Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner

2 Det norske pensjonssystemet Eventuelle individuelle dekninger Kollektiv pensjonsordning, privat eller offentlig Folketrygd = Tilleggspensjon 61 000 Garantipensjon 161 000 200 000 Eksempel 66% av lønn på 300 000

3 Ulike former for pensjon Ytelsesbasert Pensjonen defineres forhold til sluttlønn. Gir en viss trygghet for hva samlet pensjon blir. Premien blir fastsatt ut fra det som er nødvendig for å sikre pensjonsytelsen. Kvinner og menn får lik alderspensjon. Kostnadene er uforutsigbare, blant annet på grunn av lønnsutvikling og avkastning. Innskuddsbasert Her er det innskuddet (ikke ytelsen) som er definert Forutsigbarhet for arbeidsgiver, mer risiko for arbeidstaker (avhengig av ordning) Innskudd + oppnådd avkastning = pensjon 3

4 Offentlig vs innskuddspensjon Offentlig tjenestepensjon Livsvarig pensjon Rett til pensjon om du blir ufør De fleste kan gå av ved 62 år med enten AFP eller tjenestepensjon Garantert ytelse på 66% (svekket i pensjons- reformen) Innskuddspensjon Pensjon i ti år – etter det folketrygd (noen unntak) Normalt ingen uføre- pensjon De med lav lønn eller kort opptjening får ikke gå av ved 62 år. (Må ha tjent minst 380 000 i 30 år) Ingen garanti. Du får pengene som er spart, pluss avkastning, fordelt over ti år.

5 Likebehandling av pensjon Offentlig En sykepleier med 30 års opptjening, kan slutte med 66 % av lønn ved 62 år. En hjelpepleier ansatt i det offentlige med 30 års opptjening kan ta ut pensjon på 66 % fra 62 år. En kommuneansatt uten særaldersgrense kan gå av med AFP som 62-åring. Pensjonen øker til 66 prosent ved 65 år Privat En sykepleier med 30 års opptjening, kan slutte med 66 % av lønn ved 62 år. En hjelpepleier ansatt i de private kommersielle sykehjemmene, som har jobbet 30 år med en snittlønn på kr 350 000,- HAR IKKE RETT PÅ AFP ved 62 år* En ufaglært med lønn kr 250 000,- i 25 år, vil ikke få AFP før ved 66 år* *Jfr. NAVs pensjonskalkulator

6 Eldre arbeidstakere og privatisering

7 AFP og AFP er ikke det samme Offentlig Offentlig AFP er en ytelse i perioden mellom 62 og 67 år. Ikke mulig å jobbe ved siden av AFP, men kan tas ut delvis Regler for inntekt ved siden av pensjon. Pensjonen reduseres ved inntekt over kr 15 000,- Utbetaler folketrygd pluss kr 20 400,- fra 62–65 år og 66 % av lønn fra 65-67 år. Privat Privat AFP er en livsvarig ytelse som tidligst kan tas ut fra 62 år. Høyere beløp før 67 år enn etter 67 år. Kan jobbe så mye du vil ved siden av pensjon. Utbetales som et tillegg til folketrygden. Du tjener opp til AFP av all lønn, det avsettes 0,314 prosent av lønna hvert år. Dersom summen av folketrygd og AFP er mindre enn garantipensjon, kan du ikke ta ut tidligpensjon.

8 Vilkår for AFP Offentlig Må ja jobbet i en virksomhet med offentlig AFP tre år før fylte 62 år Må være i jobb for å kunne ta ut AFP Må ha minst ti år med opptjening i folketrygden etter fylte 50 Må ha minst ti år med over to ganger folketrygdens grunnbeløp for å kunne ta ut AFP Privat Må ha jobbet i en privat bedrift med AFP 7 av 9 siste år før fylte 62 år Strenge krav til antall år i yrkeslivet og inntektsnivå Lengre opphold siste 9 år kan medføre tap av rett Ingen ”fripolise” ved avvikling/ konkurs eller oppsigelse av tariffavtalen Delvis uførhet kan medføre at rett bortfaller

9 Hjelpepleiers jobb blir privatisert Kommunalt ansatt Rett til uførepensjon Særaldersgrense: får kr 231 000,- i året fra 62 år 30 år i jobb gir full opptjening i pensjons- ordningen - 66% av lønna. Privatisert – alder 55 år + Normalt ingen uførepensjon Ingen særaldersgrense, ingen rett til AFP- Kan ikke gå av. Oppsatt rett fra kommunen fra 65 år, men svekket Fleksibel folketrygd først fra 66 år – kr 162 000,- Forutsetning: Har jobbet i 30 år, tjener 350 000


Laste ned ppt "FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google