Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsoppgjør Notat vedr. frister/rutiner årsoppgjør sendt 07.12.11. P360 200705205 ”regnskap avslutning” Dokument 200705205-34.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsoppgjør Notat vedr. frister/rutiner årsoppgjør sendt 07.12.11. P360 200705205 ”regnskap avslutning” Dokument 200705205-34."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsoppgjør Notat vedr. frister/rutiner årsoppgjør sendt 07.12.11. P360 200705205 ”regnskap avslutning” Dokument 200705205-34

2 Regnskap Inntekter og utgifter (art) Hvilke oppgaver som er utført (funksjon) KOSTRA – sikrer enhetlig informasjon for kommuner og fylkeskommuner

3 Kontoplan Obligatoriske dimensjoner i kontoplanen: Ansvar Funksjon Art Valgfri dimensjon Prosjekt

4 Kontoplan Hefte for kontoplan for hvert år Kontoplanen finnes også på ansattportalen Veiledning til kostraarter og funksjoner er tatt inn i kontoplanen

5 Drift-/investering Driftsmidler med verdi over kr. 100 000,- og med varighet 3 år eller mer skal regnskapsføres i investeringsregnskapet. Kjøpekontrakt skal journalføres og scannes i p360, scannes og legges ved faktura

6 Drift-/investering(forts) Skille mellom drift og investering foretas på funksjon. Første siffer 1 - drift Første siffer 0 - investering Første siffer 00 -investeringer finansiert av ansvarsstedets driftsrammer

7 Drift-/investering(forts) For anskaffelser postert på funksjon 00… må det foretas en budsjettregulering mellom drift og investering. Denne budsjettreguleringen foretas sentralt ved fagenhet økonomi i forbindelse med årsavslutningen

8 Anordningsprinsippet Alle kjente utgifter og inntekter skal tas med i årsregnskapet Kjent utgift og inntekt: Varen eller tjenesten er levert i regnskapsåret

9 Anordningsprinsippet I h.t. bokføringsloven er det fakturadato som bestemmer når regnskapsføring skal foretas Periodisering av utgifter/inntekter der fakturadato ikke samsvarer med leveringstidspunkt

10 Betingede/øremerkede tilskudd Anbefaler bruk av prosjekt Inntektsføres senest når midlene mottas Utgifter som påløper før tilskuddet mottas, inntektsføring foretas i takt med at utgiften påløper

11 Betingede/øremerkede tilskudd Ubenyttede midler ved regnskapsavslutningen avsettes til bundet fond

12 Bundne fond Kun midler som fylkeskommunen ikke rår over som kan avsettes til bundne fond

13 Kassebeholdning Alle balansekonti skal dokumenteres pr. 31.12. Kassetelling – dokumenteres ved bruk av skjema ”kassetelling og avstemming av kasse”

14 UTLEGG/REFUSJONER Egne ansatte Andre

15 Bestilling 30 dager betalingsfrist Oppgi referansenummer Riktig fakturaadresse

16 Renteutgifter pr 13.12.11 Kr. 68.000

17

18 Fakturabehandling Jeg har fått en faktura jeg ikke skal ha Det er skannet inn feil beløp på faktura Jeg har splittet faktura feil

19 Foreldelse av momskompensasjon Fakturadato angir regnskapsperiode Fakturadato angir når faktura er foreldet i forhold til momskompensasjon


Laste ned ppt "Årsoppgjør Notat vedr. frister/rutiner årsoppgjør sendt 07.12.11. P360 200705205 ”regnskap avslutning” Dokument 200705205-34."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google