Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ALKOHOL | SVØMMING. SVØMMING – EN ALKOHOLFRI SONE FOR BARN OG UNGE ALKOHOL | SVØMMING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ALKOHOL | SVØMMING. SVØMMING – EN ALKOHOLFRI SONE FOR BARN OG UNGE ALKOHOL | SVØMMING."— Utskrift av presentasjonen:

1 ALKOHOL | SVØMMING

2 SVØMMING – EN ALKOHOLFRI SONE FOR BARN OG UNGE ALKOHOL | SVØMMING

3 HVA ER GREIT? HVA ER IKKE GREIT? HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? ALKOHOL | SVØMMING

4 NORGES SVØMMEFORBUND ER OPPTATT AV AT SVØMMING SKAL VÆRE ET TRYGT OG GODT STED Å VÆRE FOR BARN OG UNGE. FRAVÆRET AV ALKOHOL ER EN DEL AV ET TRYGT MILJØ, OG NSF ER KLARE PÅ AT: ”BARN OG UNGE UNDER 18 ÅR SOM DELTAR I ORGANISERT SVØMMEAKTIVITET SKAL MØTE ET TRYGT OG ALKOHOLFRITT IDRETTSMILJØ” ALKOHOL | SVØMMING

5 5 ARGUMENTER FOR FRAVÆR AV ALKOHOL I SVØMMING •DET MILJØMESSIGE •DET SOSIALE •DET SPORTSLIGE •DEN SAMFUNNSMESSIGE ANSEELSE •SIKKERHETEN ALKOHOL | SVØMMING

6 STATISTIKKEN VISER: HØYE FORVENTNINGER TIL IDRETTEN EN LANDSDEKKENDE SPØRREUNDERSØKELSE VISTE AT: •9 AV 10 MENER AT MAN BØR LA VÆRE Å DRIKKE ALKOHOL NÅR MAN ER LEDER ELLER TRENER VED ET IDRETTSARRANGEMENT. •9 AV 10 MENER AT IDRETTSLEDERE BØR VÆRE TYDELIGE ROLLEMODELLER NÅR DET GJELDER ALKOHOL. •9 AV 10 MENER AT IDRETTSLAGENE BØR HA KLARE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ALKOHOL. ALKOHOL | SVØMMING

7 MEN TRENGER VI VIRKELIG Å HA REGLER OG RETNINGS- LINJER? ALKOHOL | SVØMMING

8 SITUASJON 1 TRENERE PÅ SVØMMESTEVNE ALKOHOL | SVØMMING

9 •ER DET GREIT AT TRENERE OG LEDERE DRIKKER ALKOHOL PÅ ARRANGEMENTER I REGI AV KLUBBEN? −HVIS JA: GÅR DET EN GRENSE FOR HVA SOM ER AKSEPTERT? •ALKOHOL PÅ KLUBBENS REGNING? ALKOHOL | SVØMMING

10 SITUASJON 2 SVØMMEFEST ALKOHOL | SVØMMING

11 •ER DETTE ET SCENARIO SOM KAN OPPSTÅ I DIN KLUBB? −HVIS NEI: HVORFOR IKKE? −HVIS JA: HVORDAN FORHOLDER DERE DERE TIL SITUASJONEN? •HAR KLUBBEN HOLDNINGER KNYTTET TIL AT MEDLEMMER UNDER 18 ÅR MØTES I EGEN REGI HVOR DET DRIKKES ALKOHOL? ALKOHOL | SVØMMING

