Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor virksomhetsplan?. Kollektiv drivkraft – og felles retning Modellen er gjeldende for alle organisasjoner: Norsk Idrett vil ha størst mulighet til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor virksomhetsplan?. Kollektiv drivkraft – og felles retning Modellen er gjeldende for alle organisasjoner: Norsk Idrett vil ha størst mulighet til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor virksomhetsplan?

2 Kollektiv drivkraft – og felles retning Modellen er gjeldende for alle organisasjoner: Norsk Idrett vil ha størst mulighet til å nå sine mål hvis alle klubber arbeider etter samme mål og i samme retning. En klubb vil ha størst mulighet for å lykkes hvis alle i klubben arbeider etter samme mål og i samme retning.

3 Har klubben behov for en virksomhetsplan? Dersom styret ikke kan svare bekreftende på følgende spørsmål, så bør de vurdere om de bør ha en planprosess: Har klubben en plan som fungerer godt i dag? Har alle en god felles forståelse av hvorfor klubben eksisterer? Er vi enige om hva vår klubb skal drive på med, og hva vi ikke skal gjøre? Er det tydelig hva som skal kjennetegne vår klubb? Har vi en felles drivkraft i vår klubb? Er vi enige om hva klubben skal oppnå? Er vi enige om hvordan vi skal jobbe for det vi vil oppnå? Vet vi hvem som skal gjøre hva og når ting skal skje?

4 Hvilket planstadie er klubben på? 1)Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Handlingsplanstadiet - Plan først, så penger. - Pengene fordeles i forhold til planlagte tiltak og enkelte mål. 4) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger fordeles i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner med kontinuitet mot hovedmålene.

5 Hvem har ansvar for en virksomhetsplan?

6 Styrets ansvar Styret har et strategisk ansvar for klubben. Styret må få gode og tydelige føringer fra årsmøtet slik at de kan holde riktig fokus og prioritere det som er viktigst for klubben og det medlemmene ønsker. Har årsmøtet deres vedtatt en plan som fungerer godt til å styre det klubben skal gjøre?

7 Virksomhetsplan vs organisasjonsplan Snakker vi om den samme planen?

8 Organisasjonsplanens hensikt og innhold Skal regulere idrettslagets interne organisering og sikre en best mulig utnyttelse av lagets ressurser. • Organisasjonskart • Instrukser for styret og komiteer (valgkomite, revisor/kontroll,) • Funksjonsbeskrivelser og stillingsinstrukser dersom ansatte • Arbeidsbeskrivelser/mandater for styreoppnevnte komiteer, utvalg, faste grupper, prosjektgrupper, utredningsgrupper, ressursgrupper, ressurspersoner og adhock grupper • Felles kultur - Beskrivelse av – prinsippene vi jobber etter – rutiner og retningslinjer/bestemmelser

9 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Organisasjonsraketten Et bilde av en organisasjons virksomhetsplan. Raketten viser det som må være uttrykt og gjort levende for alle klubbens medlemmer.

10 Handlingsplan OmrådeMålTiltakAnsvar/fristRessurserStatus

11 Planhierarkiet Planarbeid i alle deler av klubben – Virksomhetsplan (2 - 4 års varighet) – Utviklingsplaner (2-4 år for et område) • Organisasjonsplan (lovpålagt) • Anleggsplan • Sportslig plan • Markedsplan – Årlige handlingsplaner (hele klubben eller i grupper) – Leveranseplaner (individuelle planer)

12 Hvilket planstadie er klubben på? 1)Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Handlingsplanstadiet - Plan først, så penger. - Pengene fordeles i forhold til planlagte tiltak og enkelte mål. 4) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger fordeles i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner med kontinuitet mot hovedmålene.

13 GAP- analyse Grunnlag for virksomhetsplanen METODE 1)Ståsted - vurder hvor vi er nå? 2) Se fremover - finn ut hvor vi vil? 3) Strategi - finn veien fra dagens ståsted til målene? - før videre erfaringer som tar oss til målet! Ønsket situasjon Hvor vil klubben i fremtiden? Hva ønsker klubben å oppnå? Klubbens nå - situasjon: Hva funger bra? Hva fungerer mindre bra?

