Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om resultatdialogen på ulike nivå i kommunen v/Geir H. Forenklet definisjon/innhold; En årlig, planlagt samtale med underordnet leder/medarbeider om planlagte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om resultatdialogen på ulike nivå i kommunen v/Geir H. Forenklet definisjon/innhold; En årlig, planlagt samtale med underordnet leder/medarbeider om planlagte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om resultatdialogen på ulike nivå i kommunen v/Geir H. Forenklet definisjon/innhold; En årlig, planlagt samtale med underordnet leder/medarbeider om planlagte og/eller oppnådde resultat Bør erstatte ordinær medarbeidersamtale Nivåene; Rådmann/formannskapet Rådmannen/ledere, denne dialogen her Ledere/medarbeider

2 Hva er resultatdialog (administrativ)?? Planlagt dialog/samtale mellom rådmannsnivået og den enkelte tjenesteleder om planlagte og/eller oppnådde resultater Gjennomføres; Før foreslått ambisjonsnivå på kvalitet/resultater sendes fra tjenesteleder (høst) Som del av interndialogen om profil økonomiplan (høst) Eller/både og; Etter at resultater foreligger (vinter) Bør/må integreres med plussamtalen, resultatsamtalen/medarbeidersamtalen mellom rådmannsnivået og tjenestelederen Grunnlag for innhold i fremtidig lederavtale Alle ledere må ha slik årlig samtale – og rådmannsnivået må gjøre som er avklart Tilsvarende samtale mellom tjenesteleder og egne fagledere

3 Utlysningen; Videreutvikle strategisk lederskap med fokus på klare mål, gode planprosesser, helhetlig styring og forpliktende resultatdialog

4 Rådmannen har også en sentral rolle i overordnet planlegging og styring, og i oppfølging og resultatdialog med de ulike enheter. Begrepet er nå inne rådmannsrollen

5 Noe jeg lagde for Kommuneforlaget

6 Om resultatdialogen rådmannsnivået/tjenesteledere Behøver ikke være rådmannen selv Innholdet, hensikt og hyppighet bør inn i lederavtalen Tidspunkt; Etter årsmeldingen/fjorårets resultat som grunnlag for neste år, og/eller Som del av budsjettprosessen – neste år - eller begge deler Hva tror dere er best/vil velge?

7 Mulig innhold; Hva er innholdet i denne dialogen i dag/nå, før lederen har målbare mål på resultat i tjenesten? Hva bør endres når dere har/får målbare mål på kvalitet og resultat; Rådmannsnivåets nærmeste oppfølging av lederen Temaer; – Hva fikk tjeneste til vs. mål ? – Hva bør målet neste år være ? – Hindringer/kritisk? – Behov støtte/bistand – Arbeidsmiljø – Adferd – Andre temaer?

8 Tjenester/ledere som får vedtatte mål på resultat og kvalitet for 015; Rådmannsnivået bør konkret avtale/avklare; – Hvilke ledere som skal ha resultatdialog/når – Innholdet i dialogen

9 Om resultatdialog ledere/medarbeider; Utfordring i kommunesektoren; Få medarbeidere vet/har dialog på hva målene betyr for seg/egen adferd/gjøremål/resultat Få medarbeidere har egne, individuelle mål (Sørum har) Mange tjenester har for stort lederspenn/for mange medarbeidere knyttet til hver leder Hvordan kan dere/tjenesten endre/forbedre dette? – hva skal til?

10 Dere bør


Laste ned ppt "Om resultatdialogen på ulike nivå i kommunen v/Geir H. Forenklet definisjon/innhold; En årlig, planlagt samtale med underordnet leder/medarbeider om planlagte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google