Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Assisterende direktør Knut-Inge Klepp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Assisterende direktør Knut-Inge Klepp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Assisterende direktør Knut-Inge Klepp

2 Helsedirektoratets visjon og mål Visjon: God helse- gode liv Hovedmål: Flere leveår med god helse Noen langsiktige mål: Helse- og omsorgstjenestene er tilgjengelig for alle, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsnivå. Redusere sosiale helseforskjeller, redusere forskjeller i sykelighet og dødelighet etter sosioøkonomisk status, minoritetsgruppetilhørighet og sosial tilknytning.

3 Innvandrerbefolkningen I dag er ca. 13,2 pst av Norges befolkning enten innvandret selv eller født i Norge med innvandrerforeldre. Særlig i østlandsområdet utgjør innvandrere en høy andel av pasientgrunnlaget. Innvandrerbefolkningen er heterogen og har ulik grad og typer av helseutfordringer

4 Intern strategi for likeverdige helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet har utarbeidet en intern strategi med handlingsplan for å styrke arbeidet med likeverdige tjenester Eksempel på mål og tiltak på folkehelseområdet: Informasjon og kommunikasjon om kosthold og ernæring til innvandrerbefolkningen skal være tilrettelagt Informasjonsfilm om kostholdsråd til muslimer i ramadan. Distribueres på www.helsenorge.no og www.helsedirektoratet.nowww.helsenorge.no www.helsedirektoratet.no

5 Likeverdige helse- og omsorgstjenester Tjenestene må ta inn over seg mangfoldet i befolkningen Særskilt prioritere oppmerksomhet og ressurser for at tjenestene skal være likeverdige Likeverdige tjenester ikke det samme som like tjenester Tjenestene må tilpasses de ulike innvandrergruppenes spesielle behov

6 Tilgjengelige helse- og omsorgstjenester Sikre god kjennskap til helse- og omsorgstjenestene Sikre at brukere/pasienter og pårørende har tilstrekkelig kunnskap om rettigheter Språklig tilrettelegging Helsepersonells holdninger til innvandrere og kunnskap om migrasjon og helse

7 God kommunikasjon via tolk God kommunikasjon er avgjørende for god behandling. Mangelfull kommunikasjon kan ha alvorlige konsekvenser Kommunikasjon via tolk gir bedre og sikrere behandling og større pasienttilfredshet. Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene

8 Behov for tilrettelegging Eksempel: svangerskapsdiabetes Betydelig høyere hos kvinner fra sør-øst Asia Tilrettelagte tiltak - kostholdsgrupper - gruppeundervisning med tolk - turgrupper, tilpasset trening Gode eksempler – Groruddalen STORK prosjektet, Diahelse Drammen, samt flere frisklivssentraler i Oslo

9 Kulturforståelse og sensitivitet Helsepersonell må møte pasienter med kulturforståelse- og sensitivitet Religiøs tro utgjør en viktig del av livet for mange Viktig med kunnskap om religiøs tro og praksis og betydningen for helse Gi råd og veiledning innenfor rammene av den enkeltes tro og tilhørende praksis Dra nytte av flerkulturell kompetanse til helsepersonell med innvandrerbakgrunn og innvandrermiljøene

10 Viktig å gi gode råd Mange helseutfordringer knyttet til det å faste Bryte myter Helsepersonell har et avgjørende ansvar Gi de samme rådene!


Laste ned ppt "Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Assisterende direktør Knut-Inge Klepp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google