Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forsterket levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon Pensjonsseminaret 13. januar 2014 LO i Oslo/Forsvar offentlig pensjon Jan Mønnesland, pensjonsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forsterket levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon Pensjonsseminaret 13. januar 2014 LO i Oslo/Forsvar offentlig pensjon Jan Mønnesland, pensjonsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forsterket levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon Pensjonsseminaret 13. januar 2014 LO i Oslo/Forsvar offentlig pensjon Jan Mønnesland, pensjonsutvalget i Landslaget for offentlige pensjonister

2 Nye regler for tjenestepensjonen til årskull med ny opptjening i folketrygden Departementets forslag, presentert for organisasjonene 18. desember 2012: levealdersjusteringen av tjenestepensjonen skal skje ved delingstall, mot i dag ved forholdstall Organisasjonenes svar: reagerer på mange aspekter men ingen reaksjon på forslaget om ny levealdersjustering Virkning: opp mot 9 prosent lavere pensjon pga endret levealdersjustering isolert

3 Forholdstall: Satt lik 1 for 1943-kullet ved avgang 67 år Øker med økende levealder etter avgang - for årskullet ved gitt avgangsalder - for den enkelte ved tidligere avgang Opptjent pensjonen deles på forholds- tallet før utbetaling

4 Delingstall: Satt lik 13,42 for 1943-kullet ved avgang 67 år Øker med økende levealder etter avgang - for årskullet ved gitt avgangsalder - for den enkelte ved tidligere avgang Medregnet arvegevinst (økende delingstall ved redusert dødelighet for yrkesaktive) Opptjent pensjonskapital deles på delingstallet før utbetaling

5 Beregningen: basert på tilbakegående snitt Både forholdstall og delingstall fastlegges ut fra dødelighetsstatistikk tom året årskullet fyller 60 Publiseres sommeren før årskullet fyller 62 Beregnes ut fra 10 års tilbakegående snitt ved fyllte 60 år

6 Forventet gjenstående levealder for en fra 43-kullet som går av ved 67 år i 2010. Ulike beregningsopplegg: faktisk 2010, faktisk ved 60 år (i 2003), tilbakegående snitt i 3, 5 og 10 år fram til 2003

7

8 Protest mot forsterket levealders- justering: forhandlingene om ny privat AFP våren 2008 Krav: skal ny privat AFP godtas må levealders- justeringen dempes Gjennomslag: regjeringen godtok skjerming i forholdstallene. NB: ikke i delingstallene Skjermingen gir maks vekst i forholdstallet på 0,5 pst tom 1949-kullet, med gradvis avdempet skjermingen fram til 1958-kullet Får varig effekt ved at forholdstallene videre økes fra skjermet utgangsnivå

9

10 Årskull19631973198319932003201320232033 Tap i prosent 6,26,87,37,88,18,48,78,9 Tap ved overgang fra forholdstall til delingstall. Folketrygden. Avgang 67 år, etter årskull. Prosent av ytelsen ved bruk av forholdstall

11 Tilsiktet effekt Høringsnotat januar 2008: Innstramming pga. tilbakegående snitt: 5 mrd. kr eller 2,5 prosent i 2050 Innstramming pga innføring av arvegevinst: 5 mrd. kr eller 2,5 prosent i 2050 Til sammen: 10 mrd. kr eller 5 prosent i 2050 Løfte om at disse midlene på en eller annen måte skal tilbakeføres. NB!!!

12 Sterkere effekt enn anslått av departementet? Departementet anslår effekten for kalenderåret 2050 En stor andel av pensjonistene vil da tilhøre årskull fra før 1963, og ha hele eller deler av sin pensjon beregnet ved forholdstall, uten arvegevinst Naturlig at årskulleffekten må bli sterkere enn effekten på utbetalingene i 2050 alene

13 Departementets opplegg for ny offentlig tjenestepensjon A) Først avgrenses del delen av folketrygdens pensjonsbeholdning som skal samordnes (forslag: 98 pst minus 2,5 G) B) Denne omregnes til årlig ytelse ved å dividere med delingstallet C) Brutto tjenestepensjon på delingstallet dividert på 13,42 D) Deretter trekker en ut samordningsdelen fra folketrygden (fra trinn B))

14 Hvorfor gå over til delingstall for offentlig pensjon? Forholdstall brukes ved årlige ytelser (privat AFP, offentlig tjenestepensjon, gammel folketrygd) Delingstall brukes ved pensjonsbeholdning (ny folketrygd) Når en konverterer folketrygdens beholdning til årlig ytelse før samordning, er det naturlig å justere ved forholdstallet Tre grunner til at departementet likevel vil bruke delingstallet: - reduserer samlet ytelse med opp til 9 prosent - har et ønske om gradvis avvikling av forholdstallet - forholdstall vil øke utgiftene til offentlige pensjonsordninger

15 Effekter for privat AFP Hvis departementet lykkes i å justere offentlig pensjon med delingstallet, bli privat AFP eneste ordning med forholdstall Lite sannsynlig at dette vil vare, en vil etter all sannsynlighet prøve å få også denne ordningen over på delingstalljustering Dermed har en mistet en vesentlig del av det en oppnådde ved AFP-forhandlingene i 2008.

16 Er garantipensjon-modellen et alternativ? Folketrygdens garantipensjon er en årlig regulert ytelse Reguleres med lønnsveksten og levealdersjusteres Justeres med forholdstallet fram til 1962-kullet Fra 1963-kullet: bruker forrige års nivå justert med relativ årlig endring i delingstallet Unngår ekstrainnstrammingen i delingstallet de første årene, samtidig som en avvikler bruken av forholdstall etter 2040


Laste ned ppt "Forsterket levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon Pensjonsseminaret 13. januar 2014 LO i Oslo/Forsvar offentlig pensjon Jan Mønnesland, pensjonsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google