Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen kommune Kostnadsanalyse barnehagesektoren - beregning av innsparingspotensial 15. august 2008 Dag Langfjæran.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen kommune Kostnadsanalyse barnehagesektoren - beregning av innsparingspotensial 15. august 2008 Dag Langfjæran."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen kommune Kostnadsanalyse barnehagesektoren - beregning av innsparingspotensial 15. august 2008 Dag Langfjæran

2 PricewaterhouseCoopersBilde 2 Kostnadsanalyse barnehagesektor 15.08. 2008 Bakgrunn KOSTRA-tall viser 1. at Bergen kommune ligger høyere - og til dels vesentlig høyere - enn andre sammenlignbare kommuner når det gjelder •prioritering: -Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter -Netto driftsutgifter til barnehager pr. innbygger 1-5 år •produktivitet: -Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr barn i kommunal barnehage -Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime 2. at Bergen kommunes utgifter på de samme variablene har økt betydelig fra 2006 til 2007

3 PricewaterhouseCoopersBilde 3 Kostnadsanalyse barnehagesektor 15.08. 2008 Prosjektets mandat På denne bakgrunnen ønsker byrådet i Bergen at det gjøres et arbeid for å •identifisere hovedårsaker til kostnadsforskjellene mellom Bergen og andre byer det er relevant å sammenligne seg med. •og med dette utgangspunkt å foreta en beregning/vurdering av mulig innsparingspotensial for Bergen kommune dersom man hadde benyttet de samme bemanningsnormer og lignende som andre kommuner (Trondheim - Stavanger - Fredrikstad) legger til grunn ("beste praksis").

4 PricewaterhouseCoopersBilde 4 Kostnadsanalyse barnehagesektor 15.08. 2008 Hovedårsakene til kostnadsforskjellene Hovedårsakene til kostnadsforskjellene ser ut til å være 1. Lav produktivitet 2. Høye personalkostnader 3. Høye husleiekostnader 4. Høye pensjonskostnader 5. Høye kostnader til barn med spesielle behov 6. Høyt nivå på tilskudd til private barnehager Av disse seks hovedårsakene viser våre beregninger at de to viktigste er (i prioritert rekkefølge) 1. Høyt nivå på tilskudd til private barnehager 2. Lav produktivitet

5 PricewaterhouseCoopersBilde 5 Kostnadsanalyse barnehagesektor 15.08. 2008 Høyt nivå på tilskudd til private barnehager/lav produktivitet

6 PricewaterhouseCoopersBilde 6 Kostnadsanalyse barnehagesektor 15.08. 2008 Høyt nivå på tilskudd til private barnehager/lav produktivitet

7 PricewaterhouseCoopersBilde 7 Kostnadsanalyse barnehagesektor 15.08. 2008 Høyt nivå på tilskudd til private barnehager/lav produktivitet

8 PricewaterhouseCoopersBilde 8 Kostnadsanalyse barnehagesektor 15.08. 2008 Høyt nivå på tilskudd til private barnehager/lav produktivitet

9 PricewaterhouseCoopersBilde 9 Kostnadsanalyse barnehagesektor 15.08. 2008 Høyt nivå på tilskudd til private barnehager/lav produktivitet

10 PricewaterhouseCoopersBilde 10 Kostnadsanalyse barnehagesektor 15.08. 2008 Høyt nivå på tilskudd til private barnehager/lav produktivitet

11 PricewaterhouseCoopersBilde 11 Kostnadsanalyse barnehagesektor 15.08. 2008 Høyt nivå på tilskudd til private barnehager/lav produktivitet Alt i alt viser beskrivelsen og vurderingen av Bergen kommunes beregningsmodell for kommunale tilskudd til private barnehager at denne modellen i seg selv er kostnadsdrivende for kommunen. KOSTRA-tallene viser tydelig at Bergen kommune ligger desidert høyest i kommunalt tilskudd til de private barnehagene av de valgte sammenligningskommunene. En reduksjon i tilskuddet til private barnehager fra dagens nivå på 10 kroner til 9 kroner som er det nivået Stavanger har hatt stabilt de tre siste årene, og som Oslo og Sandefjord la seg på i 2007, vil utgjøre en kostnadsreduksjon på 26,1 millioner for Bergen kommune. Hver krone i tilskudd utgjør 26,1 millioner kroner i kostnader.


Laste ned ppt "Bergen kommune Kostnadsanalyse barnehagesektoren - beregning av innsparingspotensial 15. august 2008 Dag Langfjæran."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google