Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Midtveishøring på veien mot forvaltningsplan Høringsfrist 31.12.12 www.vannportalen.no Arne Magnus Hekne, miljørådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Midtveishøring på veien mot forvaltningsplan Høringsfrist 31.12.12 www.vannportalen.no Arne Magnus Hekne, miljørådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Midtveishøring på veien mot forvaltningsplan Høringsfrist 31.12.12 www.vannportalen.no Arne Magnus Hekne, miljørådgiver Elverum, 21.11.12

2 Generelt om VRM sitt dokument VVS Glomma VVS Västerhavet vattendistrikt, Norge VVS Bottenhavet vattendistrikt, Norge

3 Resultat av innspill fra hvert enkelt vannområde. Består av to deler: 1. VVS for vannregion Glomma 2. Separate VVS-dokumenter fra hvert vannområde Vesentlige vannforvaltningsspørsmål- Vannregion Glomma

4 Høringsfrist 31.12.12 Mål med høringen: (klippet fra forord, signert Per Inge Bjerknes, leder for vannregion Glomma) Vesentlige vannforvaltningsspørsmål- Vannregion Glomma

5 Dokumentet som foreligger til høring vil ikke bli revidert på bakgrunn av høringsuttalelser. Ferdig dokument vil være nåværende dokument med alle høringsuttalelser vedlagt. Dokumentet(ene) skal ikke vedtas av fylkestingene i motsetning til forvaltningsplanen. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål- Vannregion Glomma

6 Beskriver de viktigste utfordringene med forvaltningen av vannressursene i vannregionen. Er en oppsummering av miljøtilstand jf. karakteriseringsarbeidet, viktigste påvirkninger, interesser og hensyn som vil bli vektlagt i det videre arbeidet med planen. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål- Vannregion Glomma

7 Ca. 39 % av vannforekomstene er karakterisert med moderat økologisk tilstand eller dårligere Mangler fortsatt mye kunnskap om kjemisk tilstand. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål- Vannregion Glomma

8 Ca. 50 % av vannforekomstene står i fare for å ikke nå miljømålene innen 2021 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål- Vannregion Glomma

9

10 Hovedutfordringer i vannregionen:

11 Ulike brukerinteresser i vannregionen Vesentlige vannforvaltningsspørsmål- Vannregion Glomma

12 Eksempler på mål og interessekonflikter Økt produksjon av fornybar energi Økt matproduksjon Flom og erosjonssikring Vesentlige vannforvaltningsspørsmål- Vannregion Glomma

13

14

15

16

17

18

19 Utviklingstrekk: -Befolkningsøkning -Nedbygging, tette flater, industri, samferdsel -Utslipp -Mål om å øke landbruksaktivitet, husdyr og planteproduksjon -Økt avrenning -Klimautfordringer, flere flommer og mer flomutsatt areal -Økt avrenning -Utvikling av vannforekomstenes egenskaper som resipient over tid

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Utviklingstrekk: -Befolkningsøkning -Nedbygging, tette flater, industri, samferdsel -Utslipp -Mål om å øke landbruksaktivitet, husdyr og planteproduksjon -Økt avrenning -Klimautfordringer, flere flommer og mer flomutsatt areal -Økt avrenning -Utvikling av vannforekomstenes egenskaper som resipient over tid -Turisme, økt bruk av hytter, nye hytter -Utslipp -Etter hvert mange gamle anlegg

29

30

31

32

33

34

35 Utviklingstrekk: -Befolkningsøkning -Nedbygging, tette flater, industri, samferdsel -Utslipp -Mål om å øke landbruksaktivitet, husdyr og planteproduksjon -Økt avrenning -Klimautfordringer, flere flommer og mer flomutsatt areal -Økt avrenning -Utvikling av vannforekomstenes egenskaper som resipient over tid -Turisme, økt bruk av hytter, nye hytter -Utslipp -Etter hvert mange gamle anlegg

36

37 Uavklarte problemstillinger- Felles for alle


Laste ned ppt "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Midtveishøring på veien mot forvaltningsplan Høringsfrist 31.12.12 www.vannportalen.no Arne Magnus Hekne, miljørådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google