Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Palliativ enhet UNN Harstad Samhandling i praksis Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Palliativ enhet UNN Harstad Samhandling i praksis Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Palliativ enhet UNN Harstad Samhandling i praksis Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med

2 Samarbeid på kryss og tvers Palliative pasienter - lagarbeid Felles vei til problemløsninger

3 Bakteppet Samhandlingsreformen Folkehelseloven Pasientrettighetsloven

4 Hva er samhandlingsreformen Gir helsetjenesten ny retning Tidlig innsats framfor sen innsats Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen Flytte tjenester nærmere der folk bor Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning

5 Lov Ny folkehelselov Plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen

6 Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest Lettere å få helsehjelp lokalt. Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging. Tilbudet i kommunene vil bli bredere. Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre. Folk vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet

7 Når skal reformen gjennomføres Gradvis innføring med startskudd 1. januar 2012 Oppbyggingen av helsetilbud i kommunene kommer til å skje over tid Plikten skal fases inn i perioden 2012-2015

8 Samhandling for de palliative pasientene 1.Definisjoner på palliasjon 2.Palliativ enhet 3.Samarbeidet – hvem kan søkes til oss 4.Oppfølgingen

9 Hva er palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer Tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. [European Association for Palliative Care (EAPC)/ Verdens helseorganisasjon (WHO) ]

10 Palliasjon Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, Palliativ behandling ser på døden som en del av livet

11 Den palliative pasienten Pasienter med uhelbredelig sykdom – behov for lindrende behandling – øvre grense for forventet levetid ni til femten måneder [NOU 1999: 2] – leve betydelig kortere og noen lengre enn et år.

12 Samhandling for de palliative pasientene 1.Definisjoner på palliasjon 2.Palliativ enhet 3.Samarbeidet – hvem kan søkes til oss 4.Oppfølgingen

13 Modeller for lindrende behandling Kommunalt Lindrende senger på sykehjem Hjemmesykepleie Team Spesialisthelsetjenesten Senger i en etablert avdeling Spesialisthelsetjenesten Team Lege/sykepleier Tilsyn Hjemmebesøk Kompetansehevende tiltak Spesialisthelsetjenesten Senter - egen avd /enhet Lege/sykepleiere Dagpasienter Tilsyn Hjemmebesøk Kompetansehevende tiltak

14 Samhandling i praksis Pasienten Palliativ enhet Kommunehelse tjensten Fysioterapeut/ ergoterapeut Indemedidin Kirurg Anestesi Andre hjelpereRøntgen avd Prest NAV Kreftforeningen

15 stopp Utredning Behandling Vurdering av effekt Nye behandlingstiltak Avslutte Pasient behandling - En «sirkel» med avslutning Kakeksi

16 Kliniske tilbud på UNN Harstad Fra høsten 2008 1.3 -4 senger 2.dagpasienter 3.tilsyn på andre avdelinger 4.hjemmebesøk 5.telefonisk veiledning/rådgivning til kommuner Ressurser 1.Sykepleierstilling 3.6 2.Overlege 50% 3.Fysioterapeut 4.Ergoterapeut

17 Undervisning 1.Internt - smerte, dyspnoe, sos. rettigheter, ernæring - ”dropp in” undervisning 2.eksternt; - kommuneleger, hjemmesykepleie andre sykehus

18 Forskning og fagutvikling Kvalitetsikring – og synliggjøring Validerte instrumenter (ESAS, MMS, ernæringsregistrering) Fra starten av – registrere hver pas i database

19 ”det manglende mellomledd” ”Sykehus enhet” ved sykehjem - Pall enhet kan reise ut - Flere pas kan være nært hjemmet - Øke kompetansen i kommuner - også kompliserte pas kan være hjemme - intereserte fastleger

20 Samhandling for de palliative pasientene 1.Definisjoner på palliasjon 2.Palliativ enhet 3.Samarbeidet – hvem kan søkes til oss 4.Oppfølgingen

21 Pasientgruppen Langtkommen kreftpasienter - ikke utsikt til helbredning – Ikke preterminale/terminale pasienter – Ikke langtkommen demente KOLS ( grad III/ IV) Nyresvikt MS etc

22 Familie/pårørende Informasjon og trygghet Fokus er også pas familie/pårørende. Info om rettigheter Info om medikamenter, utvikling av sykdom og sluttfasen Tilbud å om ringe oss eller vi ringer dem

23 Samhandling for de palliative pasientene 1.Definisjoner på palliasjon 2.Palliativ enhet 3.Samarbeidet – hvem kan søkes til oss 4.Oppfølgingen

24 Utskrivning/ henvisning forløp og status oppdatert medikamentliste ESAS-profil ansvar for og avtalt oppfølging – Individuell plan råd/veiledning vedr forventet utvikling / mulige komplikasjoner kontroller

25 Fastlegens rolle Hovedansvaret er i kommunen Epikrisen skal være rådgivende God kommunikasjon mellom spesialist og kommunehelsetjenesten Praktiske forhold; Rp, sykemeldinger, tilrettelegging av hjemmeforhold ( seng, stoler )

26 Litt resultater fra vår aktivitet Egenevaluering Brukes i Masteroppgaver Publikasjoner

27 Diagnosefordeling ved Palliativ enhet

28 Obstipasjon Matlyst

29 Smerter i ro Smerter ved bevegelse Kjønnsforskjeller

30 TRIST

31 Takk for invitasjonen


Laste ned ppt "Palliativ enhet UNN Harstad Samhandling i praksis Ann Ragnhild Broderstad Overlege Dr.med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google