Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASVL 22. oktober 2009 OfTP – løsning og kostnader ved direktør Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASVL 22. oktober 2009 OfTP – løsning og kostnader ved direktør Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ASVL 22. oktober 2009 OfTP – løsning og kostnader ved direktør Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse

3 Opptjeningsmodeller. Avgang 67 år Ny folketrygd % Privat AFP % OfTP regjering.s forslag % SUM % Årlig opptjening < 7,1G 1,350,3140,422, års opptjening < 7,1 G 5412,5616,883,2

4 Opptjeningsmodeller. Avgang 67 år Ny folketrygd % Privat AFP % OfTP regjering.s forslag % SUM % Årlig opptjening < 7,1G 1,350,3140,422, års opptjening < 7,1 G 5412,5616,883,2 Årlig opptjening > 7,1G 0 0 1,77 40 års opptjening > 7,1 G ,8

5 Tariffoppgjøret: Offentlig sektor: Dagens regler for offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor videreføres…. = 66% brutto Privat sektor: - ny AFP i privat sektor = livsvarig - privat tj.p = innskuddsp. eller hybrid?

6 Kun en yrkeskarriere – 30 og 41 år. Avgang 65 år Yrkes- karriere: - år opptj. Ny folketrygd % OfTP % Privat AFP % Privat tjenestep. % SUM % 30 år OfTP år OfTP

7 Kun en yrkeskarriere – 30 og 41 år. Avgang 65 år Yrkes- karriere: - år opptj. Ny folketrygd % OfTP % Privat AFP % Privat tjenestep. % SUM % 30 år OfTP år OfTP år privat tj.p år privat tj.p

8 Avslutte i offentlig eller privat sektor?

9 To karrierer; offentlig og privat. Avgang 65 år Yrkes- karriere: - år opptj. Ny folketrygd % OfTP % Privat AFP % Privat tjenestep. % SUM % 30 år OfTP + 11 år priv. tj.p år priv. tj.p år OfTP

10 To karrierer; offentlig og privat. Avgang 65 år Yrkes- karriere: - år opptj. Ny folketrygd % OfTP % Privat AFP % Privat tjenestep. % SUM % 30 år OfTP + 11 år priv. tj.p år priv. tj.p år OfTP år priv. tj.p år OfTP år OfTP + 30 år priv. tj.p

11

12 To karrierer, offentlig og privat. Avg. 62 år. OfTP sist62 år65 år67 år AFP pst AFP 6566 pst Innskudd3 pst Flktr + Oftp66 (60+6) Sum64 pst69 pst

13 To karrierer, offentlig og privat. Avg. 62 år. OfTP sist62 år65 år67 år AFP pst AFP 6566 pst Innskudd3 pst Flktr + Oftp66 (58+8) Sum64 pst69 pst Privat sist62 år65 år67 år Privat AFP9 pst Innskudd3 pst Flktr42 pst Oftp6 pst Sum54 pst 60 pst

14 Levealdersjustering

15 Samlet pensjonsnivå vs. levealdersjustering 66% ved 65 år krever: 1943-kullet 30 års opptjening 1963-kullet 32,9 års opptjening 1983-kullet 36 års opptjening

16 Samlet pensjonsnivå vs. levealdersjustering 66% ved 65 år krever: 1943-kullet 30 års opptjening 1963-kullet 32,9 års opptjening 1983-kullet 36 års opptjening 30 års opptjening ved 65 år gir: 1943-kullet -> 66% 1963-kullet -> 60% 1983-kullet -> 55%

17 Samlet pensjonsnivå vs. levealdersjustering 66% ved 65 år krever: 1943-kullet 30 års opptjening 1963-kullet 32,9 års opptjening 1983-kullet 36 års opptjening 30 års opptjening ved 65 år gir: 1943-kullet -> 66% 1963-kullet -> 60% 1983-kullet -> 55% Eller dynamisk? 1943-kullet -> 30 år gir 66% ved 65 år 1963-kullet -> 31 år gir 66% ved 66 år 1983-kullet -> 32 år gir 66% ved 67 år

18 Ny indeksering av alderspensjonen Anta: kr i pensjon Lønnvekst: 4,0 pst Prisstigning: 2,5 pst Etter ett år: Justert i takt med prisstigning: Ny indeksering: Gammel indeksering:

19 Premiereserven til KLP fordelt på grupper/ytelser 100 %Indeksering

20 Tariffoppgjøret offentlig sektor

21 Viktige føringer fra tariffoppgjøret 2008 Ny offentlig tjenestepensjon, folketrygden og AFP skal sammen sikre et samlet pensjonsnivå i samsvar med stortingsforliket av 26. mai (66% brutto) Offentlig ansatte skal sikres et godt tidligpensjonssystem fra 62 år, også personer som har hatt lave inntekter. AFP offentlig sektor legges om etter mønster i privat sektor. Man skal tjene opp mer pensjon hvis man jobber lengre, og den årlige pensjonen skal være høyere jo senere den tas ut. Kombinere arbeid og pensjon uten avkorting.

22 Enighetsprotokollen fra tariffoppgjøret Om grunnlovsvern: ”Levealdersjustering i dagens offentlige tjenestepensjon gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas. Det gis en individuell garanti for opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene pr. 1. januar 2011 som sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 år er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening.”

23 Kostnadsperspektivet Samme eller noe lavere (regnskapsmessige) pensjonskostnader enn i dag –Grunnlovsvern / garantier kan forrykke dette Besparelser knyttet til lavere regulering av løpende alderspensjoner Mulige besparelser knyttet til eventuelt bortfall eller reduksjon av samordningsfordeler for aldersgrupper født i 1954 eller senere Levealdersjustering vil hindre at pensjonskostnadene øker med økende levetid fremover Men summen av dette vet vi ennå ikke hva blir –Avventer avklaringer fra AID og det pågående arbeid med forslag til endringer i Lov om Statens Pensjonskasse og Samordningsloven

24


Laste ned ppt "ASVL 22. oktober 2009 OfTP – løsning og kostnader ved direktør Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google