Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Innretningen på Samhandlingsreformen i Finnmark – synspunkter fra Helse Finnmark HF Presentasjon til Fylkesmøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Innretningen på Samhandlingsreformen i Finnmark – synspunkter fra Helse Finnmark HF Presentasjon til Fylkesmøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Innretningen på Samhandlingsreformen i Finnmark – synspunkter fra Helse Finnmark HF Presentasjon til Fylkesmøte KS Finnmark Alta, 10.februar 2010 Ved ass.direktør Jan-Erik Hansen

2 Samhandlingsreformen: Rett behandling på rett sted til rett tid

3 Tre utfordringer i reformen (jfr. HOD) 1. Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester 2. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom 3. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne

4 Vårt utgangspunkt: Finnmark har kommet langt på dette Helse Finnmark vil bygge på det vi har Tre konsekvenser for Helse Finnmark 1.”Sømløs” tjeneste for pasienten 2.Utadrettede klinikker 3.Flytte tjenester

5 1. ”Sømløs” tjeneste for pasienten Meldingssystemer – epikrisetid, IKT Kjennskap og dialog – nettverk Unik arena: Sykestueplassene

6 Sykestuene – en viktig samhandlingsarena 40 sykestueplasser - 2500 innleggelser – 12.000 liggedøgn. Samarbeidsavtale mellom foretak og kommunene. Utvikling av teknologi ved drift av sykestueplassene - etablert telemedisin i Vadsø, Båtsfjord, Honningsvåg, Karasjok, Lakselv og Alta. Pågående utviklingsprosjekt – tverrfaglig faggruppe. Fra januar 2009 forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering – 2-årig prosjekt. Inngått ny samarbeidsavtale med kommunene – veiledende retningslinjer for bruken av plassene. Helse Finnmark bidrar med: Koordinatorer på sykehusene, tilgjengelig legetjeneste og sykestueansvarlig lege. Aktivitetsregistrering. Årlig samarbeidsseminar mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene ”Ny giv for sykestuene i Finnmark”.

7 2. Utadrettede klinikker – organisering i Helse Finnmark Samhandling med primærhelsetjenesten er del av daglig drift / avdelingsleders ansvar Ny samarbeidsarena på overordnet nivå ca juni 2010. Bygger opp Enhet for informasjon og samhandling Praksiskonsulent-ordningen ( 60 % still.). Samarbeidsmøter på klinikknivå Psykisk helse – kommunehelsetjenesten Medisinske avdelinger – sykestuene

8 Noen eksempler: Habilitering og rehabilitering Ambulante team - habiliteringstjenesten for voksne og barn og rehabilitering for voksne. Psykisk helsevern og rus Ambulante team i Midt og Vest Finnmark for barn og unge. Ambulering til kommunene. Kommunal legevakt Samarbeid med kommunene i Sør-Varanger, Hammerfest og Kvalsund.

9 3. Flytte tjenester Vi har gjort en del:tilbyr spesialister på flere steder Vudering av poliklinikk: UNN- lokalsykehus- kommuner Hvilke tjenester kan gjøres av kommunene?

10 DPS Vest- Finnmark Spesialistpoliklinikken Finnmarksklinikken DPS Midt-Finnmark SANKS Spesialistlegesenteret DPS Øst-Finnmark Klinikk Kirkenes Poliklinikk Vadsø DPS Midt-Finnmark SANKS Klinikk Hammerfest DPS Vest- Finnmark

11 Lokalmedisinsk senter (tidl. DMS ) ”Suksesskriterier for å bygge opp døgnplasser for observasjon, etterbehandling, lindrende behandling og rehabilitering og habilitering. (…) synes å være samlokalisering av tjenestene (…) i et lokalmedisinsk senter (…), ut fra ulike samhandlingstiltak, viser at det er hensiktsmessig med en befolkningsmasse på om lag 20.000 -30.000 innbyggere for å sikre effektiv og god drift. (Stort.meld. Nr.47, pkt. 6.4.5. )

12 Lokalmedisinsk senter/DMS i Helse Finnmark Spesialistpoliklinikken i Alta - bredt tilbud med 13 spesialiteter, røntgen og lysbehandling. Cytostatica, dialyse, fødestue og sykestueplasser finansiert av oss Spesialistlegesenteret i Karasjok – 6 spesialiteter, røntgen, lysbehandling, allmennspesialist i geriatriteamet til klinikk Hammerfest og oppbygging av LMS tilbud til den samiske befolkningen fra 2010. Nordkapp kommune - Lysbehandling (fra 2009) Røntgen? Videre satsing: vi ønsker å bruke Vadsø –Dagens tilbud: lysbeh, hud audiograf –Fremover:dialyse røntgen, flere polikl. tilbud

13 Hvilke pasienter kan kommunene ta seg av? Helhetlige pasientforløp –KOLS, Diabetes, dialyse? Sykestueplassene som arenaen Intermediære senger?

14 Oppsummering: Bygger på det vi har i Finnmark Utrede pasientgrupper som kan flyttes til kommunehelsetjenesten DMS – mulig i Vadsø? Sykestueplassene er viktigste utviklingsarena

15 Livskraft, lys og ny utvikling………………


Laste ned ppt "Helse Finnmark – der sola aldri går ned.... Innretningen på Samhandlingsreformen i Finnmark – synspunkter fra Helse Finnmark HF Presentasjon til Fylkesmøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google