Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEVEGRING Veileder i skolevegringsproblematikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEVEGRING Veileder i skolevegringsproblematikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEVEGRING Veileder i skolevegringsproblematikk
for ambulant enhet, barne- og ungdomspsyk. avd. Råd i kartlegging og behandling Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

2 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Skolevegring Tre av ti slutter på videregående (Dagbladet) Dropper skolen – ut i arbeidsledighet (Dagsavisen) Barn med angst blir ikke sett (BT) Få får hjelp for skolevegring Over barn i Norge har alvorlig vegring mot å gå på skolen (NRK) Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

3 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Hva er skolevegring? Vegre: motsette seg, nekte, avslå ”Vegring initiert av barnet, mot å gå på skole eller bli det hele dagen” (Kearney og Silvermann 1996) Ulike begreper; ugyldig fravær, skulk, skolefobi, skolevegringsatferd. Ikke avgrensa oss til en gruppe, problemstiling / diagnose eller lignende. Betrakter skolevegring som et symptom vi ønsker å kartlegge og forstå, for å finne fram til egnet behandling /tiltak. Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

4 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Innhold veileder Innledning Definisjon Forekomst og debut Prognose og risikofaktorer Samarbeid og planlegging Intern behandlingsplanlegging Tverrfaglig samarbeid Kartlegging Kartelggingstiltak Observasjoner Skolevegringens funksjon Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

5 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Innhold veileder Diagnostikk Differensialdiagnostikk Komorbiditet Somatikk Personlighetskarakteristikk Tester Behandling Behandlingsarena Behandling generelt Terapiformer og alternative tiltak Skole Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

6 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Samarbeid Internt og utad; en forutsetning for å lykkes Først sikre felles intern forståelse Intern behandlingsplanlegging. Fordele oppgaver /roller i team. Etablere et samarbeid med ungdommen Muligheter for direkte kontakt før tiltak som involverer andre? Etablere tillit som fundament Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

7 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Teamarbeid Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

8 Samarbeid mellom instanser
Kunnskap om hverandre. Avklaring av, og respekt for hverandres roller og oppgaver. Avklare forventninger. Klar målsetting. Likeverdighet i samarbeidet. Møtes fysisk. Alle se gevinsten ved å samarbeide. Samarbeid forpliktende og forankret i ledelse. Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

9 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Kartlegging Sammensatt årsaksforklaring. Individuelt tilpassa behandlingstiltak forutsetter grundig kartlegging Kartleggingssamtale barnet /ungdommen foreldre, skole. Innhente opplysninger /samarbeid andre instanser Observasjoner på barnets /ungd. arena. Hva er skolevegringens funksjon? Funksjonen til skolevegringen da den starta Funksjonen når den opprettholdes Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

10 Skolevegringens funksjon
Unngåelse av stimuli som framprovoserer negativ affekt Unnslippe sosiale eller evalueringssituasjoner Oppmerksomhetssøking Oppnå forsterkere utenfor skole Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

11 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Kartlegging Vegringens omfang Når startet det? Utløsende årsak(er)? Tidligere vegrende atferd Somatiske plager Forhold til lærere og elever. Sosial fungering Faglig fungering Tidligere løsningsforsøk Samarbeid hjem-skole. Konflikter? Hva gjør barnet /ung utenom skoletid? Detaljert oversikt (dagsstolpe) Morgenrutiner Vegrende atferd i familie Psykopatologi i familie Sosial støtte Kulturelle variabler Hvordan forholder fam. seg til problemet? Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

12 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Diagnostikk Avklare om skolevegring er det primære eller sekundære problemet Finne evt. bakenforliggende psykisk lidelse eller andre problemer, for å identifisere hva som er hovedvanske og tilleggsproblematikk Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

13 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Diagnostikk Angst Affektive lidelser Psykose, schizofreni ADHD /ADD Somatiserings lidelse Lærevansker Atferdsforstyrrelse Rus Autisme /Asperger syndrom Tourette syndrom Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

14 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Behandling Vurdere hva som er mest hensiktsmessig behandlingsarena. Ofte en forutsetning å jobbe på flere arenaer parallelt. Samarbeid med hjemmet, hjem-skole Involvere ungdom Tett oppfølgning over tid Åpen for ulike terapiformer, evt. en kombinasjon av flere Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

15 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Tiltak skole Rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom foreldre og skole. Samarbeids- /ansvarsgruppemøter Veiledning Psykoedukative tiltak Tilrettelagt undervisning og skoledag Mestringsarenaer Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

16 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus
Veien videre Forebygge og tidlig intervensjon Skolen som tiltaksarena Kunnskap om psykiske vansker og skolevegring Rutiner samarbeid Kurs /konferanse rettet mot 1.linjen? Informasjonsmateriell Foreldregruppe,temakveld etc. Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus

17 Takk for oppmerksomheten!
Veilederen vil bli tilgjengelig på og helse-stavanger sine nettsider. Takk for oppmerksomheten! Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus


Laste ned ppt "SKOLEVEGRING Veileder i skolevegringsproblematikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google