymret. Finn setningene i fortellingen. Sammenlign følelsene til x i begynnelsen og i slutten av historien. Sett disse setningene i riktig rekkefølge. Se på ordene som er listet opp. Skriv riktig ord i riktig kolonne (f.eks hvilke ord som beskriver hvem) Kan du finne hvilke ulike følelser x hadde i løpet av historien Hva tror du er det neste som vil skje

7 Syntese. På dette spørsmålsnivået kan eleven sette sammen informasjon på nye måter gjennom å kombinere nye mønstre eller foreslå alternative løsninger. Elevene skal kunne velge, kombinere, lage, designe, finne opp, forutse, løse og endre. X har ikke venner her fordi hun er nytilflyttet. Hvordan ville du løse problemet. Hva ville du endre i fortellingen Hva skjer hvis du ikke forteller sannheten Hvordan ville du endre en historie for å lage en ny slutt Hvordan kan du endre fortellingen, på hvilke andre måter kunne x gjøre…..

8 Evaluering. Her skal man lære å ta avgjørelser, bedømme handling og evaluere arbeid. Hva tror du vil skje hvis x ikke sier sannheten Hva likte du ikke og hvorfor Tror du at x var et godt menneske – hvorfor/ hvorfor ikke Hva likte du best av det du leste – fortell hvorfor du likte akkurat det Hvorfor bestemte x seg for å …. Hva ville du gjort hvis du var x og dette skjedde


Laste ned ppt "Hva slags spørsmål skal man stille på hvilke nivåer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google