Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alkohol | SVØMMING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alkohol | SVØMMING."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alkohol | SVØMMING

2 SVØMMING – EN ALKOHOLFRI SONE FOR BARN OG UNGE
Alkohol | SVØMMING SVØMMING – EN ALKOHOLFRI SONE FOR BARN OG UNGE Det vi skal snakke om i dag handler om idrett, alkohol og klubben vår.

3 ALKOHOL | SVØMMING Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Sammen skal vi reflektere litt rundt følgende: Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi ha det hos oss?

4 ALKOHOL | SVØMMING Norges Svømmeforbund ER opptatt av at svømming skal være et trygt og godt sted å være for barn og unge. FRAVÆRET AV ALKOHOL ER EN DEL AV ET TRYGT MILJØ, OG NSF ER KLARE PÅ AT: ”BARN OG UNGE UNDER 18 ÅR SOM DELTAR I ORGANISERT SVØMMEAKTIVITET SKAL MØTE ET TRYGT OG ALKOHOLFRITT IDRETTSMILJØ” Norges Svømmeforbund er opptatt av at svømming skal være et trygt og godt sted å være for barn og unge. Fraværet av alkohol er en del av et trygt miljø, og NSF er klare på at: ”barn og unge under 18 år som deltar i svømmeaktivitet skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø”

5 5 argumenter for fravær av alkohol i SVØMMing
ALKOHOL | SVØMMING 5 argumenter for fravær av alkohol i SVØMMing Det miljømessige Det sosiale Det sportslige Den samfunnsmessige anseelse Sikkerheten Hvorfor bør svømmingen skjermes for alkohol? Her er 5 argumenter for fravær av alkohol i klubbsammenheng Det miljømessige: Idretten er en av samfunnets største og viktigste sosialiseringsarenaer. Her lærer barn og ungdom omgangsformer og samværsmønstre som vil prege dem store deler av livet. Det sosiale: I enhver større barne- eller ungdomsgruppe finnes noen som har sett alkoholens skadevirkninger på nært hold, for eksempel i sin egen familie. Enkelte ungdommer kan også selv ha utviklet et anstrengt forhold til rusmidler – et «fuktig» svømmemiljø vil kunne akselerere dette problemet. For disse to gruppene skal svømmingen være et fristed. Det sportslige: Alkohol og ettervirkningene av alkohol gir dårligere resultater, og reduserer aktivitetens egen opplevelsesverdi. Den samfunnsmessige anseelse: Det offentlige støtter svømmingen ut fra et forebyggingsmotiv, og private sponsorer ønsker ikke at klubbene får negativ presseomtale eller omdømme for en dårlig kultur/miljø. Sikkerheten: Det er en stor tillitserklæring at tusenvis av foreldre overlater ansvaret for sine unger til klubbene. Berusede ledere og/eller ungdommer øker risikoen for at skader, ulykker eller andre negative hendelser skal inntreffe.

6 Statistikken viser: Høye forventninger til idretten
ALKOHOL | SVØMMING Statistikken viser: Høye forventninger til idretten en landsdekkende spørreundersøkelse viste at: 9 av 10 mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement. 9 av 10 mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol. 9 av 10 mener at idrettslagene bør ha klare RETNINGSLINJER for bruk av alkohol. En landsdekkende spørreundersøkelse gjort på oppdrag fra AV-OG-TIL viste følgende: • 9 av 10 mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement. • 9 av 10 mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol. • 9 av 10 mener at idrettslagene bør ha klare regler for bruk av alkohol. Tallene viser at idrettslagene nyter stor tillit blant foreldre og befolkningen generelt. I dette ligger en forventning om at idretten er delaktig i det forebyggende arbeidet, ved at trenere og ledere opptrer som gode rollemodeller og at klubben har tydelige retningslinjer knyttet til bruk av alkohol.

7 Men trenger vi virkelig å ha regler og retnings- linjer?
Alkohol | SVØMMING Men trenger vi virkelig å ha regler og retnings- linjer? Men er det så nøye om det finnes regler på dette eller ikke? Kan man ikke bare stole på folk? La oss se på noen eksempler på situasjoner hvor det kan være lurt å ha et regelverk å forholde seg til. Vi diskuterer underveis.

8 Situasjon 1 TRENERE PÅ SVØMMESTEVNE Alkohol | SVØMMING
Det er svømmestevne hvor klubben har god deltakelse. På kvelden spiser svømmere, trenere og ledere sammen. Senere møter klubbtrenerne trenere fra andre klubber og fortsetterkvelden etter at utøverne har lagt seg. Noen av trenerne drikker så mye alkohol at de føler seg uvel når de går til svømmebassenget neste morgen.

