Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsreformen og AFP NHO Telemark og Fellesforbundet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsreformen og AFP NHO Telemark og Fellesforbundet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsreformen og AFP NHO Telemark og Fellesforbundet

2 Pensjonsreformen Ny folketrygd innføres i 2011
Pensjonsreformen er den største og viktigste omlegging av det norske pensjonssystemet siden innføringen av folketrygden i 1967 2010: ny pensjonsopptjeningsmodell levealdersjustering pensjonsopptjening for omsorgsarbeid (dagens modell) øker fra 3% til 3,5 %. Skolestart 6 år 2011: fleksibelt uttak fra 62 år. Helt / delvis uttak / ingen avkorting nye regler for regulering utsettelse AFP. Nye regler for årskull 1948 hvis uttak etter NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

3 Pensjonsreformen vil gjelde hele pensjonssystemet
Folketrygden Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon AFP i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Offentlig tjenestepensjon og AFP Skatteregler NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

4 Hvorfor ny folketrygd? Et mer bærekraftig pensjonssystem
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har beskrevet pensjonsreformens mål som: Et mer bærekraftig pensjonssystem Levealdersjustering Regulering Et mer fleksibelt pensjonssystem Når ønsker du å ta ut pensjon? Hvor stor pensjon ønsker du å ta ut? Vil du kombinere arbeid og pensjon? Et mer rettferdig pensjonssystem Opptjeningsregler Et hovedmål er å få oss til å stå lenger i jobb NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

5 Bærekraftig pensjonssystem – hva er utfordringene?
NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

6 Når bidrar vi til samfunnet?
Yrkesdeltakelse Barndom Ungdom Utdanning Pensjon Helse Alderdom Lengre utdanning Tidligere pensjonering Høyere levealder NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

7 Spille gitar på videregående Spille gitar på universitetet
Reise rundt i verden i 10 år Gå av pensjon og nyte livet Det står ikke noe om hva du skal leve av her. Det er bare hovedtrekk. Et par små detaljer må jeg fylle ut senere. Se her! Livet mitt i fire faser! NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

8 Gjenstående leveår ved 67 år
Kraftig vekst i levealder etter 2000 Gjenstående leveår ved 67 år + 1 år på 7 år + 0,8 år på 13 år Kvinner + 2 år på 7 år + 1 år på 13 år Menn Kilde: AID NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

9 Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år
Arbeid skal lønne seg! Levealderjustering Pensjonen justeres etter årskullets forventede levealder Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år man skal kunne ta ut pensjon og jobbe videre parallelt uten avkorting pensjonen kan tas ut gradert (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Nøytralt uttak Ny opptjeningsmodell Alle år teller like mye (13 – 75 år) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

10 Opptjening av alderspensjon i ny folketrygd
NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

11 Innfasing av nye opptjeningsregler
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1948 1951 1954 1957 1960 1963 Årskull Ny opptjeningsmodell Dagens opptjeningsmodell 1963-kullet – bare nytt system 1953-kullet – bare dagens system Innfasing – årskullene 1954 til 1962 NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

12 Pensjon tjenes opp med 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år
Opptjeningsmodell Pensjon tjenes opp med 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år Alle år skal telle like mye Pensjon tjenes opp mellom 13 og 75 år Rettighetene bygges opp til en pensjonsbeholdning Opptjente rettigheter reguleres med lønn Dagens folketrygd: Pensjonspoeng - 40 opptjeningsår - besteårsregel (20 beste år) Pensjonsalder 67 år NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

13 Opptjening av pensjon - II
Garantipensjon Sikrer et minstenivå for alle, tilsvarende dagens minstepensjon Pensjonsopptjening fra første krone Reduseres med 80 % av opptjent inntektspensjon Inntektsavhengig tilleggspensjon Arbeidsinntekt opptil 7,1 G gir opptjening Ulønnet omsorgsarbeid økes fra 4 til 4,5 G som gir opptjening For barn: til barnet er 6 år. Tilbakevirkende i nytt system For pleie av eldre, syke og funksjonshemmede Førstegangstjeneste 2,5 G pr år hvis minst 6 måneder gir opptjening Arbeidsledighet Fra utbetalte dagpenger til tidligere inntekt (maks 7,1 G) G = kr (dvs 7,1 G = kr per ) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

