Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsoppgjør Notat vedr. frister/rutiner årsoppgjør sendt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsoppgjør Notat vedr. frister/rutiner årsoppgjør sendt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsoppgjør Notat vedr. frister/rutiner årsoppgjør sendt 07.12.11.
P ”regnskap avslutning” Dokument

2 Regnskap Inntekter og utgifter (art)
Hvilke oppgaver som er utført (funksjon) KOSTRA – sikrer enhetlig informasjon for kommuner og fylkeskommuner

3 Kontoplan Obligatoriske dimensjoner i kontoplanen: Ansvar Funksjon Art
Valgfri dimensjon Prosjekt

4 Kontoplan Hefte for kontoplan for hvert år
Kontoplanen finnes også på ansattportalen Veiledning til kostraarter og funksjoner er tatt inn i kontoplanen

5 Drift-/investering Driftsmidler med verdi over kr ,- og med varighet 3 år eller mer skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Kjøpekontrakt skal journalføres og scannes i p360, scannes og legges ved faktura

6 Drift-/investering(forts)
Skille mellom drift og investering foretas på funksjon. Første siffer 1 - drift Første siffer 0 - investering Første siffer 00 -investeringer finansiert av ansvarsstedets driftsrammer

7 Drift-/investering(forts)
For anskaffelser postert på funksjon 00… må det foretas en budsjettregulering mellom drift og investering. Denne budsjettreguleringen foretas sentralt ved fagenhet økonomi i forbindelse med årsavslutningen

8 Anordningsprinsippet
Alle kjente utgifter og inntekter skal tas med i årsregnskapet Kjent utgift og inntekt: Varen eller tjenesten er levert i regnskapsåret

9 Anordningsprinsippet
I h.t. bokføringsloven er det fakturadato som bestemmer når regnskapsføring skal foretas Periodisering av utgifter/inntekter der fakturadato ikke samsvarer med leveringstidspunkt

10 Betingede/øremerkede tilskudd
Anbefaler bruk av prosjekt Inntektsføres senest når midlene mottas Utgifter som påløper før tilskuddet mottas, inntektsføring foretas i takt med at utgiften påløper

11 Betingede/øremerkede tilskudd
Ubenyttede midler ved regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond

12 Bundne fond Kun midler som fylkeskommunen ikke rår over som kan avsettes til bundne fond

13 Kassebeholdning Alle balansekonti skal dokumenteres pr. 31.12.
Kassetelling – dokumenteres ved bruk av skjema ”kassetelling og avstemming av kasse”

14 Egne ansatte Andre UTLEGG/REFUSJONER

15 30 dager betalingsfrist Oppgi referansenummer Riktig fakturaadresse
Bestilling 30 dager betalingsfrist Oppgi referansenummer Riktig fakturaadresse

16 Renteutgifter pr Kr Alle leverandører blir i utgangspunktet lagt inn i systemet med betalingsbetingelser 30 dager. Dette gjelder ikke privatpersoner. Det er derfor viktig å si ifra til oss hvis det er firma som ikke godtar 30 dagers betalingsfrist. Dette kan gjøres i kommentarfeltet eller ved å sende en mail til fakturamottak. Pr har vi fått rentefakturaer på Det er derfor viktig å være ajour med fakturabehandling.

17 Her har jeg kjørt en rapport fra Økonomirapportering.
Grafen viser renter pr firma. Det er Atea som har høyest beløp på Software Innovation har ca 5000 BS Norli har ca 2000 Firmaene har 30 dagers betalingfrist men vi er likevel for sene med betaling. Det er viktig å være ajouor med fakturabehandlingen for å unngå renter.

18 Fakturabehandling Jeg har fått en faktura jeg ikke skal ha
Det er skannet inn feil beløp på faktura Jeg har splittet faktura feil

19 Foreldelse av momskompensasjon
Fakturadato angir regnskapsperiode Fakturadato angir når faktura er foreldet i forhold til momskompensasjon


Laste ned ppt "Årsoppgjør Notat vedr. frister/rutiner årsoppgjør sendt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google