Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no GAUSDALSMODELLEN – EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no GAUSDALSMODELLEN – EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA."— Utskrift av presentasjonen:

1 1GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no GAUSDALSMODELLEN – EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA

2 2GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

3 En modell blir til Forankring og organisering av Gausdalsmodellen Hvorfor satse tidlig? Hvorfor satse bredt? Barnehagehelsetjenesten Hva ser vi så langt? –Resultater av organisert motorisk aktivitet Tanker om veien videre GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no3

4 4

5 5 FORANKRING Fagpersoner i barnehagene og på helsestasjonen Enhetsledere i barnehage, skole, Barn og familieenheten Rådmannsnivå Prosjektet er politisk vedtatt GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

6 6 STYRINGSGRUPPE/PROSJEKTLEDER HELSESØSTER I BARNEHAGEN ORGANISERT MOTORISK AKTIVITET I BARNEHAGEN FYSIOTERAPEUT I BARNEHAGEN GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

7 Reduserer risiko for skeivutvikling og tilleggsvansker Større grad av modning og utvikling tidlig i livet Bevegelsesglade og lærende barn Utjevner sosial ulikhet Tidlig innsats reduserer behovet for reparasjon og sammensatte tjenester. GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no7

8 8 Utredning, trening, behandling for barn med vansker TILPASSET AKTIVITET FOR BARN I RISIKO FOR SKEIVUTVIKLING Tilpasset veiledning til barnehagen AKTIVITET FOR ALLE BARN Veiledning til barnehagen fra fysioterapeut og helsesøster

9 AKTIVITET FOR ALLE BARN HELSE- SØSTER BARNE- HAGE FYSIO- TERAPEUT FORE- SATTE GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no9 TILTAK FOR ENKELT- BARN PPT FYSIO ERGO HAB. BARNE- AVD. BUP BV HELSE- SØSTER BHG/ SKOLE FORE- SATTE

10 ORGANISERING OG VEILEDNING MOTORISK AKTIVITET 10 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no HELSESØSTER OG FYSIOTERAPEUT I BARNEHAGEN

11 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no11 4-ÅRS KONSULTASJON I BARNETS NATURLIGE MILJØ Språk Motorikk Sosial kompetanse Syn Hørsel (på indikasjon) Høyde og vekt Språk Motorikk Sosial kompetanse Syn Hørsel (på indikasjon) Høyde og vekt Dialog med foresatte og barnehage Mulighet for enkle tiltak på lavest mulig nivå Dialog med foresatte og barnehage Mulighet for enkle tiltak på lavest mulig nivå

12 12GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

13 Klar for konsultasjon Planlegge med Bhg og invitere Informasjon fra foresatte Observasjon og kartlegging 13GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

14 1.Barn, foresatte og helsesøster 2.Foresatte og helsesøster 3.Foresatte, pedagog og helsesøster 14GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no

15 15

16 Sansestimulering Finmotorisk aktivitet Grovmotorisk aktivitet Pulsøkning Veiledning av barnefysioterapeut Årshjul for aktivitet Sansestimulering Finmotorisk aktivitet Grovmotorisk aktivitet Pulsøkning Veiledning av barnefysioterapeut Årshjul for aktivitet Erfaring med sanseapparat og bevegelser Veiledning av barnefysioterapeut Erfaring med sanseapparat og bevegelser Veiledning av barnefysioterapeut GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no16 Alle barn 3-6 år Barn 1-3 år:

17 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no17

18 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no18 Puls Øyebevegelser Sensorisk stimulering Stabilitet Koordinasjon

19 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no19

20 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no20

21 Organisert aktivitet i 1 ½ år, 3-4 dager i uken (fra 4-5 år til 5-6 år): 4 av 16 barn percentil på 5 eller lavere i 2010, ingen i 2012 2 av 16 barn med percentil på 15 eller lavere i 2010, ingen i 2012 16 barn med en percentil fra 16 til 98 i 2012 Organisert aktivitet i 3-4 måneder (ved 4-5 års alder): 11 av 16 barn, automatiserte ferdigheter. Ingen organisert aktivitet (ved 6-7 års alder): 10 av 23 har automatiserte ferdigheter, 8 av 23 har betydelige vansker (alle gutter). GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no21

22 OPPSUMMERING GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no22

23 Fast kalender/årshjul for helsestasjonens aktivitet i barnehagene Alle 8 barnehagene inn i modellen for fireåringene Utprøving av 2 års konsultasjoner etter samme prinsipp Videreutvikle satsing på sansemotorisk aktivitet for aldersgruppen 1-3 år GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no23

24 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no24

25 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! MARIT OG INGER GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no25


Laste ned ppt "1GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no GAUSDALSMODELLEN – EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google