12 SITUASJON 3 FORELDRE OG FORESATTE PÅ TRENINGSLEIR ALKOHOL | SVØMMING

13 •ER DET AKSEPTABELT AT FORESATTE/FORELDRE OG TRENERE DRIKKER ALKOHOL I FORBINDELSE MED SAMLINGER, STEVNER, TRENINGER ELLER TRENINGSLEIRER I REGI AV KLUBBEN - MED UTØVERE TILSTEDE? −HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN, OG ER DET MULIG Å SETTE EN GRENSE FOR NÅR VOKSNE KANSKJE BETRAKTER DETTE SOM EN DEL AV SIN FERIE OG FRITID? −HVIS NEI: HVORFOR IKKE? KAN KLUBBEN GJENNOM SITT INTERNE REGELVERK REGULERE VOKSNE PERSONERS ALKOHOLBRUK I FERIE OG FRITID? •HVEM HAR ANSVARET FOR GRUPPEN? HVILKE RETNINGSLINJER GJELDER I SÅ FALL FOR DEN ELLER DE SOM ER ANSVARLIG FOR GRUPPEN? ALKOHOL | SVØMMING

14 SITUASJON 4 KLUBBLEDERE SOM REPRESENTANTER FOR KLUBBEN ALKOHOL | SVØMMING

15 •ER DET FORENLIG MED KLUBBENS RETNINGSLINJER AT LEDERE SOM REPRESENTERER KLUBBEN NYTER ALKOHOL UNDER EN OFFISIELL MIDDAG? −HVIS JA: HVOR GÅR I SÅ FALL GRENSEN? •ER DET FARE FOR AT KLUBBENS OMDØMME BLIR SVEKKET HVIS KLUBBENS REPRESENTANTER PÅ GRUNN AV ALKOHOLPÅVIRKNING OPPTRER PÅ EN HØYLYTT, SJENERENDE ELLER UFIN MÅTE? •BØR VI SOM KLUBB OGSÅ HA RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLBRUK NÅR DET GJELDER LEDERE SOM REPRESENTERER KLUBBEN? •HVA MED ANSATTE? ALKOHOL | SVØMMING

16 SITUASJON 5 SNAKK OM FESTING PÅ TRENING ALKOHOL | SVØMMING

17 •ER DETTE ET SCENARIO SOM KAN OPPSTÅ I VÅR KLUBB? −HVIS NEI: HVORFOR IKKE? −HVIS JA: HVORDAN VIL SIGNALEFFEKTEN VÆRE OVERFOR DE YNGRE? •HVORDAN KAN VI EVENTUELT FORHOLDE OSS TIL SLIKE SITUASJONER I FREMTIDEN? ALKOHOL | SVØMMING

18 SITUASJON 6 KLUBBEN PÅ TRENINGSLEIR I UTLANDET ALKOHOL | SVØMMING

19 •ER DET GREIT AT TRENERE OG LEDERE KAN DRIKKE ALKOHOL MENS MAN ER PÅ TRENINGSLEIR I REGI AV KLUBBEN? −HVIS JA: HVOR GÅR GRENSEN FOR HVA SOM AKSEPTABELT? •NOEN ØNSKER Å DRIKKE ALKOHOL TIL LUNSJ. HVORDAN FORHOLDER KLUBBEN SEG TIL DETTE? ALKOHOL | SVØMMING

20 SITUASJONENE HANDLER OM DET SAMME •HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? •HVA ER GREIT OG HVA ER IKKE GREIT? ALKOHOL | SVØMMING

21 KLUBBEN ER SJEF •ET GODT KLUBBMILJØ OG GRUNNLAGET FOR UTØVERNES TRIVSEL STARTER I KLUBBENS LEDELSE •TRENERE OG LEDERE ER FORBILDER – OG BØR OPPTRE SOM DET I ALL KLUBBREGI ALKOHOL | SVØMMING

22 ER JOBBEN GJORT? •HAR KLUBBEN LAGET RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLBRUK? •BLIR DISSE FULGT OPP I PRAKSIS? •OG HVIS VI IKKE HAR RETNINGSLINJER? ALKOHOL | SVØMMING

