Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseprogram for fylkeskommuner og kommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde Et samarbeid mellom KRD, MD, Deltasenteret,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseprogram for fylkeskommuner og kommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde Et samarbeid mellom KRD, MD, Deltasenteret,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseprogram for fylkeskommuner og kommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde Et samarbeid mellom KRD, MD, Deltasenteret, KS, Husbanken og BE

2 SLUTTSLIDE

3 Målgrupper • Fylkeskommuner og kommuner – Politikere – Rådmenn og fylkesrådmenn – Fagenheter for planlegging, utforming og drifting for bolig, bygg og uteområder – Administrasjon – Fylkeskommunale og kommunale råd og utvalg

4 Målsettinger • Hovedmål: Politikere og ansatte i kommuner og fylkeskom. skal inneha god kompetanse og rutiner på universell utforming og tilgjengelighet innenfor plan- og bygningslovens virkeområde innen 2014.

5 Delmål – Kjenne til og kunne bruke lov- og regelverkets bestemmelser om universell utforming og tilgjengelighet knyttet til bygning, anlegg og ute - områder – Ha kunnskap om hvordan universell utforming og tilgjengelighet kan implementeres i egne virkemidler – Ha høy bevissthet om betydningen av utvikling av universell utforming – Ha høy bevissthet om betydningen av utvikling av universell utforming ifm FDV.

6 Hva skal til for å få det til ? vite om forstå og kunne benytte faktisk endring bedre bygg

7 • Kunnskap om ny plan- og bygningslov og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. • Gode eksempler og generell kompetanse om lovverk. • Kompetanse om tverrfaglig samarbeid/organisering av prosjekter. • Superbruker – en å spørre Hva ønsker kommunene?

8 Hvilken form for opplæring? • Dagskurs • Etterutdanningskurs • Opplæring lokalt eller regionalt.

9 Hva ønsker og trenger kompetanseprogrammet? • Lokal forankring, uu-agent. • Ønsker å gjøre agenten god på uu. • Gjøre jobben å lett som mulig for agenten, tilrettelegge for gode arbeidsvilkår. • Ønsker så enkel organisering som mulig. • Forutsetter at agenten er ansatt i kommunen og ikke prosjektansatt.

10 Regionale uu- team Deltakere fra • Fylkeskommunen • Kommuner i fylket • Interkommunalt samarbeid • Ressurskommuner

11 Læringsmål • Forstå uu som allmennaktivitet og som strategi for likeverd • Kjenne til og kunne bruke lov og regelverk som gjelder uu og tilgjengelighet i bygning, anlegg og uteområder • Besitte prosesskompetanse, bygge arenaer, benytte ressurser i lokalsamfunnet • Ha bestillerkompetanse på uu

12 Oppgaver agenter • Være k5 representant lokalt • Stimulere til lokale kurs – kommune - bransje • Holde foredrag – dagskurs • Være den man kan spørre • Reise faglige diskusjoner • Delta i faglig fellesskap i team • Melde fra om behov for veiledninger ++

13 Ny designfilosofi • Helhetlig grep • En løsning istedenfor to • Brukerkunnskap • Planleggings-prinsipper • Ny grammatikk • Estetikk og funksjon • Bra for alle, nødvendig for noen

14 Hva er morsomt med uu • Lyst til lære mer?


Laste ned ppt "Kompetanseprogram for fylkeskommuner og kommuner om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde Et samarbeid mellom KRD, MD, Deltasenteret,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google