14 Opptjeningsgrunnlag profil – eksempel
7,1 NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

15 Så flott! Alle får mer, eller…
Husk det er lagt til grunn: 43 års opptjening Levealdersjustering er ikke tatt med Jevn inntekt ”20 beste år” skjermer ikke lenger de med: lønnsutvikling deltidsarbeid / år med omsorg for barn Hvorvidt du kommer bedre ut med ny modell eller ikke vil avhenge av bl.a. Fødselsår Hvor mange år du jobber Lønnsnivå Lønnsutvikling Deltid / omsorg NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

16 Pensjonsbeholdning Oppbygging av pensjonsbeholdning:
Opptjeningsprosent 18,1 % av pensjonsgivende inntekt* + Regulering = Pensjonsbeholdning Årlig pensjonsutbetaling: Pensjonsbeholdningen deles på et delingstall som uttrykker forventet antall leveår som pensjonist * Årets inntekt oppad begrenset av 7,1 G NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

17 Delingstall – for opptjening etter ny modell
Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Delingstall avhenger av to hovedfaktorer: Levealdersjustering Hvor lenge forventes ditt årskull å leve? Ungt årskull: Høyere delingstall (og lavere pensjon) Tidspunkt for uttak av pensjon: Kan tas ut mellom 62 og 75 år Hvis vi tar ut pensjon tidlig skal pensjonen betales ut over flere år og vi får mindre pensjon årlig. Tidlig uttak: Høyere delingsstall (og lavere pensjon) Hvert årskull får et sett med delingstall for uttak 62 til 75 år Fastsettes ved 61 år basert på observert dødelighet for eldre årskull (10 års observasjonsperiode) Delingstallene reflekterer også dødelighet før 62 år (arvegevinst) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

18 Eksempel på delingstall for årskullene 1963 til 1973 (prognose)
NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

19 Forholdstall – for opptjening etter dagens modell
For alderspensjon opptjent etter dagens modell kalles delingstallene for forholdstall Forholdstallene er i størrelse rundt ”1” 1943 er det første årskullet som får tildelt forholdstall Forholdstall avhenger av to hovedfaktorer: Levealdersjustering Hvor lenge forventes ditt årskull å leve? Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået. Gradvis innføring av levealdersjustering for årskullene (opptjening dagens modell) som følge av lønnsoppgjøret 2008 Ungt årskull: Høyere forholdsstall (og lavere pensjon) Tidspunkt for uttak av pensjon: Kan tas ut mellom 62 og 75 år Hvis vi tar ut pensjon tidlig skal pensjonen betales ut over flere år og vi får mindre pensjon årlig. Tidlig uttak: Høyere forholdsstall (og lavere pensjon) Hvert årskull får et sett med forholdstall fra 62 til 75 år Fastsettes ved 61 år basert på observert dødelighet for eldre årskull (10 års observasjonsperiode) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

20 Uttak av alderspensjon
NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

21 Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år - innføres fra 2011
Krav for uttak av alderspensjon før 67 år: Pensjonsbeholdningen (inkl. livsvarig del av AFP) må være stor nok til at pensjonen ved fylte 67 år tilsvarer full garantipensjon Pensjonen kan tas ut delvis Gradert pensjon (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Pensjonsgraden kan endres Løpende pensjon kan stanses og gjøres om til pensjonsbeholdning (Delingstall på endringstidspunkt benyttes) Ved videre opptjening etter uttak omregnes pensjonen årlig Økningen i pensjonsbeholdningen gjøres om til årlig ytelse ved hjelp av delingstallet ved omregningstidspunktet, og legges til inntektspensjonen Kombinere arbeid og pensjon uten avkorting av pensjonen NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

22 Årlig pensjon øker med fortsatt arbeid og senere uttak (Født 1963 – lønn 6G – starter i jobb 22 år gammel) Senere uttak utgjør røft 2/3, videre opptjening 1/3 Anne f. 1963 Enslig Lønn: 6 G ( ) – lik hele karrieren. G er (snitt for hele 2008) Jobber fra hun er 22 år NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

23 Årlig pensjon øker med senere uttak (Født 1949 – lønn 6G – starter i jobb 22 år gammel)
Hvis 40 år (20 beste) vil ikke pensjonsopptjening øke mer ved fortsatt arbeid. Har man ikke 40 år vil man ha videre opptjening NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

