Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randi Irene Tone Olav Duun videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randi Irene Tone Olav Duun videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Randi Irene Tone Olav Duun videregående skole
”vi får fordype oss i det yrket som vi vil bli, slik at vi kan kjenne ekstra etter om det er det vi vil bli” elevsitat

2 Problemstilling Hvordan organisere prosjekt til fordypning for egne elever?
Målsetting Utvikle gode veiledningsstrategier Organisere veiledning opp mot enkelteleven ”Løfte” faget for elevene God fagopplæring til alle Fokuset i oppgavene ligger på hva eleven skal kunne/skal ha lært etter endt oppgave Utvikle og innføre verkstøykasser for grunnleggende teknikker i flere fag

3 Nåsituasjonen i klassen mars 2008
1,5 klasse – 20 elever Vi har elever mellom 16 og 28 år Jentedominans, men vi har også to gutter! Noen av elevene visste hva de ville da de startet, hovedvekt av disse vil bli frisører Elevene har i tillegg til frisør vært innom fag som kjole- og draktsøm, aktivitør, blyglasshåndverker, børsemaker, strikkefaget. Flere elever har avsluttet tidligere påbegynt utdannelse på andre programområder.

4 Rammer og organisering
Sammenslått gruppe som har ett hovedrom + tilgang til verksteder og grupperom Stort sett ”tolærer” i programfag og prosjekt til fordypning Lærerne har ulik yrkesbakgrunn/fagutdannelse Aktivitør med yrkesfaglærer utd., frisør, klær- og kostymedesigner, faglærer i forming. Faget er for VG1 og VG2 lagt til en dag i uka, fredag. Elevene kan velge fordypning blant alle fagene som kommer inn under design og håndverk, totalt 47 fag + kryssløp. I tillegg kan de som velger nytt VG1 velge fordypning innen andre programområder, f. eks medier og kommunikasjon Ulike tidsfrister på prosjektene

5 Arbeidsformer Individuelle prosjekter Tilbakemelding fra elevene:
Sitat: ” når jeg får holde på med det jeg liker best blir det en god avlastning til alt det andre” ”det at vi kan fordype oss i det vi kan velge på VG2” ”muligheten til å utforske de ønskene man har innen de forskjellige yrkene” ”at jeg kan lære mer om det jeg kanskje kommer til å ta en utdannelse i” Arbeidspraksis, skole/bedrift ”gode muligheter både gjennom utplassering og på skolen” ”jeg har fått jobbe med det jeg vil og valgt det meste selv” Gruppearbeid mest i starten på skoleåret

6 Kompetanse- og læringsmål
Vår praksis i dag: Eleven velger fag og kompetansemål på VG3, de lager egne læringsmål og setter disse ut i praksis. Eleven planlegger, gjennomfører og evaluerer egne prosjekter Planlegging: Elevene får tidsfrist for innlevering av kompetansemål og læringsmål Lærer går gjennom oppgaven i plenum og veileder hver enkelt elev Eks fra tekstiloppgave: Elevene har ikke erfaring med verken teknikk, materiale eller mønster. Elevene fikk individuell veiledning. Felles innføring i grunnleggende teknikker. Hvilke kompetanse har eleven behov for ? Årsplan må prioriteres.

7

8

9

10 Vår erfaring i dag: Vi ser at elevene har vanskelig for å gå inn i planene og finne relevante mål og omsette disse i praktisk arbeid, dette bekreftes også i undersøkelsen vi gjorde blant elevene. ”Hva er din største utfordring i faget PTF?” 10 av 14 har svart: ”å planlegge arbeidet og gjennomføre det slik at jeg blir ferdig innen fristen jeg har satt meg”. 7 av 14 har svart: ”å velge kompetansemål fra læreplanen” 5 av 14 har svart: ”å velge ut hva jeg skal arbeide med ut fra valgte mål fra læreplanen” 5 av 14 har svart: ”at utfordringen er å presentere det ferdige arbeidet” 4 av 14 har svart: ”å velge hvilket yrke jeg skal fordype meg i”

11 Fag – kompetansemål – læringsmål utførelse – vurdering Ønsket situasjon Velg hva du vil gjøre, fag (læringsmål) – utfør –dokumenter, FIFF -kompetansemål

12 Momenter for videre arbeid
Refleksjon ut fra erfaring Har vi hatt god nok veiledning opp mot den enkelte elev i forhold til kompetansemålene? Hva med presentasjon/erfaringsdeling Målsetting Endre veiledningsstrategi – stramme opp Dele inn i fagrelaterte grupper med en ansvarlig lærer som veileder. Fast veiledningstid (i grupper/individuelt) Presentasjon i ”egne” grupper – trygghet

13 Oppgavemodeller Tema- ”Ferdig pakke” oppgave Yrker med gitte
Åpen oppgave Tema- oppgave ”Ferdig pakke” Yrker med gitte kompetansemål og læringsmål Arbeidspraksis Individuelt/ gruppe

14 Vilkår Vilkår som må være tilstede for at vi skal kunne organisere som vi ønsker: ”Spissede” team – stabile team med bred fag- og yrkeskompetanse Bedre utnyttelse av ressursene i teamet Mulighet for å periodisere undervisningen etter behov, også fellesfagene Teamet må få større innflytelse når det gjelder planleggingen/organiseringen av skolehverdagen, også når det gjelder det økonomiske. Hovedfokus på fag og ikke på administrative/andre oppgaver Ressurs ut fra de arbeidsoppgaver vi gjør utover undervisning Samarbeid skole/ næringsliv, Intensjonsavtaler med ”utvalgte”/interesserte bedrifter Elevforutsetninger – motiverte elever

15 Eksempel på deler av elevlogg

16

17


Laste ned ppt "Randi Irene Tone Olav Duun videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google