Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 1 Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 1 Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 1 Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner

2 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 2 Drifts- og investeringsregnskap

3 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 3 Regnskapsprinsipp KONTANT stat KOSTNAD bedrift ANORDNING kommune

4 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 4 KOSTRA - Hovedmål Frambringe relevant, pålitelig og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunenes prioriteringer, produktivitet og dekningsgrader Samordne og effektivisere rutinene og løsningene for datautveksling og forvaltning av data, slik at statlige og kommunale myndigheter sikres rask tilgang til data med minst mulig ressursbruk. Frist 15.02. Alt legges ut på ssb.no etter hvertssb.no

5 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene Konto-begrepene i KOSTRA Klasse Funksjon Art Ansvar Begrepene kan grupperes på ulikt vis

6 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 6 Klasse Forteller om det er investeringsbudsjett/regnskap eller driftsbudsjett/regnskap, evt balansekonti Klasse

7 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 7 Funksjonsinndeling Entydig definisjon av den enkelte funksjon Beskriver: –Hvem de henvender seg til (målgruppe) –Hvilke behov de skal dekke Eksempel: 100 Politisk styring 120 Adm ledelse 254 Pleie og omsorg i hjemmet 333 Veier og gater 345 Distribusjon av vann 380 Idrett Det er ca 70 funksjoner i bruk Funksjonene kan samles i funksjonsgrupper Funksjon

8 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 8 Artsinndeling Minner om ordinær kontoplan Skille mellom kommunal egenproduksjon, kjøp av tjenester og rene overføringer (uten motytelse) Obligatoriske avskrivninger Eksempel: 010 Fast lønn 100 Kontormateriell 180 Energi 270 Konsulenttjenester 370 Driftsavtaler med private 470 Tilskudd uten motytelse Art

9 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 9 Ansvarsoppbygging Interne oppfølgingsdimensjon som angir enhet med delegert myndighet Hos oss hovedsakelig resultatenheter, men også undergrupper Kommunestyret skal vedta et budsjett på dette nivået Ansvar

10 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 10 Styringsinformasjon i KOSTRA Prioritering –Netto driftsutgift/personellinnsats per innbygger –Ulikheter i kommunenes prioritering kan skyldes variasjon i sammensetning av tilbudet, ulik dekningsgrad, eller ulik produktivitet Dekningsgrad –Kapasitet i forhold til målgruppene –Bruksrater i ulike målgrupper Produktivitet –Utgifter eller årsverksinnsats per bruker og/eller tjenesteenhet

11 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 11 Finansielle nøkkeltall og prioriteringer

12 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 12 Dekningsgrader

13 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 13 Produktivitet/enhetskostnader

14 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 14 Regnskapsrapporter i LK Budsjettet vedtas på ansvarsnivå Rapport til kommunestyret pr kvartal Enklere rapport til formannskapet mnd-lig Årsregnskap settes opp etter både art og ansvar Evt budsjettjusteringer følger kvartalsregnskapene Rutinene reguleres av økonomireglementet som følger budsjettsaken

15 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 15

16 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 16 Sjukefraværet pr 30.09.07

17 Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 17...Så litt om budsjettstatus Denne ble vist sist: I møtet vil regnearket som viser hvor vi er og de utfordringer vi står overfor bli vist


Laste ned ppt "Levanger kommune rådmannen Formannskapsmøte 31.10.2007 – Ola Stene 1 Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google