9 HVIS ja: Går det en grense for hva som er akseptert?
ALKOHOL | SVØMMING Er det greit at trenere og ledere drikker alkohol på arrangementer i regi av klubben? HVIS ja: Går det en grense for hva som er akseptert? alkohol på klubbens regning? * Er det greit at trenere og ledere drikker alkohol på arrangementer i regi av klubben? * Hvis ja: Går det en grense for hva som er akseptert? * Går alkohol på klubbens regning?

10 Situasjon 2 Svømmefest ALKOHOL | SVØMMING
Situasjon 2: Juniorlaget på cup i Danmark. Noen av utøverne har lyst til å arrangere fest for svømmerne i klubben. Enkelte har lyst til å ha med seg alkohol. Bare to personer er over 18 år.

11 ER DETTE ET SCENARIO SOM KAN OPPSTÅ I DIN KLUBB?
ALKOHOL | SVØMMING ER DETTE ET SCENARIO SOM KAN OPPSTÅ I DIN KLUBB? HVIS NEI: HVORFOR IKKE? HVIS JA: Hvordan forholder dere dere til situasjonen? Har klubben holdninger knyttet til at medlemmer under 18 år møtes i egen regi hvor det drikkes alkohol? * Er dette et scenario som kan oppstå i din klubb? Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvis ja: Hvordan forholder dere dere til situasjonen? * Har klubben holdninger knyttet til at medlemmer under 18 år møtes i egen regi hvor det drikkes alkohol?

12 Situasjon 3 Foreldre og Foresatte på treningsleir ALKOHOL | SVØMMING
Situasjon 3: Foreldre med på treningsleir Det er treningsleir for klubbens to eldste partier. Flere foreldre er med. Alle foresatte, reiseledere og trenere spiser middag og får tilbud om tilhørende alkohol. Utøverne er også til stede.

13 ALKOHOL | SVØMMING Er det akseptabelt at foresatte/foreldre og trenere drikker alkohol i forbindelse med samlinger, stevner, treninger eller treningsleirer i regi av klubben - med utøvere tilstede? Hvis ja: Hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense for når voksne kanskje betrakter dette som en del av sin ferie og fritid? Hvis nei: Hvorfor ikke? Kan klubben gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid? Hvem har ansvaret for gruppen? Hvilke retningslinjer gjelder i så fall for den eller de som er ansvarlig for gruppen? * Er det akseptabelt at foreldre og trenere drikker alkohol i forbindelse med samlinger, stevner, treninger eller treningsleirer i regi av klubben - med utøvere til stede? Hvis ja: Hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense for når voksne kanskje betrakter dette som en del av sin ferie og fritid? Hvis nei: Hvorfor ikke? Kan klubben gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid? * Hvem har ansvaret for gruppen? Hvilke retningslinjer gjelder i så fall for den eller de som er ansvarlig for gruppen? Det er ikke alltid de voksne drikker mye – ofte er det noen øl eller et par glass vin når barna har lagt seg og sovnet. Det kan være lett å tenke at såpass små mengder alkohol ikke har noen betydning. Men hva skjer dersom en av utøverne samme kveld løper, faller og slår seg kraftig i hodet? Hvem skal kjøre til lege når alle har drukket alkohol?

14 Situasjon 4 Klubbledere som representanter for klubben
ALKOHOL | SVØMMING Situasjon 4 Klubbledere som representanter for klubben Situasjon 4: Klubbledere som representanter for klubben To av klubbens ledere deltar på NSFs trener/lederkonferanse. På kvelden arrangeres det middag for deltakerne og det man kan kjøpe alkohol til maten om en ønsker det. Alle bestiller alkohol, og ettermiddagen fortsetter i hotellets bar. Stemningen blir ganske høy utover kvelden, og klubbrepresentantene havner etter hvert i høylytte diskusjoner med øvrige deltakere.

15 HVIS JA: Hvor går i så fall grensen?
ALKOHOL | SVØMMING Er det forenlig med klubbens retningslinjer at ledere som representerer klubben nyter alkohol under en offisiell middag? HVIS JA: Hvor går i så fall grensen? Er det fare for at klubbens omdømme blir svekket hvis klubbens representanter på grunn av alkoholpåvirkning opptrer på en høylytt, sjenerende eller ufin måte? Bør vi som klubb også ha retningslinjer for alkoholbruk når det gjelder ledere som representerer klubben? Hva med ansatte? * Er det forenlig med klubbens retningslinjer at ledere som representerer klubben nyter alkohol under en offisiell middag? Hvis ja: Hvor går i så fall grensen? * Er det fare for at klubbens omdømme blir svekket hvis klubbens representanter på grunn av alkoholpåvirkning opptrer på en høylytt, sjenerende eller ufin måte? * Bør vi som klubb også ha retningslinjer for alkoholbruk når det gjelder ledere som er ute og representerer klubben? * Hva med ansatte?

