Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde 2015-2021.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde 2015-2021."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde 2015-2021

2 Hvordan? Lage en plan Eksempler fra andre kommuner / Best practices Veileder: Norsk Vann 199/2013 “Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse” Drøfting 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK2

3 Lage en plan! En plan for oppryddingen som setter rammene og vilkårene for arbeidet….tiltaksplan/handlingsplan Bør implementeres i kommunens planverktøy og Vedtas politisk 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK3

4 Eksempler fra andre kommuner Best practices Noen eksempler: Fredrikstad, Nannestad, Nittedal, Melhus 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK4

5 Fredrikstad Handlingsplan 2010-2018…2 strategier 1. WebGIS avløp blir anleggene kategorisert i 5 grupper (Miljøindekser) rangert fra minst til størst forurensningsbidrag (Meget lav, Lav, Middels, Høy, og Meget høy). -Miljøindeksen har sammenheng med anleggstype, alder og tilstand. Det vises til tabell 1. 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK5

6 Fredrikstad Handlingsplan 2010-2018 2. Strategien fokuserer på et nedbørsfelt som en enhet, hvor alle må bidra med sin del av tiltakene for å nå miljømålet. 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK6

7 Fredrikstad Handlingsplan 2010-2018 Sonekart: inndeling av kommunen i nedbørfelt 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK7

8 Fredrikstad Handlingsplan 2010-2018 Fremdriftsplan 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK8

9 Veileder Norsk Vann: 3 deler Forberedelser, kartlegging + tilstandsvurderinger Valg av løsningsmodeller 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK9

10 Målsettinger Roller og ansvar Planlegging og forankring Saksbehandling, kommunikasjon og veiledning Samarbeid Kompetanse og ressurser Forberedelser 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK10

11 Metodisk kartlegging > sonering Tilstandsvurderinger Registrering Prioritere innsatsen Kartlegging + 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK11 Tilstands vurderinger

12 Tilknytning til sentralt vs separat avløpsløsning Én løsning for hver huseier vs fellesløsning Løsnings- modeller 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK12

13 Informasjon: www.norskvann.no : veiledningsmateriell, brosjyrerwww.norskvann.no www.bioforsk.no : mindre avløp, WebGISwww.bioforsk.no www.miljøkommune.no : oppgavehjelp og maler (miljøforv. og planlegg.)www.miljøkommune.no www.niva.no : Norsk institutt for vannforskningwww.niva.no Ift Vannforskriften: www.vannportalen.no er den offisielle no.nettsiden for vanndir.www.vannportalen.no www.vann-nett.no database og webapp.(kart) om karakterisering og resultater av miljøtilstandwww.vann-nett.no www.vannmiljø.no database og webapp (måledata og klass.data) om de enkelte vannforekomster.www.vannmiljø.no 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK13

14 Drøfting ? Tidsplan, hvor mange møter, politisk prosess Medvirkning Harmonisering Mer felles….nettverk, tilsyn? 02-03-2015 Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK14


Laste ned ppt "Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde 2015-2021."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google