24 En liten oppsummering…
Alderspensjon i dag Ny alderspensjon Besteårsregel (20 år) Maks 40 års opptjening Alleårsregel (mellom 13 og 75 år) Pensjonspoeng (opptjening av lønn inntil 12 G) Pensjonsbeholdning (18,1 % av lønn opp til 7,1 G) Uttak fra 67 år Fleksibelt uttak fra 62 år Hel pensjon Hel eller gradert pensjon (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent) Avkorting mot arbeidsinntekt (gradvis faset ut) Ingen avkorting Levealdersjustering NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

25 AFP – Avtalefestet pensjon
NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

26 AFP – privat sektor Lønnsoppgjøret 2008 hadde AFP (privat sektor) som hovedsak Lovforslag lagt frem september Trer i kraft Hovedendringer: AFP går fra å være en tidligpensjonsordning til å bli en livsvarig tilleggspensjon Kan kombinere uttak av AFP og alderspensjon med videre arbeid NB! I offentlig sektor vil brutto tjenestepensjon videreføres, sammen med dagens modell for AFP (ref. lønnsoppgjør juni 2009) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

27 Alderspensjon fra folketrygden
Dagens AFP modell Tidligpensjon . Utbetaling år Folketrygd og tjenestepensjon tas ut fra 67 år Avkorting hvis man jobber ved siden av Lønn Tjenestepensjon* AFP Alderspensjon fra folketrygden ATP utbetales ikke hvis inntekt Inntektsprøvet pensjonstillegg (tillegg til PTS som fases ut etter hvert som ATP opptjeningen øker med årskullene) faller bort hvis inntekt over 2 G. PTS (utenom det inntektsprøvede pensjonstillegget) ytes uavhengig av arbeidsinntekt i land, før 62 år kreves det at man ikke har inntekt fra tjeneste til sjøs. 62 år 67 år 77 år livsvarig *) Evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

28 Ny AFP modell (uttak etter 1.1.2011)
Tilleggspensjon Livsvarig utbetaling. Nøytralt uttak og levealdersjustering Kronetillegg ( kr) fra 62-67 Kompensasjonstillegg årskullene Kan kombinere AFP og alderspensjon fra folketrygden med arbeid uten avkorting Ny AFP modell (uttak etter ) Lønn? Evt. heltid eller deltid Lønn Tjenestepensjon? Tjenestepensjon* AFP AFP Alderspensjon fra folketrygden ATP utbetales ikke hvis inntekt Inntektsprøvet pensjonstillegg (tillegg til PTS som fases ut etter hvert som ATP opptjeningen øker med årskullene) faller bort hvis inntekt over 2 G. PTS (utenom det inntektsprøvede pensjonstillegget) ytes uavhengig av arbeidsinntekt i land, før 62 år kreves det at man ikke har inntekt fra tjeneste til sjøs. 62 år 67 år 77 år livsvarig *) Evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

29 Hvem har rett til ny AFP? Må på uttakstidspunktet og i de siste tre årene før dette tidspunktet sammenhengende ha vært ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er med i AFP-ordningen Minst 20 prosent av full stilling i samme periode På uttakstidspunktet ha en inntekt, samt inntekt foregående år, som omregnet til årsinntekt overstiger grunnbeløpet Den ansatte må ha vært med i ordningen i minst 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år (overgangsregler) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

30 Ny AFP – opptjening 1 G pr. 1. mai 2009 er 72.881 kr.
Opptjening av pensjon 0,314 prosent av inntekt opptil 7,1 G (517’ kr.) Opptjent pensjon er ikke en sikret rettighet i vanlig forstand Reguleres med lønnsveksten Kan tjene opp pensjon ut kalenderåret man fyller 61 år Rett på ny opptjeningsmodell hvis uttak etter Ingen overgangsperiode med både ny og gammel opptjenings- modell slik som det er for alderspensjonen i folketrygden Foto: Jo Michael 1 G pr. 1. mai 2009 er kr. Pressemelding fra AID 13. mai 2009: Regjeringen er i samråd med partene i arbeidslivet innstilt på å foreslå for Stortinget at alle årskullene som tar ut AFP etter innføringen av pensjonsreformen 1. januar 2011, får ny AFP. Dette innebærer at flere kan kombinere arbeid og AFP uten at pensjonen avkortes. Nivå for påslagene: 1944 – 10% 1945 – 20% 1946 – 40% 1947 – 60% 1948 – 100% av nivået for ny AFP. Disse %satsene er fastsatt slik at samlet pensjon med uttak av fleksibel alderspensjon og ny AFP i 2011 vil gi om lag samme pensjonsnivå som ved uttak av AFP i Samlet pensjonsnivå vil øke med senere uttak enn 2011 NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

