Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Hafjellseminaret våren 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Hafjellseminaret våren 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Hafjellseminaret våren 2012

2

3 Innledning Presentasjon av fagutviklingsprosjektet i Helse Sør-Øst Bakgrunn Formål

4 Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Mandat for arbeidet Avgrensninger Innhold i fagheftet

5 Hvem er de? Mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Evnemessig fungering Forekomst Tilleggsvansker: Syn Hørsel Motoriske vansker Somatiske lidelser Atferdsproblematikk Psykiske lidelser Våkenhet

6 Helhetsperspektiv på utredning Modell som illustrerer interaksjon mellom ulike faktorer hos individ og miljø (etter Guess et al., 1990)

7 Formålet med utredning Bistand, opplæring, tilrettelegging Diagnostikk Presis kommunikasjon Forskning

8 Kognisjon og nevropsykologi Hva er kognisjon? cognoscere, å vite/forstå og er et vitenskapelige begrep på ”tanke-prosesser”. Ulrich Neissers kjente definisjon fra 1967: "Kognisjon omfatter alle prosesser fra sensoriske input blir transformert, redusert, bearbeidet, lagret, gjenhentet og benyttet" (ref. i Best, 1992). Sansing/persepsjon Psykomotorisk tempo/prosessering Oppmerksomhet Hukommelse/læring Språk/begreper Eksekutivfunksjoner

9 Utredning av kognisjon Dynamisk kartlegging vs. standardisert: DK: Man endrer gjennomføringen av testingen for å finne under hvilke forutsetninger personen kan lære og hvilket omfang av hjelp som er nødvendig for å få fram personens potensial. DK: viktig både for å a)finne viktige områder for opplæring, daglig fungering og trivsel, og b)diagnostisering

10 Kommunikasjon Hva er kommunikasjon? ”Enhver handling som innebærer overføring av informasjon fra en person til en annen, - vedrørende behov, ønsker, oppfatninger, kunnskap eller følelsesmessige tilstander. Kommunikasjon kan være intensjonell eller ikke- intensjonell, kan involvere konvensjonelle eller ikke- konvensjonelle signaler, kan ha en lingvistisk eller ikke- lingvistisk form og kan fremtre i form av tale eller på andre måter.” National Joint Commitee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilites (1992)

11 Utredning av kommunikasjon Kommunikasjonsferdigheter hos mennesker med dyp/alvorlig utv.hemming Utredningen bør være knyttet til en konkret problemstilling –Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) –Begrensninger (syn, hørsel, motorikk, m.m.) –Normalutvikling

12 Utredning av kommunikasjon, forts. Kartlegge eksisterende kommunikasjonsferdigheter –uttrykksformer –forståelse Emosjonelle uttrykk Smerteuttrykk Miljøets kvaliteter

13 Utredning av kommunikasjon, forts. Individuelt tilpasset utredning – metoder: –Intervju av nærpersoner –Observasjon –Kartlegging, registrering –Utprøving ASK/nye hjelpemidler –Evt. deler av tester

14 Kommunikasjonsformer Ord Lyder Tegn Gester Bilder, grafiske tegn Blikkretning/-peking Blunking Brytertrykk Bekreftelser på spørsmål/bilder/konkreter

15 Etablering av kommunikasjonsferdigheter Lik praksis

16 Nettreferanser www.isaac.no http://www.sykehuset- innlandet.no/omoss/avdelinger/habiliteringstjenesten-i- oppland/Documents/Faghefter/Faghefte_ViFaarDetTil_web.pdfhttp://www.sykehuset- innlandet.no/omoss/avdelinger/habiliteringstjenesten-i- oppland/Documents/Faghefter/Faghefte_ViFaarDetTil_web.pdf http://www.kommunikasjonshjelpemidler.no/

17 Eksempel

18 Oppsummering Er det mulig å finne en ”gullstandard” på et så komplisert område? Svaret er trolig nei Er det mulig å gjennomføre en faglig forsvarlig utredning uansett grad av utviklingshemming og omfang av tilleggslidelser? Svaret er ja


Laste ned ppt "Vi får det til! Utredning av kognisjon og kommunikasjon hos mennesker med alvorlig og dyp utviklingshemming Hafjellseminaret våren 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google