Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGFORBUNDETS KAFFEKURS"— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS
Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner

2 Det norske pensjonssystemet
Eksempel 66% av lønn på Eventuelle individuelle dekninger Tilleggspensjon 61 000 Garantipensjon Kollektiv pensjonsordning, privat eller offentlig Pensjonssystemet i Norge bygger på en felles folketrygd for alle. Denne er vedtatt forandret Alle har krav på pensjon fra folketrygden, uansett om man jobber i butikk, kommune eller som selvstendig næringsdrivende. Kollektiv pensjonsforsikring (for eksempel fra KLP) kommer i tillegg til folketrygden dersom du har slik avtale med din arbeidsgiver. Individuelle dekninger kan du velge å tegne selv på toppen av de andre ordningene. Folketrygd =

3 Ulike former for pensjon
Ytelsesbasert Innskuddsbasert Pensjonen defineres forhold til sluttlønn. Gir en viss trygghet for hva samlet pensjon blir. Premien blir fastsatt ut fra det som er nødvendig for å sikre pensjonsytelsen. Kvinner og menn får lik alderspensjon. Kostnadene er uforutsigbare, blant annet på grunn av lønnsutvikling og avkastning. Her er det innskuddet (ikke ytelsen) som er definert Forutsigbarhet for arbeidsgiver, mer risiko for arbeidstaker (avhengig av ordning) Innskudd + oppnådd avkastning = pensjon

4 Offentlig vs innskuddspensjon
Offentlig tjenestepensjon Innskuddspensjon Livsvarig pensjon Rett til pensjon om du blir ufør De fleste kan gå av ved 62 år med enten AFP eller tjenestepensjon Garantert ytelse på 66% (svekket i pensjons-reformen) Pensjon i ti år – etter det folketrygd (noen unntak) Normalt ingen uføre-pensjon De med lav lønn eller kort opptjening får ikke gå av ved 62 år. (Må ha tjent minst i 30 år) Ingen garanti. Du får pengene som er spart, pluss avkastning, fordelt over ti år.

5 Likebehandling av pensjon
Offentlig Privat En sykepleier med 30 års opptjening, kan slutte med 66 % av lønn ved 62 år. En hjelpepleier ansatt i det offentlige med 30 års opptjening kan ta ut pensjon på 66 % fra 62 år. En kommuneansatt uten særaldersgrense kan gå av med AFP som 62-åring. Pensjonen øker til 66 prosent ved 65 år En sykepleier med 30 års opptjening, kan slutte med 66 % av lønn ved 62 år. En hjelpepleier ansatt i de private kommersielle sykehjemmene, som har jobbet 30 år med en snittlønn på kr 350 000,- HAR IKKE RETT PÅ AFP ved 62 år* En ufaglært med lønn kr ,- i 25 år, vil ikke få AFP før ved 66 år* *Jfr. NAVs pensjonskalkulator

6 Eldre arbeidstakere og privatisering

7 AFP og AFP er ikke det samme
Offentlig Privat Offentlig AFP er en ytelse i perioden mellom 62 og 67 år. Ikke mulig å jobbe ved siden av AFP, men kan tas ut delvis Regler for inntekt ved siden av pensjon. Pensjonen reduseres ved inntekt over kr ,- Utbetaler folketrygd pluss kr ,- fra 62–65 år og 66 % av lønn fra år. Privat AFP er en livsvarig ytelse som tidligst kan tas ut fra 62 år. Høyere beløp før 67 år enn etter 67 år. Kan jobbe så mye du vil ved siden av pensjon. Utbetales som et tillegg til folketrygden. Du tjener opp til AFP av all lønn, det avsettes 0,314 prosent av lønna hvert år. Dersom summen av folketrygd og AFP er mindre enn garantipensjon, kan du ikke ta ut tidligpensjon.

8 Vilkår for AFP Offentlig Privat
Må ja jobbet i en virksomhet med offentlig AFP tre år før fylte 62 år Må være i jobb for å kunne ta ut AFP Må ha minst ti år med opptjening i folketrygden etter fylte 50 Må ha minst ti år med over to ganger folketrygdens grunnbeløp for å kunne ta ut AFP Må ha jobbet i en privat bedrift med AFP 7 av 9 siste år før fylte 62 år Strenge krav til antall år i yrkeslivet og inntektsnivå Lengre opphold siste 9 år kan medføre tap av rett Ingen ”fripolise” ved avvikling/ konkurs eller oppsigelse av tariffavtalen Delvis uførhet kan medføre at rett bortfaller

9 Hjelpepleiers jobb blir privatisert
Kommunalt ansatt Privatisert – alder 55 år + Rett til uførepensjon Særaldersgrense: får kr ,- i året fra 62 år 30 år i jobb gir full opptjening i pensjons-ordningen - 66% av lønna. Normalt ingen uførepensjon Ingen særaldersgrense, ingen rett til AFP- Kan ikke gå av. Oppsatt rett fra kommunen fra 65 år, men svekket Fleksibel folketrygd først fra 66 år – kr ,- Forutsetning: Har jobbet i 30 år, tjener


Laste ned ppt "FAGFORBUNDETS KAFFEKURS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google