Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RÅDGIVERROLLEN Refleksjon over rådgivers roller og funksjoner. Ulike strategier og planer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RÅDGIVERROLLEN Refleksjon over rådgivers roller og funksjoner. Ulike strategier og planer."— Utskrift av presentasjonen:

1 RÅDGIVERROLLEN Refleksjon over rådgivers roller og funksjoner. Ulike strategier og planer

2 Hvem er jeg? Profesjonsstudiet i pedagogikk? Reklame Lærer Religion Inspektør Kirken Rådgiver Rektor Sosiologi

3 Hvorfor rådgiver? Inspireres av unge mennesker Nye utfordringer Kreativitet og problemløsing Hjelpe og støtte Erfaringsdeling Se muligheter Nøkkelrolle i skolen

4 Hvem er rådgivningstjenesten på skolen? Alle lærere – faglig rådgivning Kontaktlærer – elevens nærmeste rådgiver Rådgiverne – særskilt og utvidet rådgivning Helsesøster – helserelatert rådgivning Ledelse – rådgivningen forankret i skolens planer Foreldre – hjemmerådgivning – hjem-skole samarbeid HELE SKOLENS ANSVAR!

5 Rådgiverrollen – kompleks.. Samtalepartner - støtte for den enkelte elev ”Psykolog” – hvordan har du det egentlig…. Veileder – interesser, egenskaper og anlegg Nettverksbygger – næringsliv, lokalmiljø Koordinator – ulike hjelpeinstanser ”Advokat” – elevenes støtte overfor lærere, ledelse ”Annet” – Coach, leder, lærer…..

6 Rammer for rådgivningen • Ledelse • Organisering • Ressurser • Fokus • Aktører • Arenaer • Roller

7 Roller En rolle - et sett av forventninger i en bestemt sosial situasjon En profesjonell rolle – et sett av forventninger du er kvalifisert for å innfri Rådgiverrollen – et sett av komplekse forventninger som systematisk og strukturert blir tilpasset den enkelte ungdom hvor deres nåtid og fremtid er i fokus Skolens rolle - forberede elevene til yrkes- og samfunnsliv og gi et solid grunnlag for videre utdanning og læring Altså: Rådgiver er nøkkelrollen i skolen.

8 Rådgivers nøkkelrolle Nøkkelrolle: Rolle som åpner dører for andre roller Rådgivers nøkkelrolle - åpner dører for elevene. Åpne dører i elevene – selvutvikling, selvforståelse, drømmer, mål og strategier Åpner dører ut mot samfunnet – lokalmiljø, næringsliv, utland, globalisering. Elevene bruker kunnskapsnøkkelen om seg selv, fag, karriére og fremtid. Hjelpe elevene til å bruke strategier for livslang læring.

9 Rådgivers nøkkelrolle forts.. Annerledes enn rektorrollen Annerledes enn lærerrollen Beveger seg i spennet mellom interesser nå og muligheter siden Beveger seg i spennet mellom drømmer og realiteter Er i spennet mellom nåtid og fremtid Beveger seg i spennet mellom skolens ulike roller

10 Strategi/fokus Hvordan legge opp arbeidet? Hva er mitt fokus/mål? Hvilken funksjon vil jeg ha? Hva må jeg – hva har jeg lyst til? Hva ønsker elevene? Hva ønsker skolen/lærere? Hva ønsker ledelsen/rektor? Samsvar mellom ulike forventninger

11 Aktører Rådgiver Elev Andre skoler (13-årig løp) Eksterne, karriere- sentre NAV, OT, LærereFamilieLedelseNæringslivLokalmiljøMedelever

12 Arenaer Rådgiver Utviklings- og karriéresam taler Undervisning SkolegårdenHjem-skoleTemauke Lokalmiljø/ næringsliv Fag og læreplan Klassens time Gruppe veiledning/ ¨Én til én samtale Planleggings dag

13 Diskusjon 1. Hvilken rolle har rådgivningstjenesten på min skole? 2. Hvilken rolle har jeg? 3. Hvilke andre roller er involvert?

14 Strategiarbeid – Administrator´n 1 Organisere ansvarsfordeling 2 Organisere årshjul /aktivitetskalender - når gjør du hva hvordan 3 Organisere fagdager 4 Organisere info.møter 5 Organisere bedriftsbesøk 6 Organisere elevsamtaler

15 Strategiarbeid – Idémaker´n 1 Finne et prosjekt/metode/innfallsvinkel 2 Presentere for elever, kolleger, ledelse, andre skoler 3 Snakke med elever formelt og uformelt om stadige nye idéer 4 Utprøving 5 Erfaringsdeling 6 Evaluering 7 Nye idéer, prosjekter…

16 Strategiarbeid – Idésamler´n 1 Besøk andre skoler – få idéer 2 Bruk karrieresenter, nettverk, kolleger 3 Snakk med elever formelt og uformelt 4 Opprett en gruppe med elever og lærere som bearbeider idéene 5 Vær med på kurs, konferanser, nettverk 6 Hvem lykkes? 7 Nøkler til suksess?

17 Strategiarbeid – Kalkulator´n 1 Hvor mange bruker rådgivningstjenesten? 2 Hvor mange spør om hva? 3 Tall for fullført og bestått 4 Resultater hos elevene på skolen 5 Fravær 6 Hvor mange er ute i høyrere utdanning/ jobb?

18 Strategiarbeid – Brobygger´n 1 Samarbeid med NAV 2 Samarbeid med kommuner/fylkeskommunen 3 Samarbeid med karrieresenter, nettverk og kolleger 4 Samarbeid med andre skoler – grunn- og vgs 5 Samarbeid med OT-tjenesten 6 Samarbeid med lokale aktører 7 Samarbeid med næringslivet

19 Strategiarbeid – Strategen 1 Tett samarbeid med med aktuelle aktører 2 Rådgivningstjenesten er en del av skolens planer 3 Synliggjøre rådgivningstjenesten i skolens hverdag 4 Inspirere lærere til å være rådgivere 5 Gjør elevene til hverandres rådgivere 6 Engasjer foreldre 7 Skap samarbeidsklima mellom skole og lokalmiljø

20 Strategiarbeid Uansett 1 Tro på det man gjør 2 Være ekte i dialogen med elever, lærere og andre 3 Hva sier elevene? 4 Hvilke resultater har du på din skole? 5 Strategisk plan 6 Skoleutvikling 7 Samarbeid

21 Strategiarbeid Uformelle kriterier 1 Le 2 Uformelle prater 3 Ikke være så ”flink” hele tiden 4 Prøv ut nye ting 5 Vær tilstede 6 Overrask de rundt deg med kvalitetene i deg 7 Tenk alle fordeler du har ved å være NORDLENDING!!

22


Laste ned ppt "RÅDGIVERROLLEN Refleksjon over rådgivers roller og funksjoner. Ulike strategier og planer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google