Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Avfallsforum 28. mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Avfallsforum 28. mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Avfallsforum 28. mars 2012

2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Agenda • Kommunens roller og ansvar som forurensningsmyndighet, Miljøkommune.no • Internkontroll og avvikshåndtering Fra avvik til hvorfor og hvordan? • Forslag til endringer i kap 11 (farlig avfall) i avfallsforskriften • Riksrevisjonens funn på farlig avfall

3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøkommune.no Ny nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal • For å kunne holde fokus på mål: GODT MILJØ • For å kunne lære av avvik må man stille spørsmål om hvorfor svikter det? – Mangel på miljømål? – Mangel på risikokartlegging? – Mangel på situasjonsbeskrivelse? – Mangel på plan? – Mangel på ansvarsavklaring? – Mangel på forebyggende vedlikehold? – Mangel på opplæring? – Mangel på registrering av avvik? – Mangel på oppfølging av avvik? – Vurdere om riktige prioriteringer? Internkontroll og avvikshåndtering Hvorfor?

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Avvikshåndtering Fra avvik til hvorfor og til hvordan?

6 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Internkontroll på tilsyn – Avviksbehandling • Ser etter system for avviksbehandling • Kunne fremvise tydelige og konkrete tiltaksplaner • Tiltak skal være knyttet til riktig ansvarlig • Dokumentasjon for at fremdriftsplanen følges opp

7 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Avvikshåndtering Fra avvik til hvorfor og til hvordan?

8 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Krav til mellomlagring av avfall Oppbevaringstid før sluttbehandling Kreves tillatelse for deponering av avfall dersom lagringstiden er mer enn: • ett år før avfallet går til sluttbehandling • tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling.

9 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Forslag til endringer i kap 11 (farlig avfall) i avfallsforskriften

10 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Forslag til endringer i kap 11 (farlig avfall) i avfallsforskriften • Kompetansekrav • Kommunens plikt til å ta i mot farlig avfall økes fra 400 til 1000 kg per år per innbygger • 1 500 kg farlig avfall pr avfallsbesitter pr år kan mottas uten tillatelse • Avfallsbesitter ansvarlig fram til mottaksanlegget • Skriftlig dokumentasjon på hvor avfallet er levert skal oppbevares i minst 3 år

11 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Forslag til endringer i kap 11 (farlig avfall) i avfallsforskriften - Minimumskrav til anlegg • Krav om finansiell sikkerhet • Krav til lagring, fast dekke og under tak • Maks lagringstid på 12 mnd. • Krav til oljeutskiller • Framtidige kostnader for farlig avfall på lager skal tas med i det årlige regnskapet

12 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

13 Riksrevisjonens funn på farlig avfall • Mye bra, det går i riktig retning • Klif må skjerpe seg (ulovlig eksport, bruk av reaksjonsmuligheter)  • FM må skjerpe seg (utdaterte tillatelser, forskjellsbehandling, utnyttelse av reaksjonsmuligheter)  • Virksomheter må skjerpe seg (fortsatt mangelfull innlevering og dårlig oppbevaring) 

14 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

15

16


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Møre og Romsdal Avfallsforum 28. mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google