31 Ny AFP –uttak Må kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden Ved uttak før fylte 70 år må AFP tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden Må fylle krav til uttak før 67 år – nivå garantipensjon. Livsvarig del av AFP regnes med Ikke gradert uttak av AFP – kan bare ta ut 100 prosent Samtidig uttak av folketrygdens alderspensjon kan imidlertid være gradert Pressemelding fra AID 13. mai 2009: Regjeringen er i samråd med partene i arbeidslivet innstilt på å foreslå for Stortinget at alle årskullene som tar ut AFP etter innføringen av pensjonsreformen 1. januar 2011, får ny AFP. Dette innebærer at flere kan kombinere arbeid og AFP uten at pensjonen avkortes. Nivå for påslagene: 1944 – 10% 1945 – 20% 1946 – 40% 1947 – 60% 1948 – 100% av nivået for ny AFP. Disse %satsene er fastsatt slik at samlet pensjon med uttak av fleksibel alderspensjon og ny AFP i 2011 vil gi om lag samme pensjonsnivå som ved uttak av AFP i Samlet pensjonsnivå vil øke med senere uttak enn 2011 NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

32 AFP – overgangsregler Nivå på AFP Krav til antall år
Født før 1944: dagens AFP Født Uttak før dagens modell Uttak etter ny modell 1944 (67 år i 2011) 10 prosent prosent prosent prosent prosent Født 1949 eller senere: ny AFP Krav til antall år Dagens regel 3 år Ny modell 7 av siste 9 år før fylte 62 år Overgangsregel Født av siste 5 år av siste 6 år av siste 7 år av siste 8 år 1955 eller senere 7 av siste 9 år Født år år år år 1955 eller senere 7 av siste 9 år NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP Foto: Jo Michael

33 Premie og egenandeler Gammel og ny AFP må finansieres samtidig Ny AFP
Bare ny premie for bedrifter med tariffavtale etter Både gammel og ny for bedrifter med avtale før nyttår Ny AFP Premie 1,40% av 111A – innberettet lønnsmasse mellom 1G og 7,1 G (G= kr ) Ingen egenandeler Gammel AFP (160) (105) (92) kr pr mnd per ansatt på (30t) (20-29t) (4-19t) Egenandel 25% av pensjonsutbetalingen Vil gradvis reduseres og fases ut i 2015 Vil premien til ny AFP øke?

34 Premie mv…. Det skal fortsatt betales som før til Gode nettsider
Sluttvederlagsordningen Opplysnings- og utviklingsfondet Gode nettsider

35 Pensjonsreformen - stort behov for råd og informasjon
Kanskje det… Så kan vi redusere arbeidstiden til 60% slik at vi får bedre tid til å kose oss på hytta. Skal vi ta ut 100% pensjon fra vi er 62 år? Vi vet jo ikke hvor lenge vi kommer til å leve… Hjelp! - hva skal vi velge? - hva lønner seg for oss? NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

36 Pensjonsreformen og seniortiltak
NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

37 Valgfrihet Ny og stor valgfrihet mht. penger og uttak
Hva med arbeidstidsordninger? Forutsigbarhet Fleksibilitet Holde arbeidstid og penger fra hverandre Arbeidsmiljøloven § 10-2 (4) 62 år og uten vesentlig ulempe for bedriften Hovedavtalen kap 9. Drøftinger om seniorpolitikk – filmer/eksempler

