Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN (utdrag av versjon 3 med innspill fra undergruppene) ÅRSMØTE ILH SVENDSRUD 01 MAR 10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN (utdrag av versjon 3 med innspill fra undergruppene) ÅRSMØTE ILH SVENDSRUD 01 MAR 10."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN (utdrag av versjon 3 med innspill fra undergruppene) ÅRSMØTE ILH SVENDSRUD 01 MAR 10

2 Verdier ILH: IDRETTSGLEDE ”IDRETTSGLEDE FOR ALLE” Visjon ILH: FELLESSKAPRESPEKTHELSE (foreslår kun aktivitetsverdier, ingen organisasjonsverdier) FORSLAG TIL VISJON OG VERDIER FOR HOLEVÆRINGEN

3 Eksempler på hva vi legger i de valgte verdiene IdrettsgledeFellesskapRespektHelse TrygghetLikeverd – Delta uavhengig av bakgrunn. For egne prestasjoner Sunne vaner Mestring/ Utfordringer IdentitetFor egne klubbkamerater, utøvere, supportere og ledere fra andre klubber. Økt livskvalitet gjennom allsidig aktivitet gjennom livet. TrivselGjøre noe sammen med andre. For de normer og regler som gjelder i idretten Allsidige bevegelsesmønstre – Skadeforebygging. Variasjon og allsidighet Fellesskap skaper frivillighet. 1+1=3 Fair playDopingfritt. Lek og humor

4 Forslag verdigrunnlag og målstruktur IL Holeværingen IdrettsgledeFellesskapRespektHelse VIRKSOMHETSIDÉ (egen tekst) FELLES MÅLSETTINGER (egen tekst) Hovedstyret: A. Hovedmål – Strategi og kultur Delmål A.1, A.2 osv B. Tilrettelegging for sportslig aktivitet Delmål B.1, B.2 osv C. Hovedmål - Kompetanse Delmål C.1, C.2 osv D. Hovedmål - Adm. rutiner Delmål D.1, D.2 osv E. Hovedmål - Økonomi Delmål E.1, E.2 osv F. Hovedmål -Anlegg/utstyr Delmål F.1, F2 osv Undergrupper: A. Hovedmål – Strategi og kultur Delmål A.1, A.2 osv B. Hovedmål - Sportslig aktivitet Delmål B.1, B.2 osv C. Hovedmål - Kompetanse Delmål C.1, C.2 osv D. Hovedmål - Adm. rutiner Delmål D.1, D.2 E. Hovedmål - Økonomi Delmål E.1, E.2 osv F. Hovedmål - Anlegg/utstyr Delmål F.1, F.2 osv IDRETTSGLEDE FOR ALLE Felles for hele ILH VISJON VERDIER Handlingsplan Utarb. av hhv styret og grupp ene

5 Forslag virksomhetsidé ILH IL Holeværingen skal være et breddeidrettslag. Holeværingen skal bidra til et positivt fellesskap i bygda. Idrettslaget tilrettelegger aktiviteter for at utøverne skal utfordre, øve og mestre sin idrettsgren. Vi vil at alle barn kan oppleve at de har anledning til å delta på lik linje, uavhengig av prestasjoner og nivå, sosial status og økonomi. Vi ønsker å tilby idrett hele året (men på ulike felter) Vi skal fremme gode holdninger og rollemodeller, også blant foreldre og trenere. Bredden er en forutsetning for å skape toppen, og toppen en forutsetning for ettervekst. Der det faller naturlig kan IL Holeværingen inngå samarbeid med andre idrettslag for videre satsning på et høyere nivå, eller for å gi flest mulig et tilbud. Vi tilrettelegger for god helse ved vårt aktivitetstilbud.

6 Knytning mellom verdigrunnlag og målstruktur/handlingsplan Felles målsetninger for hele ILH: Hva skal vi oppnå for å underbygge virksomhetsidéen (langsiktige mål) Hovedstyret og undergruppene lager/gjenbruker hovedmål og delmål (kortsiktige mål innen et år) så langt ned det er hensiktsmessig innen følgende kategorier: A. Strategi og kultur B. Sportslig aktivitet C. Kompetanse D. Administrative rutiner E. Økonomi F. Disponible anlegg og eiendeler (utstyr) Hovedstyret og undergruppene lager så en handlingsplan for å beskrive hvordan man skal nå målene og hvordan man ønsker å følge opp resultatene ift de mål man har satt.

7 Forslag felles målsetninger IL Holeværingen Idrettslaget er åpen for alle typer idrettsaktivitet, og tilbyr pr dd Hopp, Fotball, Håndball, Langrenn, Allidrettstrening og Aerobicgruppe. Vi er åpne for nye idrettsgrener. Vi balanserer sommer og vinteridrett iht retningslinjer fra hovedstyret (se egen foil) Idrettslaget skal opptre ryddig og herunder etterleve idrettens regelverk og etiske retningslinjer. Vi skal videreutvikle og ivareta idrettslagets anlegg til alles glede, i samarbeid med Hole Kommune og andre samarbeidspartnere. Vi skal kontinuerlig rekruttere og følge opp utøvere, ledere og trenere. Idrettslaget tilstreber kontinuitet i arbeidet på alle nivåer. Idrettslaget skal ha en organisasjonsmodell som gir grunnlag for gode informasjons og kommunikasjonsrutiner.

8 Prosessen videre Revidert forslag på ILH’s hjemmesider Arbeidsgruppe tar møte med profileringsgruppa og utarbeider forslag til hvordan visjon/verdier skal synliggjøres og innarbeides.  Legges frem for det nye hovedstyret på møtet i april Hovedstyre og undergruppene starter arbeidet med å utarbeide hovedmål og delmål for (resten av) 2010 innenfor de oppsatte kategoriene.  Legges frem for hovedstyret på siste styremøte før sommeren  Danner grunnlag for arbeid med målsettinger for 2011 Budsjett og regnskap speiler målene/måloppnåelse for økonomi Årsberetningen sier i hvilken grad målene for siste år er nådd. Legges frem på årsmøtet i februar 2011. Rapportering ellers etter hovedstyrets instrukser


Laste ned ppt "FORSLAG TIL VERDIGRUNNLAG IL HOLEVÆRINGEN (utdrag av versjon 3 med innspill fra undergruppene) ÅRSMØTE ILH SVENDSRUD 01 MAR 10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google