16 Situasjon 5 Snakk om festing på trening Alkohol | SVØMMING
Det er mandag og svømmerne kommer på morgentrening. Noen av de eldre svømmerne har vært på fest lørdag kveld. Det snakkes høyt i garderoben og i begynnelsen av treningen om festen, hvor det ble drukket alkohol og noen av svømmerne ble veldig fulle. Det er ungdom under 18 til stede.

17 Er dette et scenario som kan oppstå i vår klubb?
ALKOHOL | SVØMMING Er dette et scenario som kan oppstå i vår klubb? Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvis ja: Hvordan vil signaleffekten være overfor de yngre? Hvordan kan vi eventuelt forholde oss til slike situasjoner i fremtiden? * Er dette et scenario som kan oppstå i vår klubb? Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvis ja: Hvordan vil signaleffekten være overfor de yngre? * Hvordan kan vi eventuelt forholde oss til slike situasjoner i fremtiden?

18 Situasjon 6 Klubben på treningsleir i utlandet ALKOHOL | SVØMMING
Svømmeklubben er i utlandet på treningsleir frem mot NM sammen med 3 andre svømmeklubber. Blant trenere og ledere blir drukket alkohol for tredje kveld på rad.

19 Hvis ja: hvor går grensen for hva som akseptabelt?
ALKOHOL | SVØMMING Er det greit at trenere og ledere kan drikke alkohol mens man er på treningsleir i regi av klubben? Hvis ja: hvor går grensen for hva som akseptabelt? Noen ønsker å drikke alkohol til lunsj. Hvordan forholder klubben seg til dette? * Er det greit at trenere og ledere kan drikke alkohol mens man er på treningsleir i regi av klubben? Hvis ja: hvor går grensen for hva som akseptabelt? * Noen ønsker å drikke alkohol til lunsj. Hvordan forholder klubben seg til dette?

20 Situasjonene handler om det samme
ALKOHOL | SVØMMING Situasjonene handler om det samme Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Hva er greit og hva er ikke greit? Alle disse situasjonene handler om to spørsmål: - Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? - Hva er greit og hva er ikke greit?

21 ALKOHOL | SVØMMING Klubben er sjef Et godt klubbmiljø og grunnlaget for UTØVERNES trivsel starter i klubbens LEDELSE TRENERE OG Ledere er forbilder – og bør opptre som det i all klubbregi Klubben er sjef Et godt klubbmiljø og grunnlaget for utøvernes trivsel starter i klubbens ledelse. Trenere og ledere er forbilder – og bør opptre som det i all klubbregi.

22 Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk?
ALKOHOL | SVØMMING Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk? Blir disse fulgt opp i praksis? Og Hvis vi ikke har retningslinjer? Er jobben gjort? Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk? Blir disse fulgt opp i praksis? Og hvis vi ikke har retningslinjer?

23 ALKOHOL | SVØMMING Hvem og hvordan? Utarbeiding eller oppdatering av retningslinjer for alkohol Hvem tar ansvaret og hvordan går vi fram? Hvordan gjør vi det i klubben? Hvordan gjør vi det i gruppa? Hvem og hvordan? Hvem tar ansvaret og hvordan går vi fram? Hvem må ta ansvar i klubben? Styret, trenere, lagledere, nøkkelpersoner – andre? Hvem må ta ansvar i gruppa? Utøvere – foreldre – andre?

24 Retningslinjer for alkohol?
ALKOHOL | SVØMMING Retningslinjer for alkohol? Eksempler på retningslinjer for klubben. Alkohol skal ikke benyttes: Før, under og etter trening På hele reisen og under treningsleirer, samlinger og stevner Blant foreldre og ledere på Konkurranser eller leirer På alle klubbarrangement og aktivitet hvor utøvere under 18år deltar Det er opp til klubben å lage sine egne retningslinjer gjennom diskusjon og refleksjon. Her kommer noen eksempler, for å hjelpe dere å komme i gang med prosessen. Alkohol skal ikke benyttes: • Før, under og etter trening. • På hele reisen og under treningsleirer, samlinger og stevner. Det vil si fra utøvere, trenere og ledere forlater hjemstedet til de er tilbake. • Blant foreldre og ledere på konkurranser eller leirer • På alle klubbarrangement og aktivitet hvor utøvere under 18 år deltar.

