Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 1

2 www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 2 Hva var utgangspunktet? Statsråd Åslaug Haga, januar 2006: ”Jeg vil at kommunesektoren skal skinne!” Kommunene ble invitert i brev fra kommunalministeren i desember 2006. Formannskapene i Levanger og Verdal tok saken, og vedtok å søke hhv 08.02 og 14.02.07 og vi ble tatt opp i 1. runde, mars 2007

3 www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 3 Sentrale mål  Økt kvalitet og effektivitet i tjenestene  Reduksjon i sykefraværet Innbyggerne skal merke en forbedring!

4 www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 4 Kjennetegn på arbeidet  et likeverdig samarbeid mellom staten, kommunene og arbeidstakerorganisasjonene sentralt og lokalt  involvering av folkevalgte, tillitsvalgte, ledere og medarbeidere  bred mobilisering av kommunene og i kommunene

5 www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 5 Kvalitetskommuner – organisering Prosjekt- leder Analyse FM NAV Sentralt Regionale veiledere KRD, HOD, KD KS Ak/LO/Un/YS Politisk kontaktmøte Pol. Ans. Ledere Kommune Pol. Ans. Ledere Kommune Pol. Ans. Ledere Kommune Adm. styringsgr. Lokalt Nettverk

6 www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 6 Kommunene må bidra med:  Målrettet arbeid for forbedring  At medarbeiderne involveres og ansvarliggjøres i arbeidet.  Reelt trepartssamarbeid lokalt  Økt kvalitet i tjenestene og reduksjon i sykefraværet

7 www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 7 Tre viktige innsatsområder lokalt 1. Myndiggjøring av medarbeiderne – Kvaliteten synliggjøres først og fremst i møtet med brukerne (”sannhetens øyeblikk”). – Kvaliteten blir ikke bedre enn kjedens svakeste ledd. – Arbeidstakere får ansvar og tar ansvar – og tar de riktige beslutningene i forholdet til brukerne innenfor gitte kvalitetsrammer. Hver dag! 2. Kontinuerlig kvalitetsforbedring og -sikring – Arbeide for at ”liv og lære” i størst mulig grad samsvarer. – Forbedring av kontrollsystem som fanger opp praksis når vedtatte standarder ikke følges  et levende avvikssystem. 3. Samarbeid mellom politisk nivå, administrativt nivå og fagforeningene. – Vitalisere viktige samhandlingsarenaer. – Behov for nye?

8 www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 8 Styringsgruppe = Partssammensatt kvalitetsutvalg Felles for begge kommuner. En del av ISK2. Delprosjekt Sykefravær (Levanger) Delprosjekt Medarbeider- skap Delprosjekt Kvalitetsarbeid i oppvekst- sektoren Delprosjekt Avvikssystem og avvikskultur Prosjektgruppe Prosjektleder, delprosjektansvarlige og to tillitsvalgte Distrikt Sentrum/YtterøyDistrikt SørDistrikt Nesset/FrolPleie- og omsorg Lev.Omsorg og velferd Ver.Diverse (ISK m.m.) Levanger: Kvalitets- vurderingssystem Verdal: Helhetlige oppvekstplaner Helhetlig, elektronisk kvalitetssystem Piloter: Verdal bo- og helsetun, LBAS Fra begge kommuner: To hovedtillitsvalgte Ordfører Varaordfører/leder driftskomite Rådmann 1 kommunalsjef Igalo Delprosjekt Uønsket deltid Organiseres som eget prosjekt og prosjektledelse Organisering pr okt 2007


Laste ned ppt "Www.innherred-samkommune.no Kvalitetskommuner – Ola Stene – Samkommunestyret 23.10.07 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google