Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MILJØKOMMUNE.NO Nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MILJØKOMMUNE.NO Nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 MILJØKOMMUNE.NO Nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning

2 MILJØKOMMUNE.NO

3 HVA ER MILJØKOMMUNE.NO? ​ En nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning som ​ •Sier hva kommunen som myndighet kan beslutte og hvordan oppgavene kan løses •Forteller hva kommunen skal gjøre av lovpålagte oppgaver •Samler alt lovverk og alle fagområder under Miljøverndepartementet på ett sted

4 HVORFOR MILJØKOMMUNE.NO? •Kommunene har et stort ansvar innen plan og miljø •Mange opplever at de har begrensede ressurser og store fagområder •Omfattende regelverk og mange veiledere, som i dag er både spredt og uoversiktlig •All informasjon på ett sted

5 HVA FINNER DU? •Kommunens myndighet og oppgaver sortert etter tema •Forslag om hvordan oppgavene kan løses o Flytskjema for saksgang og mulige utfall o Maler for søknadsskjema og brev o Sjekklister o Gode argumenter til saksbehandlingen o Eksempler på tidligere behandlede saker o Forklaring på sentrale faguttrykk o Lenker til kartverktøy, databaser og nettportaler

6 FOR HVEM? Kommunale saksbehandlere - spesielt rettet mot små og mellomstore kommuner Også andre kan ha nytte av nettsiden • Kommunal administrasjon og politikere • Regionale myndigheter • Organisasjoner og næringsliv • Kommunens innbyggere

7 HVEM STÅR BAK?

8

9 HVA ER IKKE MED? Lover og regelverk som ikke er under Miljøverndepartementet, blant annet • Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven • Særlover om landbruk, samferdsel, energi, helse, m.m. • Samfunnssikkerhet og beredskap

10 FERDIG 1.1.2014 ​ Det er lagt opp til 3 lanseringer ​ 1. Våren 2012 ​ Ha laget et fungerende nettsted med de fleste temasider og enkelte oppgavehjelper ​ 2. Årsskiftet 2013 ​ Resten av temasidene samt flere oppgavehjelper ferdige ​ ​ 3. Årsskiftet 2014 ​ Nettsiden går over i driftsfase

11 PRODUKSJON OG KVALITETSSIKRING For å treffe målgruppens behov har prosjektet brukt • Kommunale referanser • Brukertest • Spørreundersøkelse

12 HVA INNEHOLDER TEMASIDENE? • Presentasjon av tema • Kommunens myndighet • Kommunens oppgaver • Kommunens handlingsrom

13 OPPGAVEHJELP Forslag til hvordan oppgaven kan løses • Flytskjema som viser hvert ledd i saksgangen • Hvert ledd i flytskjemaet har en tilhørende forklaring • Eksempler på gode eller typiske saker • Argumenter til begrunnelser • Lenker til veiledere eller nettsider for mer informasjon • Lenker til avsnitt i lover og forskrifter

14 FLYTSKJEMA EKSEMPEL FRA SAK OM ULOVLIGE STENGSLER

15 MALER ​ Hver oppgavehjelp har en rekke maler • Brevmaler tilpasset saken • Søknadsskjema •Veiledninger for publikum • Sjekklister til saksbehandlingen Malene vil også være tilgjengelige fra nettstedets forside, og finnes i begge målformer.

16 STØTTEFUNKSJONER • Kart og databaser; Naturbasen, Askeladden, Matrikkelen, geoNorge, grunnforurensing, m.m. • Lenker; samling av aktuelle lenker for nettsiden • Ordforklaringer; forklaring av faguttrykk i tekstene • Veiviser i miljølovverket; Miljøverndepartementets oversikt over lover og forskrifter

17 TILBAKEMELDINGER ​ Helt avgjørende at kommunene gir tilbakemeldinger ​ Bruk gjerne ”kontakt oss” for generelle spørsmål. ​ ​ Bruk gjerne kontaktskjema nederst på hver oppgavehjelp ved faglige spørsmål.

18 ILDDÅPEN! ​ Mars 2012 sender vi nettstedet til kommunale saksbehandlere for gjennomgang ​ Sammen med en spørreundersøkelse på navigering, informasjonssøk, saksbehandling og faglig innhold

19 TUSEN TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "MILJØKOMMUNE.NO Nettbasert veileder for kommunale saksbehandlere innen planlegging og miljøforvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google