Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REHABILITERING I NORGE Veien videre… Marianne Wesnes; lege v/Haukeland Universitetssykehus, leder av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REHABILITERING I NORGE Veien videre… Marianne Wesnes; lege v/Haukeland Universitetssykehus, leder av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 REHABILITERING I NORGE Veien videre… Marianne Wesnes; lege v/Haukeland Universitetssykehus, leder av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering. Arild Kjetså; lege v/Sørlandet sykehus, nestleder Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering.

2 Ulike problemstillinger 1:Oppgavefordeling ved rehabilitering 2: Forskning 3:Veien videre

3 1: Oppgavefordeling ved spesialisert rehabilitering Tidlig rehabilitering Planlagt rehabilitering Polikliniske tilbud, ambulante tilbud, vurderingsopphold og dag-/gruppetilbud

4 Tidlig rehabilitering Innen 3 måneder etter skade Dokumentert effekt Etablering av sammenhengende behandlingskjeder mellom akuttavdelinger og spesialiserte rehabiliteringsavdelinger. Ref: Andelic et al Ullevål tidligrehabiliteringsenhet Anke et al; den norske TBI-studien

5 ”Tidlig rehabiliterings-pasient” Medisinsk utfordrende Svingende medisinske forløp Avhengig av døgnkontinuerlig medisinsk kompetanse Samhandling med akuttavdeling Evt reinnleggelse i akuttavdeling under rehabiliteringsforløpet

6 Planlagt rehabilitering Omfattende og sammensatt funksjonsreduksjon. Følgetilstander Vedvarende funksjonssvikt der tilbudet i kommunen ikke oppfyller behovet. Ref Effekt av senfaserehabilitering ved traumatisk hodeskade: Guertsen et al 2010 Turner et al 2008 Cicerone et al 2005

7 Kommunal rehabilitering Rehabilitering må ytes der pasientens daglige livs arena er. Sikre likeverdige tilbud Ref Indredavik et al

8 Ambulant virksomhet og tidlig støttet utskrivelse I forskriften for habilitering og rehabilitering går det frem at ”habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten skal gis ambulant hvis slike tjenester ikke mest hensiktsmessig kan gis i institusjon”. Ref: Early supported discharge after stroke in Bergen (ESD Stroke Bergen): three and six months results of a randomised controlled trial comparing two early supported discharge schemes with treatment as usual. Håkon Hofstad, Bente Elisabeth Bassøe Gjelsvik, Halvor Næss, Geir Egil Eide, Jan Sture Skouen)

9 Ambulerende team Dette er samhandling i praksis og særlig for mindre kommuner med begrenset erfaring er dette svært viktig for sikre et mer likeverdig tilbud. VIKTIG med kompetanseutvikling og –deling mellom de ulike nivåene. Ref Paragraf 6-3 i spesialisthelsetjenesteloven

10 Samhandling Ambulerende Rehabiliteringsteam (ART) ved Sørlandet sykehus.

11 Kasuistikk Kvinne f-68, ble slått ned på jobb juli 2012, slag mot hodet. Ikke innlagt sykehus, normal CT av hodet. Plaget med vedvarende hodepine, svimmelhet og kognitive vansker. Svært redusert kapasitet til aktiviteter i hverdag samt jobb. Sykemeldt.

12 Henvist av fastlege til Sørlandet sykehus rehab-avd des 2012, tatt med i gruppetilbud for pasienter med lette til moderate hodeskader. 2 måneders behandling, deretter videre oppfølging av Ambulant rehabiliteringstjeneste (ART). Videre kartlegging ved ART utover vår og sommer. Hjemmebesøk, møte med arbeidsgiver, møte med NAV….

13 ART viktig støttespiller for pasient ifm gradvis oppstart på jobb fra nov 2013. Videre samarbeid mellom ART, fastlege og ulike sykehusavdelinger til januar 2014.

14 Private rehabiliteringsinstitusjoner Viktig bidragsyter innen spesialisert rehabilitering Klare krav til kvalitet og mål for oppholdet. Opprettelse av regionale vurderingsenheter er positivt og bidrar til at riktig pasient mottar riktig tilbud.

15 Private institusjoner med avtale Helse Nord: 6 Helse Midt: 9 Helse Vest: 8 Helse Sør-Øst: 30

16 2: Forskning Trengs mer kunnskapsbasert forskning innen rehabiliteringsfaget. Kompetanseutvikling. Sikre rekruttering og utdannelse av fremtidens spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Ref Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008-2011

17 3:Veien videre…

18 Alle helseforetak må ha egne rehabiliteringsavdelinger Sikre gode behandlingsløp i sykehus inkludert tidlig rehabilitering. Ambulante tjenester benyttes i større grad. Økt forskningsaktivitet innen rehabilitering. Private rehabiliteringsinstitusjoner har en naturlig plass i spesialisthelsetjenesten men kan ikke erstatte rehabilitering i sykehus.


Laste ned ppt "REHABILITERING I NORGE Veien videre… Marianne Wesnes; lege v/Haukeland Universitetssykehus, leder av Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google