Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsynet for små avløpsanlegg •Status og hovedutfordringer i 2012 •Kommunal tilknytning som strategi •Forventninger og krav til kommunene Nina Alstad Rukke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsynet for små avløpsanlegg •Status og hovedutfordringer i 2012 •Kommunal tilknytning som strategi •Forventninger og krav til kommunene Nina Alstad Rukke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsynet for små avløpsanlegg •Status og hovedutfordringer i 2012 •Kommunal tilknytning som strategi •Forventninger og krav til kommunene Nina Alstad Rukke GVD juleseminar 08.12.2011 Haugestad i Lier

2 Tilsynet for små avløpsanlegg: •Vertskommunesamarbeid avløpsanlegg < 50pe •10 000 – 12 000 anlegg i 9 kommuner •Politiske vedtak 2010, etablert 2011 •Behandler søknad om utslippstillatelse •Ansvar for tvungen slamtømmeordning •Tilsyn av avløpsanleggene

3 Status 2012 •Operative på saksbehandling •Anleggsregisteret blir bedre og bedre… •Konkurranse om slamtømming gjennomført •Skal etablere ordning for prøvetaking mm. (tilsyn) •Hovedutfordring: Oppryddingsplaner utarbeides i samarbeid med Plan- og VA-virksomheten i hver kommune

4 Oppryddingsplaner Kartlegging / prioritering: •Brukerinteresser (drikkevann, jordvanning, bading / rekreasjon) •Antall / tetthet på hus •Kommuneplan / saneringsplaner •Forurensningsgrad (vannprøver i resipient, naboklager, meldte avvik ved tilsyn) •Mulige løsninger?

5 Mulige løsninger ? Aktuelle vann- og avløpsløsninger vurderes •Type løsning: Naturbasert, minirenseanlegg, tette tanker, gråvannsanlegg osv. •Fellesanlegg eller enkelthus- anlegg? •Tilknytning til kommunalt eller privat anlegg?

6 Kommunal tilknytning som strategi?

7 Forventninger og krav til kommunene: •Kommunal ledning «til husveggen»? •Kommunen byggherre? •Kommunen velger løsninger? •Kommunen garantist v/overskridelser? •Forvirring: tilknytningsgebyr vs. anleggskostnader •Trenger veiledning / oppskriftsbok

8 Guttersrud i Røyken : •9 hus og 4 hytter. •250 m til kommunal ledning. •Under 2G per husstand, ber oppsitterne organisere tilknytning selv. •Kommunen har ikke budsjettert med slike tiltak. •Kommunen bidrar v/bytte av vannledning? •Gevinst: Nye abonnenter!

9 Hagasand i Sande : •31 eiendommer, Sandes fineste badeplass. Lukt i bekken om sommeren. •Sjøledning i 2005, brønner / kommunalt vann. •Kommunen legger hovedledning inn i området, felles påkoblingpunkter •Først 400 000,- per eiendom, oppsitterne betale alt. •Nå forhandlet ned til 13 900,- kommunen bidrar. •Tilsynet følger opp de som ikke tilknytter seg.

10 Tronstad i Lier : •38 hus. •Kommunen bygger nytt renseanlegg, har noe ledninger i området fra før. •Kommunen byggherre, oppsittere betaler anleggsbidrag på maks 2G. •Kommunal drift.

11 Hvem betaler og hva koster det? •Felles hovedplan om tilknytninger til kommunalt avløpsnett: Anleggseiers bidrag begrenset til 2G (ca 160 000). •Samsnakket med NAV: Startlån, bostøtte, tilskudd. _____ ______ ______ •Anleggseier «står alene»: Trenger ombudsmenn og fagkyndige. •Fellesløsninger oftest rimeligere og bedre for miljøet, men vanskelig å få naboer til å samarbeide.

12 Felles hovedplan sier: •En mer aktiv tilsyns- og tilretteleggerrolle, … sikre at alle eiendommer har velfungerende vannforsyning og avløpsrensing, uavhengig av eierskap til infrastrukturen. •… kommunene skal utøve et høyt kommunalt engasjement for å sikre viktige samfunnshensyn. •Graden av kommunalt engasjement må likevel alltid tilpasses lokale forutsetninger og forhold •Viktig for valg av løsning i det enkelte tilfelle er bl.a. totaløkonomi og funksjonalitet med hensyn til brukerinteresser og tilgang til slokkevann.

13 Mønsterprosjekt? •Kriterier ved kartlegging / prioritering? •Hvor langt skal vi gå i å foreslå løsninger? (for både hytter og hus) •Samordne prosessen i forhold til oppsitterne? •Moms-regelverk? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Tilsynet for små avløpsanlegg •Status og hovedutfordringer i 2012 •Kommunal tilknytning som strategi •Forventninger og krav til kommunene Nina Alstad Rukke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google