Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva var utgangspunktet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva var utgangspunktet?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva var utgangspunktet?
Statsråd Åslaug Haga, januar 2006: ”Jeg vil at kommunesektoren skal skinne!” Kommunene ble invitert i brev fra kommunalministeren i desember 2006. Formannskapene i Levanger og Verdal tok saken, og vedtok å søke hhv og og vi ble tatt opp i 1. runde, mars 2007

3 Innbyggerne skal merke en forbedring!
Sentrale mål Økt kvalitet og effektivitet i tjenestene Reduksjon i sykefraværet Innbyggerne skal merke en forbedring!

4 Kjennetegn på arbeidet
et likeverdig samarbeid mellom staten, kommunene og arbeidstakerorganisasjonene sentralt og lokalt involvering av folkevalgte, tillitsvalgte, ledere og medarbeidere bred mobilisering av kommunene og i kommunene

5 Kvalitetskommuner – organisering
KRD, HOD, KD KS Ak/LO/Un/YS Politisk kontaktmøte Adm. styringsgr. Prosjekt- leder Analyse Sentralt Regionale veiledere FM NAV Lokalt Pol. Ans Ledere Kommune Nettverk

6 Kommunene må bidra med:
Målrettet arbeid for forbedring At medarbeiderne involveres og ansvarliggjøres i arbeidet. Reelt trepartssamarbeid lokalt Økt kvalitet i tjenestene og reduksjon i sykefraværet

7 Tre viktige innsatsområder lokalt
Myndiggjøring av medarbeiderne Kvaliteten synliggjøres først og fremst i møtet med brukerne (”sannhetens øyeblikk”). Kvaliteten blir ikke bedre enn kjedens svakeste ledd. Arbeidstakere får ansvar og tar ansvar – og tar de riktige beslutningene i forholdet til brukerne innenfor gitte kvalitetsrammer. Hver dag! Kontinuerlig kvalitetsforbedring og -sikring Arbeide for at ”liv og lære” i størst mulig grad samsvarer. Forbedring av kontrollsystem som fanger opp praksis når vedtatte standarder ikke følges  et levende avvikssystem. Samarbeid mellom politisk nivå, administrativt nivå og fagforeningene. Vitalisere viktige samhandlingsarenaer. Behov for nye?

8 Organisering pr okt 2007 Styringsgruppe Prosjektgruppe
Fra begge kommuner: To hovedtillitsvalgte Ordfører Varaordfører/leder driftskomite Rådmann 1 kommunalsjef Styringsgruppe = Partssammensatt kvalitetsutvalg Felles for begge kommuner. En del av ISK2. Prosjektgruppe Prosjektleder, delprosjektansvarlige og to tillitsvalgte Delprosjekt Uønsket deltid Delprosjekt Sykefravær (Levanger) Delprosjekt Medarbeider- skap Delprosjekt Kvalitetsarbeid i oppvekst- sektoren Delprosjekt Avvikssystem og avvikskultur Organiseres som eget prosjektledelse prosjekt og Igalo Distrikt Sentrum/Ytterøy Distrikt Sør Distrikt Nesset/Frol Pleie- og omsorg Lev. Omsorg og velferd Ver. Diverse (ISK m.m.) Levanger: Kvalitets- vurderingssystem Verdal: Helhetlige oppvekstplaner Helhetlig, elektronisk kvalitetssystem Piloter: Verdal bo- og helsetun, LBAS


Laste ned ppt "Hva var utgangspunktet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google