Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus SKOLEVEGRING Veileder i skolevegringsproblematikk for ambulant enhet, barne- og ungdomspsyk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus SKOLEVEGRING Veileder i skolevegringsproblematikk for ambulant enhet, barne- og ungdomspsyk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus SKOLEVEGRING Veileder i skolevegringsproblematikk for ambulant enhet, barne- og ungdomspsyk. avd. Råd i kartlegging og behandling

2 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Skolevegring Tre av ti slutter på videregående (Dagbladet) Dropper skolen – ut i arbeidsledighet (Dagsavisen) Barn med angst blir ikke sett (BT) Få får hjelp for skolevegring Over 10.000 barn i Norge har alvorlig vegring mot å gå på skolen (NRK)

3 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Hva er skolevegring? Vegre: motsette seg, nekte, avslå ”Vegring initiert av barnet, mot å gå på skole eller bli det hele dagen” (Kearney og Silvermann 1996) Ulike begreper; ugyldig fravær, skulk, skolefobi, skolevegringsatferd. Ikke avgrensa oss til en gruppe, problemstiling / diagnose eller lignende. Betrakter skolevegring som et symptom vi ønsker å kartlegge og forstå, for å finne fram til egnet behandling /tiltak.

4 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Innhold veileder Innledning - Definisjon - Forekomst og debut - Prognose og risikofaktorer Samarbeid og planlegging - Intern behandlingsplanlegging - Tverrfaglig samarbeid Kartlegging - Kartelggingstiltak - Observasjoner - Skolevegringens funksjon

5 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Innhold veileder Diagnostikk - Differensialdiagnostikk - Komorbiditet - Somatikk - Personlighetskarakteristikk - Tester Behandling - Behandlingsarena - Behandling generelt - Terapiformer og alternative tiltak - Skole

6 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Samarbeid Internt og utad; en forutsetning for å lykkes Først sikre felles intern forståelse Intern behandlingsplanlegging. Fordele oppgaver /roller i team. Etablere et samarbeid med ungdommen - Muligheter for direkte kontakt før tiltak som involverer andre? - Etablere tillit som fundament

7 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Teamarbeid

8 Samarbeid mellom instanser Kunnskap om hverandre. Avklaring av, og respekt for hverandres roller og oppgaver. Avklare forventninger. Klar målsetting. Likeverdighet i samarbeidet. Møtes fysisk. Alle se gevinsten ved å samarbeide. Samarbeid forpliktende og forankret i ledelse.

9 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Kartlegging Sammensatt årsaksforklaring. Individuelt tilpassa behandlingstiltak forutsetter grundig kartlegging Kartleggingssamtale barnet /ungdommen foreldre, skole. Innhente opplysninger /samarbeid andre instanser Observasjoner på barnets /ungd. arena. Hva er skolevegringens funksjon? - Funksjonen til skolevegringen da den starta - Funksjonen når den opprettholdes

10 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Skolevegringens funksjon 1. Unngåelse av stimuli som framprovoserer negativ affekt 2. Unnslippe sosiale eller evalueringssituasjoner 3. Oppmerksomhetssøking 4. Oppnå forsterkere utenfor skole

11 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Kartlegging Vegringens omfang Når startet det? Utløsende årsak(er)? Tidligere vegrende atferd Somatiske plager Forhold til lærere og elever. Sosial fungering Faglig fungering Tidligere løsningsforsøk Samarbeid hjem-skole. Konflikter? Hva gjør barnet /ung utenom skoletid? Detaljert oversikt (dagsstolpe) Morgenrutiner Vegrende atferd i familie Psykopatologi i familie Sosial støtte Kulturelle variabler Hvordan forholder fam. seg til problemet?

12 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Diagnostikk Avklare om skolevegring er det primære eller sekundære problemet Finne evt. bakenforliggende psykisk lidelse eller andre problemer, for å identifisere hva som er hovedvanske og tilleggsproblematikk

13 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Diagnostikk Angst Affektive lidelser Psykose, schizofreni ADHD /ADD Somatiserings lidelse LærevanskerAtferdsforstyrrelseRus Autisme /Asperger syndrom Tourette syndrom

14 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Behandling Vurdere hva som er mest hensiktsmessig behandlingsarena. Ofte en forutsetning å jobbe på flere arenaer parallelt. Samarbeid med hjemmet, hjem-skole Involvere ungdom Tett oppfølgning over tid Åpen for ulike terapiformer, evt. en kombinasjon av flere

15 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Tiltak skole Rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom foreldre og skole. Samarbeids- /ansvarsgruppemøter Veiledning Psykoedukative tiltak Tilrettelagt undervisning og skoledag Mestringsarenaer

16 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Veien videre Forebygge og tidlig intervensjon Skolen som tiltaksarena Kunnskap om psykiske vansker og skolevegring Rutiner samarbeid Kurs /konferanse rettet mot 1.linjen? Informasjonsmateriell Foreldregruppe,temakveld etc.

17 Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus Veilederen vil bli tilgjengelig på www.ambulant.no og helse-stavanger sine nettsider. www.ambulant.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Stig Bjønness, Ambulant enhet BUPA, Stavanger Universitetssjukehus SKOLEVEGRING Veileder i skolevegringsproblematikk for ambulant enhet, barne- og ungdomspsyk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google