Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA GAUSDALSMODELLEN -

2 Vår visjon Alle barn i Gausdal har en helsefremmende hverdag
GAUSDALSMODELLEN -

3 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
INNHOLD En modell blir til Forankring og organisering av Gausdalsmodellen Hvorfor satse tidlig? Hvorfor satse bredt? Barnehagehelsetjenesten Hva ser vi så langt? –Resultater av organisert motorisk aktivitet Tanker om veien videre GAUSDALSMODELLEN -

4 God skolestart i Gausdal
UTVIKLING AV EN MODELL God skolestart i Gausdal Samfunnsutviklingen Perspektiver på barn og samfunn Sentrale føringer GAUSDALSMODELLEN GAUSDALSMODELLEN -

5 Forankring IMPLEMENTERING
Fagpersoner i barnehagene og på helsestasjonen Enhetsledere i barnehage, skole, Barn og familieenheten Rådmannsnivå Prosjektet er politisk vedtatt GAUSDALSMODELLEN -

6 ORGANISERING PROSJEKTEIER RÅDMANN STYRINGSGRUPPE/ PROSJEKTLEDER
HELSESØSTER I BARNEHAGEN ORGANISERT MOTORISK AKTIVITET I BARNEHAGEN FYSIOTERAPEUT I BARNEHAGEN GAUSDALSMODELLEN -

7 HVORFOR TIDLIG INNSATS? GEVINSTer FOR BARNET og samfunnet
Reduserer risiko for skeivutvikling og tilleggsvansker Større grad av modning og utvikling tidlig i livet Bevegelsesglade og lærende barn Utjevner sosial ulikhet Tidlig innsats reduserer behovet for reparasjon og sammensatte tjenester. GAUSDALSMODELLEN -

8 AKTIVITET FOR ALLE – TILPASSET TILTAK FOR DE FÅ
Utredning, trening, behandling for barn med vansker TILPASSET AKTIVITET FOR BARN I RISIKO FOR SKEIVUTVIKLING Tilpasset veiledning til barnehagen AKTIVITET FOR ALLE BARN Veiledning til barnehagen fra fysioterapeut og helsesøster GAUSDALSMODELLEN -

9 AKTIVITET FOR ALLE BARN
OMFANG AV TILTAK AKTIVITET FOR ALLE BARN HELSE- SØSTER BARNE- HAGE FYSIO- TERAPEUT Fore-satte TILTAK FOR ENKELT-BARN PPT FYSIO ERGO HAB. BARNE-AVD. BUP BV HELSE-SØSTER BHG/ SKOLE Fore-satte GAUSDALSMODELLEN -

10 BARNEHAGEHELSETJENESTE
HELSESØSTER OG FYSIOTERAPEUT I BARNEHAGEN OrganiserING og veiledning motorisk AKTIVITET GAUSDALSMODELLEN -

11 HELSESØSTER I BARNEHAGEN 1
4-ÅRS KONSULTASJON I BARNETS NATURLIGE MILJØ Språk Motorikk Sosial kompetanse Syn Hørsel (på indikasjon) Høyde og vekt Dialog med foresatte og barnehage Mulighet for enkle tiltak på lavest mulig nivå GAUSDALSMODELLEN -

12 HELSESØSTER I BARNEHAGEN 2
Samarbeid med barnehagen Observasjon og kartlegging Konsultasjon i barnehagen TILSTEDEVÆRELSE GAUSDALSMODELLEN -

13 Forarbeid Klar for konsultasjon Observasjon og kartlegging
Planlegge med Bhg og invitere Informasjon fra foresatte Observasjon og kartlegging GAUSDALSMODELLEN -

14 2.Foresatte og helsesøster
4-årskonsultasjon 1.Barn, foresatte og helsesøster 2.Foresatte og helsesøster 3.Foresatte, pedagog og GAUSDALSMODELLEN -

15 FYSIOTERAPEUT I BARNEHAGEN
GAUSDALSMODELLEN -

16 ORGANISERT MOTORISK AKTIVITET I BARNEHAGEN
Alle barn 3-6 år Barn 1-3 år: Sansestimulering Finmotorisk aktivitet Grovmotorisk aktivitet Pulsøkning Veiledning av barnefysioterapeut Årshjul for aktivitet Erfaring med sanseapparat og bevegelser Veiledning av barnefysioterapeut GAUSDALSMODELLEN -

17 Kurs og erfaringsutveksling
GAUSDALSMODELLEN -

18 Sensorisk stimulering
Årshjul OG IDEBANK Puls Øyebevegelser Sensorisk stimulering Stabilitet Koordinasjon GAUSDALSMODELLEN -

19 stabilitet, balanse, puls…
GAUSDALSMODELLEN -

20 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
KLAR FOR SKOLESTART…. GAUSDALSMODELLEN -

21 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
RESULTATER MOTORIKK Organisert aktivitet i 1 ½ år, 3-4 dager i uken (fra 4-5 år til 5-6 år): 4 av 16 barn percentil på 5 eller lavere i 2010, ingen i 2012 2 av 16 barn med percentil på 15 eller lavere i 2010, ingen i 2012 16 barn med en percentil fra 16 til 98 i 2012 GROVMOTORIKK Organisert aktivitet i 3-4 måneder (ved 4-5 års alder): 11 av 16 barn, automatiserte ferdigheter. Ingen organisert aktivitet (ved 6-7 års alder): 10 av 23 har automatiserte ferdigheter, 8 av 23 har betydelige vansker (alle gutter). ØYEBEVEGELSER GAUSDALSMODELLEN -

22 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
OPPSUMMERING GAUSDALSMODELLEN -

23 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
TANKER OM VEIEN VIDERE Fast kalender/årshjul for helsestasjonens aktivitet i barnehagene Alle 8 barnehagene inn i modellen for fireåringene Utprøving av 2 års konsultasjoner etter samme prinsipp Videreutvikle satsing på sansemotorisk aktivitet for aldersgruppen 1-3 år GAUSDALSMODELLEN -

24 GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no
TILBAKEMELDINGER GAUSDALSMODELLEN -

25 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
Marit og Inger GAUSDALSMODELLEN -


Laste ned ppt "GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no EKSEMPEL PÅ HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGGENDE ARBEID PÅ BARNEHAGENS ARENA GAUSDALSMODELLEN - www.gausdal.kommune.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google