Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retningslinjer for klubben – og foreldrevettregler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retningslinjer for klubben – og foreldrevettregler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Retningslinjer for klubben – og foreldrevettregler
Joakim Levorsen, Heming IL

2 Hemings sportslige utvalg
Hvorfor et sportslig utvalg på tvers av avdelingene? Mer fokus på det rent sportslige i klubben Bygge en felles plattform for HELE klubben Samle kompetanse

3 Hemings lille grønne En klar oppfatning om hvordan vi vil ha det i klubben Visjon, mål og verdier blir styrende på alle nivåer i hele klubben GI ALLE EIERSKAP OG ANSVAR

4 Hva må til for å bli best i idrett?
De fleste svarer: Du må trene best Du må ha best teknikk Du må være mest seriøs, målrettet og villig til å slite hardt Du må ha det beste støtteapparatet

5 Prestasjonskultur Dette er viktige kriterier. Men de er bare resultat av noe mye større og dypere som må ligge til grunn. Og det handler mer om HOLDNINGER og KULTUR enn om spesifikke detaljer.

6 Hva er grunnmuren i en prestasjonskultur?
Verdier og holdninger Konkrete samspillsregler Må brukes aktivt og trenes på!

7 Hemings lille grønne Implementeres gjennom: - obligatorisk trenerkurs - oppfølgingsplaner, rapporteringsrutiner og evalueringsrutiner i avdelingene - sendes ut til alle medlemmer, og presenteres for alle foreldre

8 Målprosess Ledere og trenere setter delmål (satsingsområder) i sin gruppe/lag ut fra klubbens visjon og hovedmål Vær ærlig om dagens tilstand, og vær enige om ønsket tilstand Finn enkle suksesskriterier for å nå målet, og stå alltid samlet bak disse

9 Utøveren Mestring: gir selvtillit og motivasjon. Jevn progresjon i utfordringer og opplevelser gir stadig ny motivasjon. Selvstendighet: søker selvstendige vurderingsevner, da det er utøveren selv som til syvende og sist er ansvarlig for egen utvikling. Tilhørighet: Gjennom trygghet og respekt for hverandre gjør vi hverandre gode og utvikler oss sammen Alle avdelinger oppfordrer til og legger til rette for allsidighet

10 Utøveren To typer utøvere:
Utøvere som møter på trening for å bli trent Utøvere som møter på trening for å trene Er det barnestjernene som blir best? Ikke noe mønster. Men de som blir best har alle vært genuint opptatt av idretten sin, trening og utvikling.

11 Miljø Vi hilser på hverandre når vi møtes
Vi gir oppmuntring til alle – alle er en del av samme lag. Når en lykkes, drar han/hun de andre med seg Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke Mobbing tolereres ikke I Heming utvikler vi vennskap

12 Treneren Som trener i Heming skal du oppfordre til og legge til rette for at alle utøvere følger Hemings verdier og spilleregler, slik de står skrevet i Hemings lille grønne. Du har ansvaret for at alle utøverne dine får et sportslig og sosialt tilfredsstillende tilbud, basert på Hemings mål, verdier og treningsfilosofi.

13 Retningslinjer for treneren
Vær et godt forbilde Møt presis og godt forberedt til hver trening Som trener er du både veileder og motivator Bli godt kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen Gi alle utøverne oppmerksomhet

14 Retningslinjer for treneren
Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser (mestring) Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøverne (selvstendighet) Bygge lagånd basert på klubbens verdier (tilhørighet) Ansvar for god kommunikasjon

15 Foreldre Barn og ungdom gjør ikke som du sier, men de gjør som du gjør. Vær et godt forbilde! Heming ønsker engasjerte foreldre Heming ønsker foreldre som er inkluderende og som fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividene

16 Hemings foreldrevettregler
Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Heming, men er du med følger du Hemings lille grønne Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel

17 Hemings foreldrevettregler
Lær barna å tåle både medgang og motgang Motiver barna til å være positive på trening Vis god sportsånd og respekt for andre Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om Husk at det viktigste er at barna trives og har det gøy!

18 Hvorfor har Foreldrevettreglene fungert?
Brukt mye tid på aktiv implementering Implementeres på en levende måte Klare og enkle regler Foreldrevettregel nr.1: Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Heming, men er du med følger du Hemings lille grønne.


Laste ned ppt "Retningslinjer for klubben – og foreldrevettregler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google