25 Tiltak i klubben Forslag til hva klubben kan gjøre:
ALKOHOL | SVØMMING Tiltak i klubben Forslag til hva klubben kan gjøre: Ta opp temaet med trenere/ledere Ta diskusjonen og utarbeide retningslinjer Forankre retningslinjene i klubbens styre, blant trenere, medlemmer og andre involverte La Retningslinjene være en del av klubbens virksomhetsplan/handlingsplan og sportslig plan Forslag til hva klubben kan gjøre: * Ta opp temaet med trenere og ledere. * Ta diskusjonen og utarbeid retningslinjer. * Sørg for at retningslinjene forankres i styret, blant trenere og andre med nøkkelroller. * Inkluder retningslinjene som en del av klubbens virksomhetsplan/handlingsplan og sportslig plan. (fortsetter neste slide)

26 Tiltak i klubben Forslag til hva klubben kan gjøre:
ALKOHOL | SVØMMING Tiltak i klubben Forslag til hva klubben kan gjøre: Diskuter temaet og konsekvenser ved brudd på retningslinjene med trenere og ledere i forkant av reiser Ta en Årlig Gjennomgang og oppdatering av retningslinjene Synliggjør RETNINGSLINJENE på klubbens WEBSIDER Få retningslinjene ut til nye medlemmer og deres foresatte Bli en se og bli sett-klubb! (Forts.) Forslag til hva klubben kan gjøre: * Diskuter temaet og konsekvenser ved brudd på retningslinjene med trenere og ledere i forkant av reiser. * Ta en årlig gjennomgang og oppdatering av retningslinjene. * Synliggjør retningslinjene på klubbens websider. * Få retningslinjene ut til nye medlemmer og deres foresatte. * Bli en SE OG BLI SETT-klubb, og vis omverdenen at klubben er et positivt og trygt sted for barn og unge å være.

27 Tiltak i treningsgruppene
ALKOHOL | SVØMMING Tiltak i treningsgruppene møter med utøverne - gjennomgå klubbens retningslinjer og forklar hvorfor dette er viktig Foreldremøter – Presenter og diskuter retningslinjene og hvordan de blir håndhevet i praksis Forslag til hva treningsgruppene kan gjøre: * Ta opp temaet på møter med utøverne (minst én gang hvert år) og gå gjennom klubbens og gruppas spilleregler/retningslinjer. Forklar hvorfor dette er viktig, og hvilke sanksjoner man har. * Informasjon og diskusjon rundt temaet på foreldremøter. Man kan prate om grunnlaget og retningslinjene, og hvordan de blir håndhevet i praksis. Særlig vekt bør ligge på foreldre som er med på treningsleirer, stevner og lignende.

28 Ett skritt videre Gå grundigere til verks?
ALKOHOL | SVØMMING Ett skritt videre Gå grundigere til verks? Ta ”alkohol” som en temakveld som kan gjennomføres av interne krefter, eller med hjelp fra AV-OG-TIL Ett skritt videre Hvis man vil gå grundigere til verks kan klubben ta det som en temakveld som kan gjennomføres av interne krefter eller med hjelp fra AV-OG-TIL. Les mer på

29 Å LAGE RETNINGS-LINJER ER LETT – EKSAMEN STÅR I HVERDAGEN
Alkohol | SVØMMING Å LAGE RETNINGS-LINJER ER LETT – EKSAMEN STÅR I HVERDAGEN Å lage retningslinjer er lett – eksamen står i hverdagen.

30 ALKOHOL | SVØMMING SE & BLI SETT-prinsippet: Gode ledere og trenere evner å se om utøvere har det bra, og er samtidig klar over at de selv blir sett. Derfor er de bevisst på sin rolle som forbilde. SE & BLI SETT-klubber forplikter seg til å ha tydelige retningslinjer knyttet til alkohol og klubbaktiviteter. Organisasjonen AV -OG- TIL har utviklet SE & BLI SETT-prinsippet. SE & BLI SETT-prinsippet bygger på at trenere og ledere evner og SE om utøvere har det bra, og er samtidig klar over at de blir SETT. Derfor er de bevisst på sin rolle som forbilde. SE & BLI SETT-klubber skal forplikte seg til å ha tydelige retningslinjer knyttet til alkohol og klubbaktiviteter. Dette bidrar til å skape en trygg og positiv klubb for alle. For å registrere seg som SE & BLI SETT-klubb kan man gå inn på seogblisett.no


Laste ned ppt "Alkohol | SVØMMING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google