Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisningsmateriell - barn som pårørende Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisningsmateriell - barn som pårørende Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende?

2 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Superhelten Sara

3 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Bakgrunn for ivaretakelse av barn som pårørende • Foreldres sykdom og strev utgjør en risiko også for barns helse og utvikling. • De fleste barn som er pårørende klarer seg bra, men noen utvikler egne problemer. • Noen barn utvikler angst, depresjon, atferds - og konsentrasjonsvansker, rusproblemer og frafall fra skole og utdanning. Problemene kan vise seg i oppveksten eller oppstå i voksen alder. • Viktig at barna blir sett, hørt og inkludert i det som skjer.

4 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Barns rettighet og helsepersonells plikt 1.1.2010 fikk mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller somatisk sykdom/skade lovfestede rettigheter. Helsepersonell har plikt til å kartlegge om pasienten har barn under 18 år og bidra til at barna får informasjon og nødvendig oppfølging (Helsepersonelloven §10a). Barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten skal bidra til en systematisk og forpliktende tilnærming til barn som pårørende (Spesialisthelsetjenesteloven § 3- 7a).

5 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Når en i familien blir alvorlig syk • Sykdom rammer hele familien • Hverdagen endres • Kaotiske følelser • Nye utfordringer • Behov for informasjon • Behov for nettverksstøtte

6 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Våre prosedyrer og rutiner (Sett inn deres prosedyrer/rutiner her)

7 Undervisningsmateriell - barn som pårørende 3 premisser 3 oppgaver Hvordan ivareta barn som pårørende?

8 Undervisningsmateriell - barn som pårørende 3 premisser 1.Styrke foreldrene/foresatte til å ivareta barna. 2. Helsepersonell skal samarbeide med foreldre/foresatte og barna for å sikre nødvendig informasjon og oppfølging. 3.Alt arbeid skal skje innenfor rammen av samtykke og taushetsplikt.

9 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Oppgave 1 Avklare om pasienten har barn, den akutte kartleggingen inneholder barnets navn, alder, og hvem passer barnet når mor/far er innlagt. 3 oppgaver Behandlingsansvarlige er pliktig til:

10 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Oppgave 2 • Kartlegge barnas behov for informasjon og oppfølging ved å samtale med pasient/foresatte og barna. • Dokumentere hva som er kartlagt og videre plan for oppfølging.

11 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Oppgave 3 • Gi nødvendig informasjon, oppfølging og støtte til hele familien. • Hva trenger familien av oppfølging? • Hvilken oppgavefordeling mellom foreldre og helsepersonell? • Hvem gjør hva i behandlingsteamet? • Hvem overtar stafettpinnen etter utskrivelse?

12 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Helsepersonell - et sikkerhetsnett for å kunne lose barna videre Ved utskrivelse: • Epikrise med informasjon om barn som pårørende. • Pleie og omsorgsmeldinger. • Informasjon til skolehelsetjeneste/helsestasjon/ skole/barnehage og/eller andre aktører. Helsepersonelloven §25, tredje ledd gir helsepersonell lov til å gi taushetsbelagte opplysninger til samarbeidende personell for å ivareta pasientens barn.

13 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Snakk med barna

14 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Utfordringer for den andre/friske forelderen Ingen kan klare alt når sykdom rammer. Senk kravene og unn deg selv et pusterom når du kan. Å la andre hjelpe kan gjøre veien litt lettere.

15 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Er du bekymret for omsorgen til barna? (Vise til bekymringsmelding i eget HF)

16 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Vi skal bidra til at barna: • Kjenner seg trygge og inkludert i det som skjer • Få hjelp til å forstå det som skjer • Mestrer livet i hverdagen

17 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Nettressurser

18 Undervisningsmateriell - barn som pårørende Nettressurser Lese Lede Lære Spørre

19 Undervisningsmateriell - barn som pårørende ” Jo mindre barn og unge vet, dess lettere har de for å fylle tomrommet med fantasier hvor de gir seg selv skylden” (Oddbjørn Sandvik, i Sorg hos barn og unge)


Laste ned ppt "Undervisningsmateriell - barn som pårørende Behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google