Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Noen synspunkter fra Helse Midt-Norge Toril Skandsen Overlege St Olavs Hospital 1. amanuensis NTNU Utfordringer i spesialisthelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Noen synspunkter fra Helse Midt-Norge Toril Skandsen Overlege St Olavs Hospital 1. amanuensis NTNU Utfordringer i spesialisthelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Noen synspunkter fra Helse Midt-Norge Toril Skandsen Overlege St Olavs Hospital 1. amanuensis NTNU Utfordringer i spesialisthelsetjenesten

2 2 Utfordringer i spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge Tidlig rehabilitering? Rehabilitering i senfase Rehabilitering for barn

3 3 •Møte den enkeltes behov –Over lang tid –Den store individuelle variasjonen i behov –Ambulant •Samhandling •Evidensbaserte tilbod •Skaffe ny kunnskap •Finansieringsmodeller Utfordringer i rehabilitering i senfase

4 4 Eks: veien tilbake til jobb og utdanning •En nevropsykologisk studie der vi fulgte 53 pasienter i alderen 16-63 år, som var innlagt med moderat eller alvorlig hodeskade ved St Olav hospital i perioden oktober 2004 til oktober 2009. –ut av post traumatisk amnesi (PTA) før testing ved 3 mnd –ikke pågående rusmisbruk, ikke diagnostisert nevrologisk eller psykiatrisk tilstand eller tidligere moderat eller alvorlig hodeskade –flytende norsk språklig. •52 var i arbeid /utdanning på skadetidspunkt •PTA : 1 uke ca 50 %. •Etter 12 mnd var 21 personer tilbake i fullt arbeid mot 33 etter 5 år Kanskje er rehabiliteringen ikke avsluttet før arbeid er avklart? Møte den enkeltes behov over lang tid

5 5 Eks: veien tilbake til jobb og utdanning •Vi har evidens på at arbeid med bistand hadde effekt, men det kreves mange, mange timer. •Vi gjør en del for å rehabilitere til arbeid, men antakelig ikke nok. Det krever mer tid, at man blir med til arbeidsplass og møter osv, at noen er tett på. •Det krever bedre samhandlingsmodeller og vi hemmes av at ambulant virksomhet er dårlig finansiert. •Og hvordan lykkes med dette når det er lang reisevei. Samhandling….. Møte den enkeltes behov over lang tid

6 6 •Det krever en ambulant tjeneste slik som voksenhabilitering har. •Den har ikke vi finansiering til. •Voksenhabilitering på St. Olav avslår alle saker der hjerneskade har oppstått etter fylte 18 år. •Det etterspørres råd om medisinering, om rehabiliteringstiltak, om veiledning til personalet, om bruk av tvangstiltak. •Dette krever spesialkompetanse som ikke alltid finnes i et typisk team hos oss. Møte den enkeltes behov over lang tid Eks: personer som har store utfordringer med atferd

7 7 Eks: personer som har andre årsaker til funksjonsvanskene enn varig skade i hjernen •Vi får henvist personer som har hatt et helt minimalt traume mot hodet for over et år siden •Skader i hjernevevet kan ikke forklare de store funksjonsvanskene •Vi må være i stand til å tilby spesialisert diagnostikk, og også behandling. Men hva slags behandling er egnet og hvor skal den foregå? •Bygge opp en viss kapasitet for individualterapi? Møte den enkeltes behov over lang tid

8 8 Hvor strenge krav skal vi stille til at det er god evidens for det vi gjør? Kunnskapsbasert praksis? Evidensbaserte tiltak Spesialisthelsetjenesten på universitetssykehusene må bidra her !! Skal vi ha høy status og vinne fram i kampen om bevilgninger må vi kunne vise at det vi gjør er NØDVENDIG, ikke bare «fint».

9 9 I hvor stor grad skal vi bygge opp tilbud etter hva som er mulig økonomisk? Finansiering Vi må ikke se for mye i takstheftet. Tilbud med for mange yrkesgrupper inne? Tilbud som tar over 5 timer? Gruppebaserte tilbud? Hvordan skal vi få til god og lik koding? Vi får ikke ordentlig svar på det vi lurer på fra våre «eksperter». F.eks når rehabiliteringskoden skal brukes og ikke brukes.


Laste ned ppt "1 Noen synspunkter fra Helse Midt-Norge Toril Skandsen Overlege St Olavs Hospital 1. amanuensis NTNU Utfordringer i spesialisthelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google