38 Offentlig NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

39 Offentlig - to hovedmodeller i forhandlingene
OfTP- utvalget Offentlig - to hovedmodeller i forhandlingene Ytelsesbasert påslagsordning Robust politisk og økonomisk Forutsigbare kostnader Oversiktlige fordelingsvirkninger Godt tilpasset ny folketrygd og ny AFP Begrenser ikke mobiliteten mellom offentlig/privat sektor Et pensjonssystem som ville kunne henge sammen med private tjenestepensjoner Ikke samordning Modifisert bruttoordning Dagens ordning godt innarbeidet Bruttogaranti ⅔ av sluttlønn Forutsigbarhet Enklere å fase inn NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

40 Avtalen 4. juni om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor
Lønnsoppgjøret 2009 Avtalen 4. juni om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor I hovedsak videreføring av dagens bruttoordning Levealdersjustering Skjerming av årskull frem til og med 1958 Regulere pensjoner som folketrygden Mindre stimulanser til arbeid enn i ny folketrygd Fortsatt 66 prosent av sluttlønn etter 30 år, samordning og avkorting videreføres Kan ha uheldige virkninger når det gjelder mobilitet i arbeidslivet mellom privat og offentlig sektor NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

41 Offentlig tjenestepensjon – ny modell fra 1.1.2011
Lønnsoppgjøret 2009 Offentlig tjenestepensjon – ny modell fra Beholder dagens bruttoordning 66% ved 67 år etter 30 års opptjening Samordning videreføres Avkorting mot arbeidsinntekt videreføres Beholder dagens AFP modell Kan ta ut folketrygdberegnet AFP fra 62 år og tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år Utbetales til 67 år Dagens avkortingsregler gjelder Kan ikke jobbe parallelt med AFP uten avkorting Man kan evt. velge å ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden fra 62 år Alderspensjon fra folketrygden kan kombineres med arbeid uten avkorting Kan da ikke ta ut AFP i tillegg NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

42 Lønnsoppgjøret : Videreføring av bruttoordning
Ytelsesbasert påslagsordning / Kombinasjonsalternativet Regjeringens forslag fikk ikke gjennomslag, og vi fikk dermed ikke… Muligheten til å få et bedre samordnet pensjonssystem mellom folketrygd, offentlig og privat sektor En modell for offentlig sektor som på god måte stimulerer til å stå i arbeid Alle var ikke like fornøyd blant arbeidstakerorganisasjonene Mulig omkamp på sikt??? Og de som kunne kommet vel så godt ut med regjeringens forslag er de med… lav lønn jevne inntekter personer med lang yrkeskarriere på heltid personer med hele yrkeskarrieren i offentlig sektor Modifisert bruttoordning Bl.a. Unio, NTL (LO Stat) og Akademikerne kjempet for videreføring av bruttoordning Og best ut av lønnsoppgjøret kom de med… middels / høy lønn sterk lønnsvekst på slutten av karrieren kort yrkeskarriere personer som også har opptjening i privat tjenestepensjon, for eksempel frem til alder 37… For brutto : Unio (Helga Hjetland og Arne Johanessen) – nest største sammenslutningen for arbeidstakere i offentlig sektor – lærere, sykepleiere, forskere og politi LO splittet For påslag: Fagforbundet (Jan Davidsen) – LOs største forbund (og Norges største) og organiserer hundretusner av ansatte i kommunene og ved sykehusene For brutto : NTL – Norges tjenestemannslag (Turid Lilleheie) – LOs største forbund i staten – org. 2/3 av LOs medl. i staten. (Mindre forbund i staten skal imidlertid ha ønsket påslag…) NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

43 Tilpasning av tjenestepensjoner i privat sektor
Forslag til nytt regelverk under utarbeidelse Tidlig uttak fra 62 år Eller vente til man er 75 år Gradert uttak (ikke fripoliser) Kan starte uttak sammen med fortsatt arbeid Lettere å tilpass innskuddpensjon enn ytelses Opptjening så lenge man er i jobb Slutter i bedriften med AFP og/eller pensjon ska ikke kunne være med i bedriftens tjenestepensjonsordning NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP

44 Videre arbeid med pensjonsreformen
Uførepensjon Lovforslag skal legges frem i 2010 Etterlattepensjon Foreløpig sagt lite om NHO Telemark - Pensjonsreformen og AFP


Laste ned ppt "Pensjonsreformen og AFP NHO Telemark og Fellesforbundet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google