Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inge Andersen Idrettens organisering og viktigste oppgaver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inge Andersen Idrettens organisering og viktigste oppgaver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inge Andersen Idrettens organisering og viktigste oppgaver

2 2 Status norsk idrett pr. i dag • Over 2 millioner medlemskap • Ca. 12.000 idrettslag • 54 særforbund • 19 idrettskretser • 360 idrettsråd

3 3 360 idrettsråd Særkretser 54 særforbund 19 idrettskretser Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2,0 mill medlemskap 12.000 idrettslag IDRETTENS ORGANISERING

4 Norsk idretts visjoner • 2007-2011: Idrett for alle • 2011-2015: Idrettsglede for alle

5 Det hele henger sammen • Uten idrettslagenes tilbud til alle som vil….. • Uten særidrettenes tilrettelegging for konkurranser og mestring….. • Uten idrettskretsenes arbeid for flere anlegg og bedre rammevilkår….. • Uten særforbundenes målrettede arbeid med den utviklingsorienterte ungdomsidretten….. • Uten Olympiatoppens felleserfaringer til samhandling, kompetanseutvikling og optimalisering ……

6 Uten dette •Ingen felles verdibasert barne- og ungdomsidrett! •Ingen idrettsprestasjoner i verdensklasse!

7 Hvor kommer de fra?

8 8 Drømmen

9 9 BARNEIDRETT TOPPIDRETT UNGDOMSIDRETT VARIG INTERESSE MESTRING VOKSENIDRETT

10 10 Idrettens samfunnsverdier • Idrettens egenverdi • Idrettens nytteverdi

11 11  …hvis vi ikke har de grunnleggende verdier på plass, tåler vi ikke å tape, og vi ”overlever” ikke i det lange løp…  …hvordan ser det samfunnet ut som vi skal bygge våre verdier i…?

12 Sentrale verdidokumenter • § 1-2 – NIFs formål • Barneidrettsbestemmelsene • Idrettens barnerettigheter • Retningslinjer for ungdomsidrett • Retningslinjer mot seksuell trakassering • Idrettens vedtatte holdning til alkohol • Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus • Retningslinjer for etisk handel • Idrettens miljøstrategi • Innføring av politiattest • Idrettsglede for alle – Idrettspolitisk Dokument for perioden 2011- 2015

13 13 Motivasjon Jeg blir sett Jeg betyr noe Jeg har en verdi Motivasjon

14 14© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettens gode grunner: • Ungdom er idrettens utfordring nr 1!  Å beholde flere ungdommer som aktive  Å sikre etterveksten av dem som skal begeistre i fremtiden  Å rekruttere fremtidens trenere, ledere og dommere  Å beholde idrettsgleden hos flere • Å kunne gi ungdom frivillighetskulturen i arv • Noe å strekke seg etter for organisasjon og for den enkelte utøver

15 Idrettens gode grunner: • Enda bedre kobling mellom utdanning, kultur og idrett • Fremvise det beste i den norske idrettsmodellen: frivillighet, antidoping, ung idrettsglede, kompetansebasert utvikling etc. • Bidrar til å løse utfordringene knyttet til OL- anleggene • Tettere forholdtil IOC – - Mulighet til å kunne påvirke beslutninger - …med tanke på et eventuelt fremtidig OL i Norge?

16 Idrettens gode grunner: • Norsk idrett kan påvirke til et arrangement for ungdom slik vi vil ha det: – Fellesskap, internasjonal solidaritet, idrettsglede, kompetanseoverføring, møteplasser, utdanning, kultur, teknologi, frivillighet og demokrati • Kan skape interesse for nye og spennende vinteridrettsgrener • Kompetansetilfang når det gjelder store arrangementer særlig for yngre ledere

17 Ungdoms OL 2016 • Et langsiktig utviklingsprosjekt

18 Hvorfor riktig for Innlandet? • Innlandet har infrastruktur og erfaring til å sikre at YOG 2016 blir en nasjonal og internasjonal suksess. • Muligheter for å utvikle den unge frivillighetskulturen. • IOC bidrar med 140 millioner kr – 110 millioner mer enn de er forpliktet til – til etablering av deltakerlandsby og infrastruktur som skal konverteres til 360 studenthybler. • Bred involvering av sentrale utdanningsinstitusjoner på Innlandet – prosess igangsatt med innlandshøgskolene. • Mulighet til å sette OL-anleggene fra 1994 på det internasjonale olympiske kartet igjen – perfekt etterbruk 22 år etter 1994. • Et langsiktig utvillingsprosjekt som bygger opp under Innlandets strategier innen idrett, kultur, utdanning og turisme. • Vil gi og skape nye arbeidsplasser.

19 Hvorfor riktig for Norge? • Høyprofilert idrettsarrangement til Norge – 22 år etter Lillehammer 1994 • Stor internasjonal synlighet: i Singapore 2010 deltok utøvere fra 204 nasjoner, 167 land kjøpte tv-rettigheter • Prioritert satsing på morgendagens voksengenerasjon • Fremvise Norge som en åpen-, freds-, utdannings- og idrettsnasjon til verdens ungdom • Betydelig økonomisk investering fra IOC – kommer ikke uten YOG 2016 • Unik mulighet til å involvere ulike utdannings- og kompetanseinstitusjoner før, under og etter Lekene

20 Olympic Legacy • Innlandet kan ta en idrettsfaglig nasjonal posisjon • Innlandet som et naturlig samlingssted for norsk idrett • En styrket arrangørkompetanse i regionen • Innlandet kan styrke sin posisjon som arrangør av større internasjonale mesterskap


Laste ned ppt "Inge Andersen Idrettens organisering og viktigste oppgaver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google