Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde 2015-2021.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde 2015-2021."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde

2 Hvordan? Lage en plan Eksempler fra andre kommuner / Best practices Veileder: Norsk Vann 199/2013 “Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse” Drøfting Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK2

3 Lage en plan! En plan for oppryddingen som setter rammene og vilkårene for arbeidet….tiltaksplan/handlingsplan Bør implementeres i kommunens planverktøy og Vedtas politisk Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK3

4 Eksempler fra andre kommuner Best practices Noen eksempler: Fredrikstad, Nannestad, Nittedal, Melhus Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK4

5 Fredrikstad Handlingsplan …2 strategier 1. WebGIS avløp blir anleggene kategorisert i 5 grupper (Miljøindekser) rangert fra minst til størst forurensningsbidrag (Meget lav, Lav, Middels, Høy, og Meget høy). -Miljøindeksen har sammenheng med anleggstype, alder og tilstand. Det vises til tabell Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK5

6 Fredrikstad Handlingsplan Strategien fokuserer på et nedbørsfelt som en enhet, hvor alle må bidra med sin del av tiltakene for å nå miljømålet Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK6

7 Fredrikstad Handlingsplan Sonekart: inndeling av kommunen i nedbørfelt Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK7

8 Fredrikstad Handlingsplan Fremdriftsplan Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK8

9 Veileder Norsk Vann: 3 deler Forberedelser, kartlegging + tilstandsvurderinger Valg av løsningsmodeller Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK9

10 Målsettinger Roller og ansvar Planlegging og forankring Saksbehandling, kommunikasjon og veiledning Samarbeid Kompetanse og ressurser Forberedelser Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK10

11 Metodisk kartlegging > sonering Tilstandsvurderinger Registrering Prioritere innsatsen Kartlegging Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK11 Tilstands vurderinger

12 Tilknytning til sentralt vs separat avløpsløsning Én løsning for hver huseier vs fellesløsning Løsnings- modeller Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK12

13 Informasjon: : veiledningsmateriell, brosjyrerwww.norskvann.no : mindre avløp, WebGISwww.bioforsk.no : oppgavehjelp og maler (miljøforv. og planlegg.)www.miljøkommune.no : Norsk institutt for vannforskningwww.niva.no Ift Vannforskriften: er den offisielle no.nettsiden for vanndir.www.vannportalen.no database og webapp.(kart) om karakterisering og resultater av miljøtilstandwww.vann-nett.no database og webapp (måledata og klass.data) om de enkelte vannforekomster.www.vannmiljø.no Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK13

14 Drøfting ? Tidsplan, hvor mange møter, politisk prosess Medvirkning Harmonisering Mer felles….nettverk, tilsyn? Fellesmøte NFVO Ingrid Verbaan BK14


Laste ned ppt "Oppryding i spredte avløp, Nordre Fosen Vannområde 2015-2021."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google