Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer ved starten av økonomiplanprosessen Dialogseminar Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl 16.4.2008 Innledning ved rådmann Ola Stene

2 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Innhold Regnskap/årsrapport 2007 Økonomiske rammer Noen hovedutfordringer så langt i planprosessen Hovedmål fra sist Videre framdrift

3 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Regnskapsresultat 2007 Selv om regnskapsresultatet ble 15 mill bedre enn budsjettert, er det lite å gå på. Sum avsetninger og resultat er bare marginalt større enn bruk av avsetninger. Hovedårsakene til resultatet: lavere pensjonskostnader, økt Skatteutjevning, større renteinntekter og forsiktig drift. Netto driftsresultat forstyrres av avsetning/bruk av sjølkostfond.

4 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene

5 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene De lange linjene

6 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene

7 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene De kommunale inntektene (2007)

8 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene

9 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene

10 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Medarbeiderundersøkelsen 2007 Forbedring av resultat fra 2005, men fortsatt utfordringer i forhold Til overordna ledelse og personlig utvikling/lønnssystem.

11 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene De enkelte resultatenhetene

12 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Oppsummert drift 5 av oppvekstenhetene i pluss. 3 i minus. 1 i balanse Omsorg i balanse Helse-rehab betydelig i pluss Kultur (Raud vinter og Festiviteten) i minus Barn-og familie (barnevern) i minus Brann og Kommunalteknikk (veg) i minus Drift-anlegg og bygg-eiendom i betydelig pluss Stort bidrag fra samkommuneenhetene

13 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene

14 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Det er godt å være levangsbygg…

15 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Det som måles

16 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Rammer 2007-2008

17 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Fordeling av rammene

18 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Rammene i vedtatt plan

19 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Foreløpige rammeberegninger

20 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer - økonomiplanperioden Lave inntekter Demografiutfordringene. –Vekst omsorg –Redusert oppvekst Samkommuneavklaring NAV Lønn og pensjon Redusere uønska deltid Rekruttering. Gjennomføre den ambisiøse planen for lærlinger Trønderhallen – svømmehall Kino - kulturhus Infrastruktur (særlig veg) Mer krevende brukere –Barnevern –Oppvekst –rus –omsorg Psykiatrireformen Barnehagereformen Mva-reformen Økende Kapitalkostnader Den digitale verden Omdømmet vårt…

21 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer - økonomiplanperioden

22 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Strategiske mål i overordna styringskort 2008-11 SamfunnTjenesterOrganisasjonØkonomi SM1Sikre tilstrekkelige næringsarealer TM1Økt kvalitet og produktivitet i tjeneste- produskjonen OM1Økt stillings% for ansatte i deltid ØM1Beholde økonomisk handlefrihet og strategisk bruk av eiendomsskatt SM2God organisering av næringsarbeid TM2Bedre bruker- medvirkning og dialog OM2Levanger Kommune tar ansvar for lærlinger og tar i mot flere lærlinger SM3Skape arenaer for kultur og idrett OM3Motiverte og stolte medarbeidere Bør disse oppjusteres?

23 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Framdriftsplan - Milepæler Dialogseminar ledere og HTV 5. februar Enhetsledermøte 14. mars Dialogseminar Kommunestyret 16. april Enhetsledermøte 23. mai Rådmannens forslag ferdig 13. juni Formannskap 17. september Kommunestyre 1. oktober

24 Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Gruppeoppgaver SOFT-analyse


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Dialogseminar - Kommunestyret, enhetsledere, hovedtillitsvalgte m.fl. 16.4.2008 - Innledning ved rådmann Ola Stene Utfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google