Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008 2. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008 2. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008 2. april 2008

2 2 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Hvorfor bidrar Regjeringen? Slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape AFP videreføres, men må tilpasses når folketrygden endres Alderspensjon og AFP kan fritt kombineres med arbeid uten avkorting God for alle parter: – Arbeidstakerne får god tidligpensjon – Landet får et bærekraftig pensjonssystem

3 3 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Stortingets pensjonsforlik AFP skal bidra til god tidligpensjon fra 62 år, og understøtte målene for et nytt pensjonssystem AFP videreføres som et påslag til alderspensjonen i folketrygden Bred prosess med partene

4 4 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Henvendelse fra LO og NHO 2. april 2008 Utgangspunkt : – Bygge på AFP-utvalget – Tjenes opp over alle år med arbeid fram til 62 år – Utbetales som påslag – øker ved senere uttak fram til 70 år Utfordringer: – Pensjonsnivå ved 62 år kan bli lavere enn i dag for de første 62-åringene fra 2010 – De med opptjening i dagens folketrygd har dårligere mulighet til å motvirke levealdersjusteringen – Kort tid til pensjonsreformen iverksettes

5 5 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Problem: 62 åringene får mindre enn i dag I tillegg: levealdersjusteringen større effekt

6 6 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Regjeringens bidrag Et kompensasjonstillegg i tillegg til AFP-påslaget Alders- pensjon AFP-påslag Kompensasjons- tillegg Gradvis innfasing av levealdersjustering i folketrygden Bidrar til en ny tilpasset AFP

7 7 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Ny tilpasset AFP Tjenes opp med 0,314 pst. av årlig inntekt fram til fylte 62 år, opp til 7,1 G Utbetales som livsvarig påslag til alderspensjonen 19 200 kroner høyere før enn etter fylte 67 år Øker ved senere uttak, men ikke etter 70 år Kombineres med arbeid uten avkorting Reguleres som inntektspensjon i ny alderspensjon Fra 1948-kullet ny AFP - tidligere årskull dagens AFP

8 8 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Kompensasjonstillegg til personer med ny AFP Til personer med ny AFP og dagens folketrygd Senere uttak gir høyere tillegg 10 000 kroner for 62-åringer i 2010 (født i 1948) Øker med 400 kroner for hvert årskull tom 1953-kullet Skattefritt og betales av staten Fases ut i takt med dagens folketrygd Dekker differansen mellom nytt og dagens system de første årene fra 2010

9 9 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Utgangspunkt: – Høringsnotatet bygger på faktisk levealdersutvikling Ny regel: – Levealdersjusteringen skal ikke øke mer enn 0,5 pst. fra ett årskull til det neste - virkning for opptjening i dagens folketrygd Regelen fases ut over 10 år: – Erstattes gradvis med faktisk levealdersutvikling Gradvis innfasing av levealdersjusteringen

10 10 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Folketrygd og AFP – like god eller bedre… Inntekt 5 G, 40 år ved pensjonering, enslig,1948-kullet

11 11 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Lønner seg å arbeide lenger Inntekt 5 G, 40 år ved 62 år, enslig,1948-kullet

12 12 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Samme fordelingsprofil som dagens AFP 40 års opptjening, enslig, 1948-kullet

13 13 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Samlet årlig pensjon etter skatt sammenliknet med i dag 194819491950195119521953 Ved 62 år +900+1000+1100 Ved 67 år +900+1000+1100 +1200+1100 Enslig med jevn inntekt på 5 G i 40 år. Kroner

14 14 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Kostnader ved gradvis innfasing av levealdersjustering Høyere kostnader enn i høringsnotatet: Max 3,5 mrd. kr årlig i 2030 2010–2050: I snitt 2,0 mrd. kr årlig Liten forskjell i 2050 Utgifter til alderspensjon 2010–2050

15 15 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Kostnader ved ny AFP Videreføring av statens bidrag til AFP (øker til 2 mrd. årlig i 2040) Kompensasjonstillegg: – Maksimalt vel 700 mill. per år i 2023 – Akkumulert 14 ½ mrd. til 2050

16 16 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Nasjonalt forlik om pensjon AFP sikres – slitne arbeidstakere skal kunne gå av ved 62 år uten å tape Full adgang til å kombinere arbeid og pensjon Bidrar til et rettferdig og bærekraftig pensjonssystem


Laste ned ppt "Nasjonalt forlik sikrer fortsatt god AFP Lønnsoppgjøret 2008 2. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google