Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt - ”Sammen Om” Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune – Åpen omsorg Holmen Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt - ”Sammen Om” Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune – Åpen omsorg Holmen Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt - ”Sammen Om” Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune – Åpen omsorg Holmen Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

2 Prosjekt - ”Sammen Om” Målsetting: ”Samhandling om BEON prinsippet i praksis gjennom kompetanseoverføring og bedre rutiner om inn/utskrivninger” Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

3 Bakgrunn for prosjektet (1) I 2006 startet et prosjekt mellom SØ og Fredrikstad kommune Utgangspunktet var samarbeid og kompetanseoverføring mellom lege-og sykepleietjenesten i sykehjem og sykehus Målet var å styrke eksisterende samarbeid, sikre behandlingskjeden og gi mulighet for utvikling av nye samarbeidsformer på tvers av forvaltningsnivåene Videre var det et mål å hindre unødvendige flyttinger Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

4 Bakgrunn for prosjektet (2)  Ambulerende team ble etablert  Andre kommuner har kommet til – Rakkestad, Sarpsborg, Hvaler og Halden  Ønske om å inkludere Åpen omsorg Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

5 Med eller uten St,mld. 47 Samhandlings- reformen Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

6 Utfordringen ligger i Å utvikle systemer og holdninger hvor vi kan ivareta felles ansvar i den praktiske hverdagen. Å sikre at pasientene får tilbud på riktig nivå. Å sikre at alle har samme rett til helsetjenester inklusive spesialisthelsetjenester uavhengig av alder og geografi. Å øke kompetansen i kommunehelsetjenesten. Og at spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig for kommunehelsetjenesten. Å bryte det tradisjonelle innleggelsesmønster. Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

7 Utfordringen ligger i Juridiske forhold; Lovene som regulerer helsetjenestene er laget med utgangspunkt i den tradisjonelle todelingen av helsevesenet Ved samhandling over nivåene kan juridisk uklare situasjoner oppstå  Medisinsk ansvar  Informasjonsflyt – Helsepersonelloven §45  Dokumentasjon Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

8 Utfordringen ligger i  Medisinsk ansvar  Fastlegens rolle  En aktiv deltakelse? Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

9 Utfordringen ligger i  Dokumentasjon  Ingen felles IKT løsning pr. d.d SØ – fastlege – åpen omsorg Nasjonal kjernejournal? Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

10 Utfordringen ligger i Økonomiske forhold; Dagens finansieringsordninger kan være til hinder for ambulante tjenester Kostnadene til behandling i hjemmet må dekkes av den enkelte bruker  I prosjektperioden dekker SØ alle behandling (ikke utgifter som dekkes under blåreseptordningen) Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

11 Prosjekt/referansegruppe Prosjektgruppe Birgitte Torp – fagsykepleier Ambulerende team SØ Elin Isebakke – sykepleier ambulerende team/Korttidsposten Ann-Kristin Søndreli – sykepleier sone Holmen Therese Severinsen – assisterende avdelingssykepleier sone Trara Anne H. Kvarsnes – assisterende avdelingssykepleier sone Cicignon Arnhild Hoff – avdelingsleder Legevakten Wenche Halvorsen – prosjektleder Referansepersoner Øystein Almås – lege ambulerende team SØ Vigdis Mjørud – avdelingssjef Korttidsposten/Ambulerende team Jens Espeland – kommuneoverlege Fredrikstad kommune Stein Arne Rimehaug – virksomhetsleder Forebyggende & kurative tjenester Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

12 Milepæler – (1) BLI KJENT FASE - HOSPITERING 8 spl. hospiterer fra SØ hospiterer i perioden 18.01.10 – 15.02.10 8 spl. fra Holmen hospiterer 1 dag m/ambulerende team i samme periode Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

13 Milepæler – (2) UTVIKLE VERKTØY Observasjonsskjema ved henvendelse/ før innleggelse Utvikle metodebok/ prosedyrer i BH 13 Melderutine til korttidsposten v/innleggelse Medio februar åpnet samarbeidet for tlf.henvendelser Fra 01.04.10 oppsøkende virksomhet Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

14 Milepæler – (3) KOMPETANSE Kartlegge spl.kompetansen i virksomheten Internundervisning fra SØ – torsdager; 04.03.10 Væskebehandling og veneflon 11.03.10 Sentralt venekateter 18.03.10 Klinisk blikk 25.03.10 Sykepleie til brukere med ernærings- problemer 19.05.10 Iv. antibiotika behandling i hjemmet Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen

15 Milepæler – (3) KOMPETANSE Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen BEHOV FOR ØKT KOMPETANSE

16 Evaluering Prosjektperiode 01.01.10 – 01.07.10 Evalueres medio juni Sluttrapport pr. 01.07.10 Prosjektmidler til videreføring av prosjektet til alle åpen omsorg virksomhetene i Fredrikstad kommune Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen


Laste ned ppt "Prosjekt - ”Sammen Om” Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune – Åpen omsorg Holmen Samhandling Ambulerende team - Åpen omsorg Holmen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google