14 Hvor vil vi? Hvordan tar vi oss dit? Hvor står vi?

15 Nå situasjonsbeskrivelse • Hva fungerer bra ? • Hva fungerer mindre bra ?

16 Organisasjonshjulet

17 Anlegg Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ? •

18 Aktivitet Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ? •

19 Arrangement Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ? •

20 Ledelse Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ? •

21 Trener Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ? •

22 Organisasjon Hva er dere gode på?Hva kan dere bli bedre på ? •.•.

23 Hvordan ønsker jeg at klubben skal være? ”Drømmen min” Du våkner en morgen og klubben er blitt akkurat slik du ønsker! Beskriv hvordan klubben ser ut da? • Hva skriver avisene om? • Hva har dere oppnådd? • Hva driver dere med? • Hvordan opplever folk å være i klubben?

24 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON

25 Verdier…Virksomhetside`… Visjon…Hovedmål… Grovsortere drømmen vår

26 Hvordan synliggjøre våre verdier? Brainstorm/idedugnad

27 Ambisjonsnivå Prestasjon/sportslig satsing Bredde/sosialt/trivsel Ren eliteklubb Den sosiale klubben Klubben der både topp og bredde er i fokus Klubben der ikke noe skjer

28 Fellesskapsverdier vs. prestasjonsverdier Fellesskapsverdier - Oppnådd tilstand; lykke, glede, åpen, helse, positiv Prestasjonsverdier -Gir bevegelse, er fremtidsrettet; hardt arbeid, ambisiøs, vilje Klubber som har ambisjoner, bør ha en balanse mellom verdier som holder oss sammen og verdier som driver oss fremover

29 Idrettens verdigrunnlag Aktivitetsverdier – IDRETTSGLEDE – FELLESSKAP – HELSE – ÆRLIGHET Organisasjonsverdier – FRIVILLIGHET – DEMOKRATI – LOJALITET – LIKEVERD I hvilken grad mener dere idrettens verdigrunnlag er gjort gjeldende i verdiene i deres idrettslag/idrett?

30 Hovedmål Delmål Innsatsområder Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Virksomhetsideen forteller omverden og oss selv hva klubben i all hovedsak skal drive på med.

31 Definisjon virksomhetsidé Virksomhetsideen angir hvorfor klubben ble startet og beskriver hva som gjør klubben så unik at det er verdt å utøve frivillighet eller jobbe der, samtidig som den angir hvorfor medlemmene skal velge akkurat denne klubben fremfor noen andre.

32 Du skal nå formulere en virksomhetside for vår klubb

33 Virksomhetsidé Formuler en virksomhetside for vår klubb? Tenk på: – Hva skal være våre mål og ambisjoner? – Hva skal vi holde på med? – Hvilken opplevelse skal medlemmene sitte igjen med? – Hvilken rolle skal vi spille i lokalsamfunnet og andre idrettslag i nærområdet? – Hvem skal vi være til for? – Hvorfor trengs vi?

34 Skaping av en virksomhetsidé Forståelsen for hva man kan bli best på

35 Rosenborgs virksomhetsidé Målet til Rosenborg Ballklubb er å vinne fotballkamper og kontinuerlig være ledende i Skandinavia m.m. Virksomhetsideen som skaper grunnlaget for målsettingsarbeidet er; Rosenborg Ballklubb skal spille attraktiv angrepsfotball

36 Virksomhetside for Norsjø og omegn GK Norsjø og Omegn Golfklubb skal være en folkelig golfklubb for topp og bredde. Vi skal rekruttere, ivareta og utvikle golfspillere, og ha et godt samarbeid med lokalsamfunnet.

37 Har vi et godt forslag til virksomhetsidé? – Beskriver den hva som gjør vårt idrettslag så unikt at det er verdt å bli medlem, utøve frivillighet eller jobbe hos oss? – Angir den hvorfor medlemmene skal velge akkurat vårt idrettslag fremfor noen andre? – Hvordan samsvarer virksomhetsideen med visjonen og verdiene våre?

