Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi -og system workshop HiL Tor Holmen, Gunnar Bøe HiL, 2013-02-05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi -og system workshop HiL Tor Holmen, Gunnar Bøe HiL, 2013-02-05."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi -og system workshop HiL Tor Holmen, Gunnar Bøe HiL, 2013-02-05

2 2 Innspill frå HiL  Formålet med workshopen er å gjøre opp en status av høgskolens systemløsninger herunder erfaringene fra perioden med ustabilt nett, og gi ledelsen en innsikt og forståelse i nettverksløsningene, kompleksitet, hva vi bør gjøre for å redusere sårbarhet i dagens løsning mtp kapasitet, kompetanse mv.

3 3 Temaer  Vurdering av dagens nettløsning på HiL, kompleksitet, alternativer for å forenkle og sikre stabil drift  Alternative driftsformer av nettet og konsekvenser av hhv å drifte i egen regi eller hos ekstern drifter  Trådløst nett vs kablet nett  Høgskolens systemportefølje herunder behov/ mulighet for standardisering - bør vi skifte ut epost/kalendersystem

4 4 Valg som er gjort i sektoren  Kommunikasjon  Kalender => Microsoft Exchange  Epost => Microsoft Exchange  Telefoni => bort fra tradisjonell sentral =>  => Lync med eller uten apparat  => Hybrid sentral m/IP

5 5 Oppsummering av hendelse  Stor teknisk gjeld  Man har unnlatt å følge god praksis i forhold til å gjøre seg ferdig med installasjoner (=> kapasitet?)  Feilkonfigurering  Feil i nettinnstillinger i servere  Feil tidsetting  (=> kompetanse?, kapasitet?)  Uheldige designvalg  Ruter/svitsj konfigurering  Utstyrs-sammenkopling  (=> kompetanse?, kompleksitet?)

6 6 Oppsummering forts:  Delvis gammelt utstyr/gml programvare (=> planlegging?, økonomi?, kapasitet?)

7 7 Del 2 Diskusjon

8 8 Datanett  Vurdering av dagens nettløsning på HiL, kompleksitet, alternativer for å forenkle og sikre stabil drift  fullføre opprydding  vurdere nye behov/design i forhold til strategi

9 9 Driftsform  Alternative driftsformer av nettet og konsekvenser av hhv å drifte i egen regi eller hos ekstern drifter  Egen regi  Kapasitet og kompetanse  Ekstern regi  Kapasitet og kompetanse (ekstern, annen intern)  Prioritet hos leverandør  Tilgjengelighet

10 10 Trådløst nett vs kablet nett  Trådløst nett stadig viktigere  Gir mer fleksibiliet  Kapasitet øker  Kvalitet/sårbarhet?  Trenger uansett en del kabel infrastruktur  (ref strategi: Oppgradere teknisk infrastruktur – herunder trådløs nett-tilgang for ansatte og studenter.)

11 11 Systemportefølje  Høgskolens systemportefølje herunder behov/ mulighet for standardisering - bør vi skifte ut epost/kalendersystem  Bytte til Microsoft Exchange?  Hvorfor?  (sektoren har valgt)  Valgfrie klienter?  (ref strategi: Standardisering av systemer og programvare)

12 12 Oppsummering  Fullføre opprydding på nett  Målbilde for IT  Vurdere nye behov/design i forhold til strategi  Vurdere hva skal gjøres internt og hva skal gjørs eksternt:  Krever egen analyse  Starte prosess for bytte av epost og kalender, inkl. org. konsekvens  Implementere automatisk utrulling/ oppdatering av klient programvare

13 13 Oppsummering forts  Policy for oppdatering av utstyr  Oppfølging av info.sikk. revisjon og ROS

14 14 Andre momenter som ble nevnt  Samhandling mellom fagavdeling (systemeiere) og it-avdeling ved anskaffelser og drift av eksisterende systemer  1. linje: Håndtering av henvendelser til helpdesk på fagsystemer  Har ikke implementert automatisk utrulling/oppdatering av klient programvare  Trenger et eget prosjekt for å komme dit  Operer med mange ulike versjoner av applikasjoner (ulike system krever ulike browser versjoner)  PC klienter tar lang tid på oppstart  Novell nett, for fil og print, denne må også byttes  Flere ulike intranett-systemer  Saksbehandling system på ulike enheter (IT bruker OTRS)

15 15 ######################  Slutt


Laste ned ppt "Strategi -og system workshop HiL Tor Holmen, Gunnar Bøe HiL, 2013-02-05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google