Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

« gir medlemmene en bedre hverdag». 2 Saker 21.02.13 • Kort presentasjon av prosjekt og styringsgruppe • Innmeldingsskjema kvinnenettverk • Kommende seminar/kurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "« gir medlemmene en bedre hverdag». 2 Saker 21.02.13 • Kort presentasjon av prosjekt og styringsgruppe • Innmeldingsskjema kvinnenettverk • Kommende seminar/kurs."— Utskrift av presentasjonen:

1 « gir medlemmene en bedre hverdag»

2 2 Saker 21.02.13 • Kort presentasjon av prosjekt og styringsgruppe • Innmeldingsskjema kvinnenettverk • Kommende seminar/kurs • Kartlegging «Kvinners preferanser for valg av Narvikregionen?»

3 3 « gir medlemmene en bedre hverdag» Krav om kjønnsfordeling Menn styrer aksjeselskapene (SSB 06.06.2012) Fordelingen mellom mannlige og kvinnelige styrerepresentanter har ikke endret seg de siste årene. 8 av 10 styrerepresentanter i aksjeselskap er menn, mens det er 6 av 10 i allmennaksjeselskap. • I aksjeselskapene (AS) er 17% av styrerepresentantene kvinner. • 72% av aksjeselskapene har bare mannlige styrerepresentanter. Få kvinner er daglige leder (SSB 06.06.2012) Også delen aksjeselskap som har en kvinne som daglig leder, er uforandret på 15 prosent. Kvinner leder 6 av 10 aksjeselskap innenfor annen tjenesteyting og ca 4 av 10 innenfor helse- og sosialtjenester. Andelen kvinnelige ledere i ASA ligger på 8%.

4 4 « gir medlemmene en bedre hverdag» Kvinner ikke nok synlig NRNF gjennomfører en rekke kurs, møter og seminarer med fokus på områder som er aktuelle for næringslivet i regionen. Vi har de siste årene registrert en svært lav kvinneandel på våre arrangementer og arenaer - til tross for at vi har fokus på å innkalle like mange kvinner som menn. Regionen mangler et nettverk som kan synliggjøre den kompetanse som finnes blant kvinner i regionen. Her er aktuelle kandidater for styreverv som ikke er godt nok kjent.

5 5 « gir medlemmene en bedre hverdag» Noen regioner har lykkes De regioner som har lykkes med rekruttering av kvinner i styrer og ledelse har jobbet bevisst på dette området, etablert kvinnenettverk og CV- databaser for kvinnelige styrekandiater. En av regionene som har lykkes er Trondheimsregionen - som i 2007 etablerte Gronett (http://www.gronett.no)http://www.gronett.no Dette prosjektet er et godt eksempel på en modell som kan være riktig også for Narvikregionen

6 6 « gir medlemmene en bedre hverdag» Gronett.no

7 7 « gir medlemmene en bedre hverdag» Mål/Visjon Hovedmålsetting "Bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes, gjennom et forretningsnettverk for kvinnelige nøkkelpersoner i nærings- og arbeidslivet." Delmål • Felles arena for nettverksbygging og aktiviteter • CV database styrekandidater • Kurs og seminar som passer for nyetablerte og kvinner som er godt i gang med sin virksomhet og ønsker å bli større. Visjon Kvinnenettverket i Narvikregionen skal bidra til: • Kvinners vekst • Inspirasjon • Forretningsmuligheter • Profesjonell støtte

8 8 « gir medlemmene en bedre hverdag» Aktiviteter i prosjekt • Kartlegge representanter i regionen - Antall kvinner med styrekompetanse - Antall kvinner i nøkkelposisjon - deres alder/kompetanse/stilling - Høste erfaringer fra andre sammenlignbare nettverk • Etablere driftsorganisasjon for nettverket - Ressursgruppe m/eget styre i NRNF • Utarbeide kommunikasjonsplan for nettverket • Etablere nettsider og CV database over styrekandidater • Utarbeide handlingsplan

9 9 « gir medlemmene en bedre hverdag» Styret i ressursgruppen

10 10 « gir medlemmene en bedre hverdag» Aktuelle aktiviteter 2013 2-dagers kurs i presentasjonsteknikk 29. – 30. april: • Positiv opplæring, kr 39.000,- + 295,- per deltaker • Talefot v/Marianne Østengen, kr 36.000,- • It’s people (to kursledere), kr 60.000,-

11 11 « gir medlemmene en bedre hverdag» Aktuelle aktiviteter 2013


Laste ned ppt "« gir medlemmene en bedre hverdag». 2 Saker 21.02.13 • Kort presentasjon av prosjekt og styringsgruppe • Innmeldingsskjema kvinnenettverk • Kommende seminar/kurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google