38 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Hovedmål beskriver det vi vil at klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene.

39 Hva er et mål? En beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand eller et resultat.

40 Hvorfor skal vi ha mål? • Mål beskriver hvilken retning klubben skal gå. • Mål gir fokus for innsats og energi. • Mål definerer ambisjonsnivå. • Et akseptert mål gir lyst til endring av adferd og læring. • Et målbart mål gir mulighet for suksessfølelse.

41 Hvem er denne mannen, og hva gjorde han? ”It is not the mountain that we conquer - but ourselves” Sir Edmund Hillary

42 Felles mål felles retning Idrettsklubb

43 Ambisjonsnivå Prestasjon/sportslig satsing Bredde/sosialt/trivsel Ren eliteklubb Den sosiale klubben Klubben der både topp og bredde er i fokus Klubben der ikke noe skjer

44 Hovedmål Gumpen IL Hva skal være overordnet mål for klubben som alle skal innrette innsatsen mot? HUSK! Målet må samsvare med de 3 v’ene.

45 Hovedmål Vi skal være lokalmiljøets førstevalg Delmål Innsatsområder Virkemidler Handlingsplan VERDIER Samhandling Fellesskap Engasjement Respekt VIRK. IDE Vi skal være en synlig aktør, og skal tilby lek og trening for både topp og bredde, og være et samlingspunkt for store og små i lokalmiljøet. VISJON Vi deler opplevelser!

46 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Innsatsområder Delmål Virkemidler Innsatsområder, delmål og virkemidler skal sikre oss at vi tar små sikre steg i retning mot visjonen og hovedmålet.

47 De 6 innsatsområdene

48 Delmål Ut fra de 3 v’ene, hovedmålet og det dere drømmer om: Lag delmål som beskriver hvilke resultater vi må nå i de valgte innsatsområdene?

49 SMARTE mål • Spesifikke • Målbare • Ambisiøse • Realistiske • Tidsbestemte • Evaluerbare

50 Virkemidler Med virkemidler menes de midler – det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller materialer som brukes for å oppnå mål. • Virkemidlene kan tilhøre et eller flere mål

51 Virkemidler Hva blir de viktigste virkemidlene som må knyttes til de innsatsområdene som er foreslått?

52 Mål - virkemidler Hovedmål Delmål 1Delmål 2Delmål 3 Virkemidler VM

53 Vi ordner, justerer og sluttstiller Er det behov for å justere de ulike delene? – Er vi fornøyd med formuleringene? – Kan omverden forstå det vi har beskrevet i virksomhetsplan?

54 Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplaner bryter ned delmål og virkemidler på detaljnivå.

55 Handlingsplan - tiltaksnivå Handlingsplanen beskriver konkret – hvilke tiltak som skal gjennomføres – når tiltakene skal gjennomføres – hvem som skal gjøre hva og – hvilke ressurser som skal settes inn. Prioriteringer mellom innsatsområder og tiltak må komme fram i de budsjetter som utarbeides.

56 Handlingsplan (liten klubb) OmrådeMålTiltakAnsvar/fristRessurserStatus

57 Handlingsplan (område) MÅL: … … TiltakAnsvarFristRessurserStatus

58 Fra papir til handlinger Den ferdige planen baserer seg på hva mange medlemmer ønsker. Den må brukes aktivt av hver enkelt frivillig og eventuelt ansatte. Ansvaret til hver enkelt må følges opp aktivt dersom målene skal nås. Dette skaper en klubb i utvikling uten alt for stor belasting på den enkelte. Virksomhets- plan

59 Planarbeid i en strukturert klubb Gjenomgang av virksomhetsplanen Komité og ansatte presenterer sin mål og hp for året Møte for oppfølging og status hp Møte for oppfølging status hp Evaluering av sesongen


Laste ned ppt "Hvorfor virksomhetsplan?. Kollektiv drivkraft – og felles retning Modellen er gjeldende for alle organisasjoner: Norsk Idrett vil ha størst mulighet til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google