Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde

2 “Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse”
Hvordan? Lage en plan Eksempler fra andre kommuner / Best practices Veileder: Norsk Vann 199/2013 “Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse” Drøfting Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

3 Lage en plan! En plan for oppryddingen som setter rammene og vilkårene for arbeidet….tiltaksplan/handlingsplan Bør implementeres i kommunens planverktøy og Vedtas politisk Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

4 Eksempler fra andre kommuner Best practices
Noen eksempler: Fredrikstad, Nannestad, Nittedal, Melhus Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

5 Fredrikstad Handlingsplan 2010-2018…2 strategier 1
Fredrikstad Handlingsplan …2 strategier 1. WebGIS avløp blir anleggene kategorisert i 5 grupper (Miljøindekser) rangert fra minst til størst forurensningsbidrag (Meget lav, Lav, Middels, Høy, og Meget høy). -Miljøindeksen har sammenheng med anleggstype, alder og tilstand. Det vises til tabell 1. Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

6 Fredrikstad Handlingsplan 2010-2018 2
Fredrikstad Handlingsplan Strategien fokuserer på et nedbørsfelt som en enhet, hvor alle må bidra med sin del av tiltakene for å nå miljømålet. Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

7 Fredrikstad Handlingsplan 2010-2018 Sonekart: inndeling av kommunen i nedbørfelt
Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

8 Fredrikstad Handlingsplan 2010-2018 Fremdriftsplan
Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

9 Veileder Norsk Vann: 3 deler
Forberedelser, kartlegging + tilstandsvurderinger Valg av løsningsmodeller Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

10 Planlegging og forankring Saksbehandling, kommunikasjon og veiledning
Forberedelser Målsettinger Roller og ansvar Planlegging og forankring Saksbehandling, kommunikasjon og veiledning Samarbeid Kompetanse og ressurser Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

11 Metodisk kartlegging > sonering Tilstandsvurderinger Registrering
Prioritere innsatsen Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

12 Tilknytning til sentralt vs separat avløpsløsning
Løsnings-modeller Tilknytning til sentralt vs separat avløpsløsning Én løsning for hver huseier vs fellesløsning Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

13 Informasjon: www.norskvann.no : veiledningsmateriell, brosjyrer
: mindre avløp, WebGIS : oppgavehjelp og maler (miljøforv. og planlegg.) : Norsk institutt for vannforskning Ift Vannforskriften: er den offisielle no.nettsiden for vanndir. database og webapp.(kart) om karakterisering og resultater av miljøtilstand database og webapp (måledata og klass.data) om de enkelte vannforekomster. Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK

14 Drøfting ? Tidsplan, hvor mange møter, politisk prosess Medvirkning
Harmonisering Mer felles….nettverk, tilsyn? Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK


Laste ned ppt "Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google