Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alle ansatte må involveres Hvordan tilrettelegge HMS-arbeidet i mindre energibedrifter? Rica Nidelven Hotel Trondheim, 26. – 27.januar 2011 Eirik Jørum,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alle ansatte må involveres Hvordan tilrettelegge HMS-arbeidet i mindre energibedrifter? Rica Nidelven Hotel Trondheim, 26. – 27.januar 2011 Eirik Jørum,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alle ansatte må involveres Hvordan tilrettelegge HMS-arbeidet i mindre energibedrifter? Rica Nidelven Hotel Trondheim, 26. – 27.januar 2011 Eirik Jørum, ECgroup

2 Innhold 1.HMS i energibedriften 2.Kartlegging 3.Handlingsplan 4.Oppfølging 5.Organisering 6.Utfordringer

3 Alle energibedrifter er pålagt å følge Arbeidsmiljølovens internkontrollforskrift for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø Manglende kontroll og oppfølging av HMS i energibedriften kan få store konsekvenser dersom en uønsket hendelse inntreffer HMS-arbeidet må settes i et system og alle ansatte må involveres, både i forhold til kartlegging, handlingsplan og oppfølging Et HMS-system er ingen garanti for at ulykker ikke inntreffer, men hensikten er å redusere risikoen 1. HMS i energibedriften

4 2. Kartlegging Forankring/ansvar  HMS-arbeidet må forankres i styret, ledelsen og hos de ansatte  HMS bør inngå som et sentralt punkt i bedriftens strategiplan  Ha en klar og tydelig ansvarsfordeling av HMS-arbeidet  Etabler konkrete rutiner for styrerapportering av HMS Involvere/Diskutere  Involver alle ansatte for å sikre at HMS-arbeidet blir godt implementert  Ha gjerne HMS som fast tema på periodiske møter

5 2. Kartlegging forts. Kartlegging innebærer å skaffe oversikt over:  Hvilke lover og forskrifter som gjelder for vår energibedrift  Hvilke farer og forhold som innebærer risiko for skader og sykdom  Hvilke rutiner som er på plass og hvilke som mangler Energibedriften må ha et system for risikovurdering og sikker jobb-analyser Energibedrifter med minst femti ansatte må ha et Arbeidsmiljøutvalg Alle bedrifter som har mer enn ti ansatte må ha et verneombud Fra 2010 er alle energibedrifter pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste

6 3. Handlingsplan En handlingsplan skal sørge for at HMS-arbeidet blir ivaretatt og fulgt opp Ledelsen må fremstå som gode rollemodeller og ha fokus på intern motivasjon Handlingsplanen bør omfatte:  Problemområder/hovedmål  Delmål  Tiltak  Tidsplan  Ansvar  Kvittering for utført

7 4. Oppfølging Et robust og levende HMS-system krever at handlingsplanen blir fulgt opp og evaluert Et HMS-system som ikke er i bruk gjør ingen nytte for seg i forhold til å forebygge skader eller sykdom Oppfølgingen innebærer å:  Sørge for kontinuerlig opplæring og oppfølging  Ha et system for avvikshåndtering  Gjennomføre årlige vernerunder  Gjennomføre årlig revisjon

8 5. Organisering Internkontrollforskriften krever en kartlegging av hvordan HMS- arbeidet er organisert i bedriften Eksempler på måter å organisere HMS-arbeidet:  Et overordnet HMS-utvalg bestående av ansatte fra flere områder i bedriften  En HMS-sjef som er ansvarlig for alt HMS-arbeid i bedriften HMS-arbeidet skal forankres i øverste ledelse Finn ut hvilken løsning som passer best for din bedrift!

9 6. Utfordringer Hvordan etablere en kultur blant de ansatte for at HMS er viktig? Hvordan sørge for at avvik blir rapportert og behandlet? Hvordan sikre tilgang til og bruk av systemene på alle nivåer i bedriften? Hvordan måle at HMS virker?


Laste ned ppt "Alle ansatte må involveres Hvordan tilrettelegge HMS-arbeidet i mindre energibedrifter? Rica Nidelven Hotel Trondheim, 26. – 27.januar 2011 Eirik Jørum,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google