Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ISAAC- konferansen 18.4.07 ” De valg vi må gjøre for andre…………” Spesialpedagogisk konsulent Torill Bakke Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ISAAC- konferansen 18.4.07 ” De valg vi må gjøre for andre…………” Spesialpedagogisk konsulent Torill Bakke Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ISAAC- konferansen 18.4.07 ” De valg vi må gjøre for andre…………” Spesialpedagogisk konsulent Torill Bakke Andersen

2 •Landsdekkende senter for hørselshemmede med ulike funksjonshemninger og døvblinde. •En del av det statlige spesialpedagogiske støttesystemet. AKS ( Andebu kompetanse- og skolesenter)

3 Tjenestetilbud •Grunn- og videregående skole – og voksenopplæring •Deltidstilbud for barn og voksne. •Kursvirksomhet – for foreldre og faglig nettverk •Konsultative tjenester i hele Norge

4 ”Kommunikasjon er nøkkelen i alt vårt arbeid. Vi vil ha den grunnholdningen blant oss at alle skal ha mulighet til å forstå og bli forstått.” (Hentet fra heftet om ”Verdier”, utgitt av Stiftelsen Signo) Vårt verdigrunnlag

5 Alle mennesker har rett til å kommunisere på det nivå de er, og med det kommunikasjonsmiddel det er lettest for dem å forstå og gjøre seg forstått med.

6 Hvem er kommunikasjonspartneren? • Personer med omfattende kommunikasjons- og språkvansker • De som har mer i tankene enn de klarer å uttrykke • De som kan ha vanskelig å fungere i sosiale sammenhenger og får færre erfaringer med kommunikasjon og samspill • De som har ulike behov for alternative og støttende kommunikasjon (ASK) • Kan mangle et sosialt miljø, der de føler tilhørighet og har kommunikativt fellesskap med andre • Kommunikasjonen får ofte et styrende preg. Den vanlige samtalen mangler

7 Vår oppgave blir å tilrettelegge for: • erfaringer med kommunikasjon og lyst til å kommunisere • noe å kommunisere om • å gi ”midler” til å kommunisere med ( ord, tegn, symboler) Stikkord: Totalkommunikasjon • at personen skal få muligheter til å nå den utviklingen han har evner og forutsetninger til å nå. Og det er viktige valg vi tar ………..

8 STRUKTUR ” Scaffolding” – stillasbygging Jerome Bruner 1983 ” Individet føres inn i kulturen via den andre personen i dialogen” Vygotsky 1978

9 Kommunikasjon er tiltro • Vi kan ikke betrakte kommunikasjon som en egenskap, en evne eller en ferdighet hos et menneske • Kommunikasjon er en måte å være sammen på, som hele tiden justeres gjensidig og videreutvikler seg • Kommunikasjon bygger grunnleggende på en tiltro til den andre Frank Ulmer Jørgensen 2000

10 • At man er en del av et fellesskap- har noen å kommunisere med •At man er aktivert og deltagende • At man har den informasjonen man trenger, når man trenger den (”timing”) For å kommunisere trenger man:

11 Fokusområder for kommunikasjonsfremmende tiltak Utvide og utvikle måter å samhandle med barnet Utvide og utvikle forståelse for barnets kommunikasjon. MILJØ: Forbedre situasjoner og miljøer - øke mulighetene og oppmuntre til kommunikasjon. BEDRET KOMMUNIKASJON Basert på Ellin Siegel,s ”tre-fokus-modell” for kommunikasjonsfremmende tiltak (Siegel 2001)

12 Narrativ – fortelling Narrativer vil innebære forhandlingssituasjoner fordi partene ikke forstår og snakker samme språk. • Betydningssfellesskap oppstår ved at partene forteller hverandre historier på samme følelsesmessige bølgelengde • Fortolkningen- Ut fra at en kjenner innholdet (meningen) av en annen persons handlinger • Hvis forslaget blir akseptert (ofte vist ved emosjonelle uttrykk) vil den felles meningen og det felles vokabularet bli forhandlet frem - og kan evt. brukes i et framtidig vokabular (oversatt og delvis omarbeidet fra videoen ”The Emergence of Communication (part II)”)

13 Utover kommunikasjonen her og nå? • Som uttrykksmiddel – forstå og bli forstått • Tydeliggjøre et budskap • Forsterke et budskap • Hukommelseshjelp • Skape trygghet og oversikt Behov for konkretisering og visualisering? (ASK)

14 Kommunikasjonslinje- abstraksjonsnivå

15

16 Erfaringsbasert læring ( opplevelsen) er grunnlaget - Det emosjonelle aspekt ( motivasjon og interesse) - Utgangspunkt i interesser- utvide tema - Bekrefte private tegn ( bekreftelse og aksept) - Tegne egne symboler i aktiviteten ( aktivitet og deltagelse) - Ta bilder sammen ( felles opplevelse) - Bruk hverdagslige objekter( fra det kjente til det ukjente) - Kombiner evt. bilder og konkreter ( styrke forståelse) - Storyline – gjennomgående tema hjemme, på skolen, SFO osv. - Kommunikasjonsbøker ? Andre hjelpemidler? - Lære bruk av visualiseringsteknikker gjennom erfaring Bruk av ASK

17 Fortelle andre om aktiviteter

18 Innhold Utgangspunkt i personens egen historie Et tegn, et ord, et symbol består av to deler. Et uttrykk og et innhold Ordets konkrete form, dets lydbilde, visuelle uttrykk Og en innholdsside som er det mentale bilde vi danner når vi hører /ser ”ordet” – inkl. følelser En likeverdig kommunikasjon betinger viten om barnets situasjon, hva som er relevant for han og hva han ønsker å fortelle noe om og på hvilken måte det er mulig for personen å uttrykke seg.

19 Det er et stort ansvar å velge ut en persons ordforråd ! ”Ordene” må brukes i situasjonen, og tas med i samtalen etterpå Kjennskap – kunnskap – innlevelse

20 TENK PÅ! • Det er like viktig å bli forstått som å forstå • Noen trenger å bruke et annet kommunikasjonshjelpemiddel for å uttrykke seg (ekspressivt) enn å forstå (impressivt) • Man lærer ikke å bruke et kommunikasjonsmiddel man ikke opplever at omgivelsene bruker. • Det er viktig å ha et rikt tilfang av metoder og tilnærmingsmåter, slik at kommunikasjonen hele tiden kan justeres gjensidig og videreutvikle seg sammen med brukeren.

21 BLIKSVÆR Han Arne hadde lite å bidra med Trudde vi Åtte år I klasserommet Hadde lært oss det Ikke før vi dro til Bliksvær I fire daga Dreiv feske fra båt I hardført vær Da skjønte vi Hadde tatt feil Åtte år På den lærdommen Sku vi ikkje dradd tel Bliksvær Før?

22 FAGDAGER 5.-7.juni 2007 øyekontakt lyd munnavlesning gester peking handlinger norsk tegnspråk IKT (info-og kommun.- hj.midler) tale skrift, bilde, tegning bliss, pictogram mimikk pantomime tegn til tale håndalfabetet konkreter ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon) og Tegnspråk Arrangeres av og på: AKS (Andebu Kompetanse- og Skolesenter


Laste ned ppt "ISAAC- konferansen 18.4.07 ” De valg vi må gjøre for andre…………” Spesialpedagogisk konsulent Torill Bakke Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google