23 HVEM OG HVORDAN? UTARBEIDING ELLER OPPDATERING AV RETNINGSLINJER FOR ALKOHOL •HVEM TAR ANSVARET OG HVORDAN GÅR VI FRAM? •HVORDAN GJØR VI DET I KLUBBEN? •HVORDAN GJØR VI DET I GRUPPA? ALKOHOL | SVØMMING

24 EKSEMPLER PÅ RETNINGSLINJER FOR KLUBBEN. ALKOHOL SKAL IKKE BENYTTES: •FØR, UNDER OG ETTER TRENING •PÅ HELE REISEN OG UNDER TRENINGSLEIRER, SAMLINGER OG STEVNER •BLANT FORELDRE OG LEDERE PÅ KONKURRANSER ELLER LEIRER •PÅ ALLE KLUBBARRANGEMENT OG AKTIVITET HVOR UTØVERE UNDER 18ÅR DELTAR RETNINGSLINJER FOR ALKOHOL? ALKOHOL | SVØMMING

25 TILTAK I KLUBBEN ALKOHOL | SVØMMING FORSLAG TIL HVA KLUBBEN KAN GJØRE: •TA OPP TEMAET MED TRENERE/LEDERE •TA DISKUSJONEN OG UTARBEIDE RETNINGSLINJER •FORANKRE RETNINGSLINJENE I KLUBBENS STYRE, BLANT TRENERE, MEDLEMMER OG ANDRE INVOLVERTE •LA RETNINGSLINJENE VÆRE EN DEL AV KLUBBENS VIRKSOMHETSPLAN/HANDLINGSPLAN OG SPORTSLIG PLAN

26 TILTAK I KLUBBEN ALKOHOL | SVØMMING FORSLAG TIL HVA KLUBBEN KAN GJØRE: •DISKUTER TEMAET OG KONSEKVENSER VED BRUDD PÅ RETNINGSLINJENE MED TRENERE OG LEDERE I FORKANT AV REISER •TA EN ÅRLIG GJENNOMGANG OG OPPDATERING AV RETNINGSLINJENE •SYNLIGGJØR RETNINGSLINJENE PÅ KLUBBENS WEBSIDER •FÅ RETNINGSLINJENE UT TIL NYE MEDLEMMER OG DERES FORESATTE •BLI EN SE OG BLI SETT-KLUBB!

27 TILTAK I TRENINGSGRUPPENE •MØTER MED UTØVERNE - GJENNOMGÅ KLUBBENS RETNINGSLINJER OG FORKLAR HVORFOR DETTE ER VIKTIG •FORELDREMØTER – PRESENTER OG DISKUTER RETNINGSLINJENE OG HVORDAN DE BLIR HÅNDHEVET I PRAKSIS ALKOHOL | SVØMMING

28 ETT SKRITT VIDERE •GÅ GRUNDIGERE TIL VERKS? •TA ”ALKOHOL” SOM EN TEMAKVELD SOM KAN GJENNOMFØRES AV INTERNE KREFTER, ELLER MED HJELP FRA AV-OG-TIL ALKOHOL | SVØMMING

29 Å LAGE RETNINGS- LINJER ER LETT – EKSAMEN STÅR I HVERDAGEN ALKOHOL | SVØMMING

30 •SE & BLI SETT-PRINSIPPET: GODE LEDERE OG TRENERE EVNER Å SE OM UTØVERE HAR DET BRA, OG ER SAMTIDIG KLAR OVER AT DE SELV BLIR SETT. DERFOR ER DE BEVISST PÅ SIN ROLLE SOM FORBILDE. •SE & BLI SETT-KLUBBER FORPLIKTER SEG TIL Å HA TYDELIGE RETNINGSLINJER KNYTTET TIL ALKOHOL OG KLUBBAKTIVITETER. ALKOHOL | SVØMMING


Laste ned ppt "ALKOHOL | SVØMMING. SVØMMING – EN ALKOHOLFRI SONE FOR BARN OG UNGE ALKOHOL | SVØMMING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google