Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan for VA i Svelvik kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan for VA i Svelvik kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan for VA i Svelvik kommune
En operativ handlingsplan med prioriterte tiltak som oppfølging av GVD hovedplanen Sommerseminar GVD 14/6 2012 Sivilingeniør Carl Nelin Fagleder VA – Svelvik kommune

2 Bakgrunn Svelvik kommune vedtok GVD-hovedplanen for vann og avløp i Drammensregionen 7/ GVD følger opp hovedplanen med viktig innsats i Svelvik kommune, blant annet: Lekkasjekontroll Tilsyn med avløp i spredt bosetting Nettverk for avløpsrensing Problemstilling: Hovedplan lite anpasset for den enkelte kommunen. Behov for organisering og beskrivelse av hva som er de viktigste utfordringene i Svelvik. Hvordan takler vi utfordringene?

3 Hovedstrategier: Øke innteksgrunnlaget.
Utnytte Røysjø og unngå investeringer i Blindevannverket. Styrke lekkasjekontroll og styrke dokumentasjon på forbruket. (Sonevannmålere!) Fokus på alvorsgrad i utslippene. Streng prioritering av ledningsfornyelse.

4 Øke innteksgrunnlaget
En del boliger og hytter har innlagt vann uten å være fullverdige VA-abonnenter. Kontoret for tilsyn av spredt avløp i Lier er i gang med å sjekke inntektsgrunnlag og abonnenter. Områder med spredt bosetting og hytter kan og bør kobles til kommunalt nett. Dette gir nye inntekter. Husvannmålerprosjektet gir også en opprydding. Ganske tidskrevende men nytten er stor.

5 Røysjø vann til Svelvik?
”Hovedvannforsyningen må utnytte Røysjø og unngå investeringer i Blindevannverket.” Høyt fargetall med en stigende trend. En dialog med Glitrevannverket er startet. Neste fase: Glitre er i gang med en vurdering av mulighetene å forsyne Svelvik og Sande. Blindevannverket ser på kostnader før fargefjerning Dialog med Drammen kommune om sjøledning.

6 Lekkasjekontroll og forbedret vannforbruks oversikt
Sonevannmålere og husvannmålere! Løsning på flere problem: Bedre tilstandsdokumentasjon i forkant av investeringer i ledningsfornyelser. Oversikten på vanndistribusjonsmengder og lekkasjer blir mye bedre. Raskere indikasjon på ledningsfeil Mer om dette senere.

7 Fokus på alvorsgrad i utslip
”For alle nødoverløp og regnværsoverløp skal vi ha en årsrapport som viser overløpstiden og en skjønnsmessig vektlegging av utslippets betydning (sted, dyp, nærhet til badeplasser, annen vurdering av betydning)” Jmf: Stavanger modell Nødoverløp (pumpestasjoner) Regnværsoverløp

8 Stavanger modell Karakter for hvert overløp i tre konsekvensgrupper
Nærhet til badeplasser (0-7) Resipient (0-5) Utslipspunkt:

9 Stavanger modell

10 Stavanger modell Røde felt – Vurdere tiltak, feilsøke.
Gule felt – Hyppigere besøk. Grøne – Generelt problemfrie, forstyrer pt ikke miljø og omegn.

11 Prioritering av ledninger
Vurdering av tiltak på ledninger Hovedutfordring: Velge faktorer til å rangere ledninger som er i behov av tiltak Type funksjon (hoved- eller fordelingsledning, antall abonnenter) Material (Alder) Lekkasjer (brudd), Tette ledninger Andre/nye behov av tiltak Ønske fra vei avdelingen (Henvendelser fra abonnenter) ”Rett ledning, til rett tid og med rett metode” – Live Johannesen 5/6-12

12 Konklusjon - VA avdelingen veien videre
Prioriterte hovedoppgaver Videre oppfølging Handlingsprogram som oppfølging av GVD planen for VA Starte en dialog vedrørende Røysjøvann Statusvurdering alle typer overløp Prioritets vurdering av tiltak Få på plass sonevannmålere Oppgradering og sanering av ledningsnett iht tiltaksplan Se over inntektsgrunnlaget Gjennomføring ihthandlingsprogrammet. Årlig rapport vedrørende status. Ev. dialog med Drammen og videre dialog med Glitrevannverket. Vurdere tiltak Rørinspeksjon avløp (og vann) Måling og oppfølging av resultater Årlig ledningsfornyelse på minst 1 % Kontinuerlig oppfølging

13 ”Det er i planleggingen en gjør de største gevinstene” -VA nestor Roar Finsrud- 6/6 – 2012

14 ”Å snakke VA med Christen Ræstad er som at drikke vin og spise ost i Toscana. En fornøyelse og en nytelse” Carl Nelin 14/6 – 2012


Laste ned ppt "Handlingsplan for VA i Svelvik kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google