Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CatoSenteret - mulighetenes senter -. Stiftelsen CatoSenteret - mulighetenes senter -

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CatoSenteret - mulighetenes senter -. Stiftelsen CatoSenteret - mulighetenes senter -"— Utskrift av presentasjonen:

1 CatoSenteret - mulighetenes senter -

2 Stiftelsen CatoSenteret - mulighetenes senter -

3 Ukens www.catosenteret.no 3

4 Stiftelsen CatoSenteret • CatoSenteret ble åpnet i juni 1998 • Kompleks rehabilitering (1998  ) • Arbeidsrettet rehabilitering (2003  ) • Utvidet og modernisert 2009/2010 • 76 pasientrom (sengeplasser) i hovedbygget • A+B-boligene (ca. 10 sengeplasser) Totalt 85 senger • Dagpasienter ca. 15 Total kapasitet ca. 100 pasienter hver dag - mulighetenes senter -

5 Noen nøkkeltall 2011 • 77 årsverk (ca. 90 medarbeidere) • Omsetning : NOK 62 mill • Resultat : NOK 1 mill • Ca. 900 brukere hvert år (dag og døgn) CatoSenteret = En relativt stor kompetansebedrift med stabil arbeidskraft - til tross for liten forutsigbarhet og ustabile rammebetingelser. www.catosenteret.no 5

6 Verdigrunnlag - mulighetenes senter - • Faglighet • Forståelse • Forutsigbarhet • Fellesskap • Fleksibilitet

7 CatoSenterets 5 F´er • Faglighet - Vi skal formidle vår kompetanse med entusiasme • Forståelse - Vi skal møte brukeren med en likeverdig holdning og ivareta brukerens verdighet • Forutsigbarhet - Tydelig og gjentatt informasjon om sykdom/ skade, prognose og forløp, samt hverdagens rutiner, timeplan og møter bidrar til forutsigbarhet, noe som igjen påvirker brukerens mulighet til å medvirke. • Fellesskap - Vi skal være inkluderende og alliansesøkende • Fleksibilitet - Vi skal møte brukeren med fleksibilitet og raushet, men likevel med tydelige grenser. - mulighetenes senter -

8 Samarbeidspartnere i dag •Helse Sør-Øst •”Rett fra sykehus” •”Raskere tilbake”, arbeidsrettet rehabilitering •NAV dag/døgn, arbeidsrettet rehabilitering •Forsikringsselskaper •Privat rehabilitering/ kommuner som kjøper plasser Sentralt arbeidet står det å ha et godt samarbeid med de avdelinger brukerne kommer fra og med aktørene i kommunen de skal reise hjem til - mulighetenes senter -

9 Avtalen med HSØ Ulike typer opphold: • Primæropphold • Sekundæropphold • Intensive treningsopphold • Dagopphold 5 timer • Dagopphold 3 timer • Ambulant tjeneste • Avtale for 2011-2014 • Døgnopphold, dagopphold, ambulant tjeneste • Barn, unge og voksne - mulighetenes senter -

10 Rett fra sykehus - HSØ Yrkesaktiv alder •Multitraume og/eller større ortopediske inngrep •Kreft •Hjerneskade og hjerneslag •Nevrologi/ Ryggmargskade •Barn og unge + familier, uavhengig av diagnose •CFS/ME barn og unge opp til 25 år •Lett psykiatri som en tilleggsdiagnose •Rehabilitering med arbeid som mål - mulighetenes senter -

11 Kapasitetsutnyttelse 167 brukere fra Østfold hadde opphold på CS i 2011  122 Rett fra sykehus  39 Raskere tilbake  6 NAV døgn Rett fra sykehus (122) var henvist fra:  18 fra OUS  54 fra SeR  20 fra Sunnaas  29 fra Sykehuset Østfold HF  1 fra Ahus - mulighetenes senter -

12 Tverrfaglig sammensetning -Fysioterapeuter -Ergoterapeuter -Pleiepersonell (sykepleier, vernepleier, hjelpepleier) -Idrettspedagoger -Psykiatriske sykepleiere -Fritidsleder -Ernæringsfysiolog -Logopeder -Leger; spes.fys.med, spes.almennmed, spes.arbeidsmed, ortoped, spes.barnesykdommer, -Nevropsykolog -Sosionomer -Arbeidskonsulenter -DAT instruktør og hund -Lærere fra Akershus Fylkeskommune tilknyttet CS - mulighetenes senter -

13 Organisering Adm. Direktør Avd. 1 B&U Avd. 2 RMS Avd. ARR Døgn /dag Kvalitet og utvikling Økonomi/ adm - mulighetenes senter -

14 Hvordan søke? • Fastlege kan søke via SeR, Sunnaas sykehus • Spesialist kan søke direkte til CS • NAV søker direkte til CS - mulighetenes senter -

15 Hva kan vi tilby? • Høy faglig kvalitet og helhetlig tilnærming i spesialisert rehabilitering • Stor bredde i diagnosegrupper og funksjonsnivå • Moderne lokaler og utstyr - tilpasset formålet • Kostnadseffektivt tilbud – ”Kostnadsnivået i rehab.institusjonene er ekstremt lavt og de private leverer tjenester med svært høy kvalitet til en lav pris” (Ref. SINTEF) • Et opplegg med langsiktige effekter – Bedrer kondisjon, styrke, koordinasjon og styrker den indre motivasjon, øker mestringsevnen og bedrer selvfølelsen • Tett samarbeid med sykehus i forkant - og oppfølging i etterkant av opphold (ART) - mulighetenes senter -

16 Veien videre • Videre satsing på spesialisert rehab. (bla. RMS, kreft og Barn&Unge) • Flere standardiserte rehabiliteringsforløp (BHL) • Videre satsing på Ambulant Rehabiliterings Team (ART) • Videre satsing på dag-rehabilitering • Arbeid/skole og frisklivsfokus I samhandling med sykehus og kommuner ! - mulighetenes senter -

17 Takk for oss! Noen spørsmål? - mulighetenes senter -


Laste ned ppt "CatoSenteret - mulighetenes senter -. Stiftelsen CatoSenteret - mulighetenes senter -"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google